Последна промяна: 28 ноември 2018 г.

Отнася се за: ESET Remote Administrator, ESET Security Management Center | Версии: 6.x, 7.x

Проблем


 • Обновете ERA компонентите (агент, сървър, прокси) до ESMC
 • Разрешаване на CReplectionModule грешки с ъпгрейд към най-новата възможна версия

Решение


Преди да започнете

Предварителна подготовка

Препоръчваме да мигрирате към ESMC 7 само ако използвате ERA 6.3 или по-нова версия

За максимално безпроблемна миграция, трябва да имате ESET Remote Administrator (ERA) версия 6.3 или по-нова, за да обновите до ESET Security Management Center 7. Тук може да проверите коя версия на ERA използвате.

Ако използвате по-стара версия на ESET Remote Administrator, моля, кликнете тук.

 • Направете резервно копие на ERA.
  • База данни: Проверете за специфични инструкции от издателя на решението си за това как да направите бекъп на базата данни и версиите ѝ. копирайте файла Startupconfiguration.ini, намиращ се в C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\.
  • Сертификати: Експортирайте Certification Authorities и Peer Certificates.
  • Mobile Device Connector: Ако този компонент се използва, копирайте файла Startupconfiguration.ini, намиращ се в: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Configuration.
 • ESMC Web Console има нужда от Java 8 на устройството, на което е инсталиран ERA Web Console.

Как да мигрирате от ESET Remote Administrator 6.3 и по нови-версии към ESET Security Management Center 7Обновяване на компоненти от ERA Web Console

Следващите стъпки ще обновят компонентите (сървър, конзола) и агентите в ESET Remote Administrator (ERA агент). Когато обновите до най-новата версия, избраните от вас политики ще се съхранят. Най-напред обновете вашия ERA сървър. Изберете няколко клиента, коит ода ползвате като тестова група. Стартирайте задачата на тях (използвайте поне по един клиент от всяка категория операционна система).

Обновяването на компонентите може да отнеме известно време

Моля изчакайте, докато компонентите се обновяват. Процесът може да отнеме известно време. Не рестартирайте ERA сървъра, преди задачата да е приключила.

Фактори, които могат да да попречат на обновяването

Ако обновяването до последна версия на ESET Security Management Center (ESMC) не се получава, възможно е това да се дължи на някои символи от вашата парола за ERA. За да решите проблема, сменете паролата и опитайте да обновите отново..

 1. Отворете ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) във вашия браузър и се логнете в профила си. От вашия ERA сървър конзолата се отваря като въведете https://localhost/era в адрес бара на браузъра. Ако ERA сървърът е достъпен от външни компютри, отворете браузъра и въведете в адрес бара %yourservername%/era ;(заменете %yourservername% с IP адреса или името на вашия сървър, например 10.1.30.30/era).

 2. Изберете Admin Client TasksESET Remote Administrator Remote Administrator Components Upgrade иNew.

Изображение 1-1
Кликнете върху снимката за по-голям размер

 1. В полето Name напишете име на вашата задача. В падащото меню Task проверете дали е избрано Remote Administrator Components Upgrade.

Изображение 1-2
Кликнете върху снимката за по-голям размер

 1. Отворете секция Settings и сложете отметка върху I agree with application End User License Agreement. След това изберете Choose server.

Изображение 1-3
Кликнете върху снимката за по-голям размер

 1. Изберете ESMC сървъра, който искате да овбновите, и кликнете OK. (Най-новата версия на ESET Security Management Center (ESMC) е 7.0.72.0)

Изображение 1-4
Кликнете върху снимката за по-голям размер

 1. Изберете Finish.
 2. Създайте trigger и добавете компютри или групи, които да участват в изпълнението на задачата.

Apache Tomcat може да се изключи по време на обновяването. Ако Web Conosle е недостъпна след обновяването, стартирайте services.msc и изберете Start, за да активирате Apache Tomcat.


Как да мигрирате от ESET Remote Administrator 6.3 и по нови-версии към ESET Security Management Center 7Ръчна инсталация на ERA

I. Ъпгрейд на ERA Server и уеб конзола

 1. Свалете необходимите инсталационни файлове за компонентите за ESMC 7. Необходими са ESMC сървър, агент, RD Sensor и Web Console. Ако е необходимо свалете и други инсталационни файлове. Не преименувайте .msi файловете.
 2. Спрете Apache Tomcat. Отидете в директория %TOMCAT_HOME%\bin (например C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) и натиснете два пъти tomcat7w.exe.
 3. Направете резервно копие на папка C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era и всичките компоненти.

