Последна промяна: 28 ноември 2018 г.

Сценарият разглежда миграция към ESMC 7.x на компютър, на който е инсталиран ERA 5.x. Вижте видео с инструкции и статия за повече детайли и илюстрации на процеса по инсталиране. Направете копие на всички данни в ERA (използвайки ESET Maintainance Tool) и спрете всички действащи процеси на ERA, преди да преминете към миграция на данните.

1.Свалете и стартирайте ESET Remote Administrator Migration Tool.

  • Инсталирайте Microsoft Visual C++ 2015 x86. Той е необходим за правилното функциониране на Migration Tool. Ще го намерите в .zip файла, който съдържа Migration Tool.
  • Стартирайте Migration Tool като администратор на стария ERA 5.x сървър. Не е възможно да използвате Migration Tool от отдалечен компютър.

2.Изберете Export, за да запазите данните от ERA 5.x във временна база данни. Migration wizard може да прехвърля само определени видове данни.

migration_tool_2

3.Изберете папка, в която да запаметите временната база данни.

migration_tool_3

4.Помощникът показва статиуса на архивиране на ERA 5.x базата данни

migration_tool_4

5.Всички данни се копират на временна база данни

 

Важно!

След успешното експортиране на данните и преди инсталацията на ESMC 7.x трябва да деинсталирате ERA 5.x. Препоръчваме ви да рестартирате устройството, преди да продължите с инсталацията на ESMC 7.x

 

6. Когато ESMC 7.x се инсталира импортирайте базата данни с помощта на Migration Tool. Администраторът трябва да въведе IP адрес на компютъра в полето Host и администраторската парола, която е била конфигурирана по време на инсталацията.

migration_tool_5

7. Изберете запаметения файл с базата данни.

migration_tool_6

8. Ако настройките на сървъра не позволяват импортирането на определени видове данни, ESET Remote Administrator Migration tool ви дава възможност да изберете дали искате да правите промени по настройките на ESMC 7.x за отделни компоненти.

Всеки от компонентите ще бъде импортиран. Води се отчет за всеки импортиран компонент. След като импортирането приключи, Migration Tool ще покаже резултатите от процеса.

migration_tool_7

 

Важно!

Ако мигрирате потребители, паролите им ще бъдат деактивирани и заменени с временни такива. Паролите могат да бъдат експортирани в .csv файл.

9. Мoжете да използвате Migration Tool, за да създадете скрипт, който пренастройва ESET Management Agent на клиентите. Този скрипт представлява малък .bat файл, който се качва на клиентите.

migration_tool_8

Препоръчваме ви да проверите мигрираните данни и настройки, за да сте сигурни, че всичко е наред. След това използвайте скрипта, за да инсталирате ESET Management Agent на малка група компютри. Така ще проверите дали компютрите се свързват със сървъра.

Ако тестовата група се свърже успешно, можете да инсталирате агента и на останалите компютри. Това може да стане ръчно или чрез задача за синхронизиране с активната директория, за да добавите компютри към Web Console и след това да инсталирате агента.

 

Важно!

Ако по време на мигрирането нещо се обърка, трябва да върнете назад промените за ESMC 7.x, да настроите компютрите така, че да се свързват към ERA 5.x, да възстановите архивираните данни от ERA 5.x и да се свържете с помощния център на ESET.