Ако закупя нов лиценз преди да изтече предишният, ще загубя ли от периода, за който е валиден?

Не можете да подновите лиценза си преди да е изтекъл и затова няма как да изгубите от периода на нов лиценз.

Ако закупите нов лиценз или заплатите за подновяване преди изтичането на срока на предишния, новият ви лиценз ще влезе в действие единствено след като стария изтече.