  На 32-битови системи файловете ще са на друго място:

  На 32-битови системи, папката Program Files (x86) се нарича Program Files.

 4. 3. Копирайте конИзображениеционния файл EraWebServerConfig.properties, намиращ се в C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.
 5. Изтрийте съдържанието на оригиналната папка C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era (включитлено файла era.war).
 6. От свалените в Стъпка 1 инсталационни файлове намерете era.war and extract it to: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era.
 7. Преместете конфигурационния файл EraWebServerConfig.properties от Стъпка 4 в: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config.
 8. Стартирайте Server_x64.msi. Следвайте инсталационния процес на ESMC сървъра. Направете следните настройки за връзка с базата данни:
  • Ако сте използвали инсталационния помощник, в падащото меню Database изберете MS SQL Server via Windows Authentication и натиснете Next.
  • Ако сте използвали съществуващ MS SQL сървър/MySQL, изберете типа връзка, определен по време на инсталацията. Потребителят трябва да има администраторски права, за да достъпи базата данни на ESMC сървъра. Натиснете Next.
 9. Довършете инсталацията на ESMC сървъра.
 10. Стартирайте Apache Tomcat. В зависимост от системната ви конИзображениеция може да отнеме до 40 секунди, за да стартира услугата.
 11. Отворете ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) в браузъра си логнете. От вашия ERA сървър конзолата се отваря като въведете https://localhost/era в адрес бара на браузъра. Ако ERA сървърът е достъпен от външни компютри, отворете браузъра и въведете в адрес бара %yourservername%/era ;(заменете %yourservername% с IP адреса или името на вашия сървър, например 10.1.30.30/era).
 12. Продължете към Част II, за да обновите компонентите на ERA.

II. Как да обновите други компоненти на ERA

 1. Ръчно обновете ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor).
 2. Обновете ERA агентите към ESET Management Agent(s). Изберете най-подходящия метод за обновяване в зависимост от структурата на ERA/ESMC:
  • Използвайте задачата за обновяване на компоненти в Част III. Това е препоръчителният метод.
  • Стартирайте инсталационните файлове Agent_x64.msi или Agent_x64.msi локално на всеки клиент.
  • Създайте Run Command задача за клиент. Този метод е препоръчителен за напреднали потребители или ако задачата Components upgrade е неуспешна.

III. Обновяване на ERA агенти със задача за обновяване на компоненти

 1. Отворете ESET Security Management Web Console (ESMC Web Console) в браузъра и се логнете. От вашия ERA сървър конзолата се отваря като въведете https://localhost/era в адрес бара на браузъра. Ако ERA сървърът е достъпен от външни компютри, отворете браузъра и въведете в адрес бара %yourservername%/era ;(заменете %yourservername% с IP адреса или името на вашия сървър, например 10.1.30.30/era).
 2. Отидете на Client Tasks > New.
 3. В Name въвевдете име на задачата и изберете Security Management Center Components Upgrade от падащото меню Task. Изберете Continue.
 4. За да изберете подходящата версия на ESMC сървъра натиснете . Не слагайте отметка на Automatic reboot.
 5. Не създавайте тригер. Изберете Finish и след това Close.
 6. Изберете Computers.
 7. Изберете ESMC сървъра и натиснете Run Task от падащото меню.
 8. Натиснете Add Tasks и от там изберете задачата от стъпка 3.
 9. Натиснете Finishза да стартирате задачата незабавно.

Когато задачата приключи, проверете дали ESMC продължава да работи и да се свързва правилно. Изчакайте един час, за да видите дали ще се появи проблем. След това можете да обновите и другите агенти. Ако администрирате голяма мрежа със стотици или повече компютри:

 • Изберете тестова група (включете поне един клиент за всяка категория операционна система) и стартирайте задачата.
 • Препоръчваме ви да използвате Apache HTTP Proxy (или друго уеб прокси с активирано кеширане), за да ограничите натоварването на мрежата. Тестовите клиенти ще започнат да свалят инсталационните файлове. Когат озадачата стартира отново, инсталационните файлове ще бъдат пратени към клиентите директно от кеша.
 • Ако обновяването на тестовата група приключи успешно, продължете с другите клиенти. Като алтернатива можете да пренасочите групата към всички клиенти с All. Компютрите, които вече са обновени, няма да се обновят отново.
 • Ако използвате ERA Proxy, не обновявайте клиентите зад проксито, преди да сте избрали подходящо прокси решение.

Ако обновяването на компонентите не работи правилно, опитайте да обновите агентите като използвате задачата за клиент Run Command.