Последна промяна: 28 ноември 2018 г.

Сценарият разглежда миграция към ESMC 7.x на компютър, различен от този с ERA 5.x. Вижте нашата статия за повече детайли и илюстрации на процеса по инсталиране.

1.Трябва да имате инсталиран и работещ ESMC 7.x на друг компютър.

2.Свалете и стартирайте ESET Remote Administrator Migration Tool.

  • Инсталирайте Microsoft Visual C++ 2015 x86. Той е необходим за правилното функциониране на Migration Tool. Ще го намерите в .zip файла, който съдържа Migration Tool.
  • Стартирайте Migration Tool като администратор на стария ERA 5.x сървър. Не е възможно да използвате Migration Tool от отдалечен компютър.

3.Изберете Export, за да запазите данните от стария ERA във временна база данни

4.Migration wizard може да прехвърля само определени видове данни. Изберете данните, които искате да прехвърите, и натиснете Next.

migration_tool_2

След като изберете папка, в която да запаметите временната база данни, помощникът ще покаже статуса на архивиране.

Всички данни се експортват във временна база данни.

5.Когато експортирането на данните приключи, можете да изберете от две възможности:

  • Финализирайте експортирането с Finish, копирайте с Copy файла с базата данни на сървър с ESET Security Management Center 7.x. След това импортирайте данните чрез Migration Tool, намиращ се на този сървър.
  • Изберете Import now и импортирайте данните директно в ESET Security Management Center 7.x, използвайки наличната мрежа. Уточнете типа на връзка и данните за достъп до новия ESMC сървър.

Важно!

Статичните групи, които са синхронизирани с активната директория, няма да бъдат експортирани.

6. Ако настройките на сървъра не позволяват импортирането на определени видове данни, ESET Remote Administrator Migration Tool ви дава възможност да изберете дали искате да правите промени по настройките на ESMC 7.x за отделни компоненти.

Всеки от компонентите ще бъде импортиран. Води се отчет за всеки импортиран компонент. След като импортирането приключи, Migration Tool ще покаже резултатите от процеса.

migration_tool_7

Важно!

Ако мигрирате потребители, паролите им ще бъдат деактивирани и заменени с временни такива. Паролите могат да бъдат експортирани в .csv файл.

7. Мoжете да използвате Migration Tool, за да създадете скрипт, който пренастройва ESET Management Agent на клиентите. Този скрипт представлява малък .bat файл, който се качва на клиентите.

migration_tool_8

Препоръчваме ви да проверите мигрираните данни и настройки, за да сте сигурни, че всичко е наред. След това използвайте скрипта, за да инсталирате ESET Management Agent на малка тестова група компютри. Така ще проверите дали компютрите се свързват със сървъра.

Ако тестовата група се свърже успешно, можете да инсталирате агента и на останалите компютри. Това може да стане ръчно или чрез задача за синхронизиране с активната директория, за да добавите компютри към Web Console и след това да инсталирате агента.

Важно!

Ако по време на мигрирането нещо се обърка, трябва да върнете назад промените за ESMC 7.x, да настроите компютрите така, че да се свързват към ERA 5.x, да възстановите архивираните данни от ERA 5.x и да се свържете с помощния център на ESET.