Последна промяна: 19 октомври 2015 г.

Направете „ръчна деинсталация" и инсталирайте продукта отново. Ако това не помогне, трябва да проверите за евентуално налични заплахи, които може да са причина за тази грешка.