Появява се съобщение Error 2878 при опит за инсталация

Последна промяна: 19 октомври 2015 г.