Последна промяна: 28 ноември 2018 г.

 1. В зависимост от операционната система (32-битова или 64-битова) създайте нова динамична група.
   • За 32-битови:
    • Създайте операция "AND"
    • Добавете правило OS edition > OS platform = 32-bit
    • Добавете правило OS edition > OS type съдържа Windows
      
   • За 64-bit системи:
    • Създайте операция "AND"
    • Добавете правило OS edition > OS platform = 64-bit
    • Добавете правило OS edition > OS type съдържа Windows
      
 2. Създаване на задача за клиент за 32-битови системи.

  ESMC лог файл

  Лог файлът за ESMC се намира в: %TEMP%; например: C:\Windows\Temp\ Вижте и къде се намират лог файловете за всички ESMC компоненти.

   • В секция Basic изберете Run Command от падащото меню Task.
   • В секция Settings в полето Command line to run въведете: msiexec /qn /i "\\SERVER\readonlyshare\Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (заменете server с името на вашия сървър и readonlyshare с името на вашия споделен ресурс).
    • Когато използвате инсталационния пакет през HTTP:

     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.0.577.0/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
   • Създайте trigger за тази задача в секция Targets и изберете динамичната група за 32-битови системи, която създадохте в Стъпка 1.
     
 3. Създаване на задача за клиент за 64-битови системи.

  Съобщение за грешка "MainEngineThread is returning 1619":

  Инсталационният пакет е повреден и не може да се отвори. Ще трябва да инсталирате ESET Management Agent с друг инсталационен пакет.


  В секция Basic изберете Run Command от падащото меню Task.
   • В секция Settings, в полето Command line to run въведете: msiexec /qn /i "\\server\readonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (заместете server с името на вашия сървър и readonlyshare с името на споделения ресурс).
    • Ако използвате инасталационен пакет през HTTP:

     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.0.577.0/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
   • Създайте trigger за тази задача в секция Targets и изберете динамичната група за 64-битови системи, която създадохте в Стъпка 1.
 4. За да видите подробности за задачата за клиент, натиснете Computers, изберете желания клиент, натиснете Show Details и след това Installed Applications.

Ще има период, в който на един клиент ще работят едновременно две версии на агент. Това е само временно. Създайте доклад за Стари приложения, за да следите статуса на клиентите на ежечасова база.