Моят ESET продукт промени цвета си и изписва, че Не е осигурена максимална защита. Каква е причината?

Последна промяна: 19 октомври 2015 г.

Отворете основния прозорец и изберете менюто „Състояние на защита“. Там ще бъде изписана причината за това предупреждение, както и предложение за действията, които трябва да бъдат предприети, за да бъде възстановен статуса на в състояние на „Максимална защита“.

Всички варианти на съобщенията са описани подробно тук (на английски език).