Последна промяна: 19 октомври 2015 г.

Да, за периода на валидност на вашия лиценз.