Използвам продукти за сигурност на ESET и ми предстои да пътувам/живея в чужбина. Какво значи това за лиценза ми?

Мога ли да използвам лиценз, закупен в България извън граница?

Няма проблем да използвате активните си лицензи от всяка точка на света, по всяко едно време.

Към момента, обаче, не е възможно закупуването на лицензи от български магазин докато сте в чужбина. При подновяване или закупуване на нов лиценз ще трябва да закупите от локален дистрибутор.