Последна промяна: 19 октомври 2015 г.

  • Свалете ESETSirefefCleaner tool  и го запазете директно на диск С:\
  • Отворете меню Run, с натискане на клавишите Windows key + R
  • Въведете C:\ESETSirefefCleaner.exe /r в текстовото поле и потвърдете с ОК.
  • Изберете Yes, ако бъдеет попитани от User Account Control (UAC)
  • Изберете Agree, за да се съгласиte с лицензните условия за използване на Sirefef Cleaner.
  • Sirefef Cleaner ще сканира вашата система и ще се затвори автоматично, ако не открие заплахи. Ако бъдат открити заплахи, следвайte инструкциите които ще бъдат изписани, за почистите системата си. Ако е нужно, ще бъдеш помолени да рестартирате компютъра.

След стартиранена компютъра, опитайте инсталация отново.