Какво е ESET Log Collector?

ESET Log Collector е приложение, което ви улеснява в събирането на информация, нужна за разрешаване на проблемите ви от нашите експерти. Когато се свържете с нас за техническа поддръжка, може да ви бъде поискано да предоставите техническа информация за състоянието на системата си и антивирусното си решение - ESET Log Collector ще го направи автоматично за вас.

За да използвате ESET Log Collector

 • Приложението трябва да се изпълни от потребител с администраторски права. В случай, че няма такива или се изпълнява в Safe mode, приложението няма да може да събере нужната информация.
 • 64-битовата версия на Log Collector е вградена в 32-битовия изпълним файл и автоматично засича кога трябва да бъде стартирана (използвате един и същ файл и за двете архитектури)

For more information, see the ESET Log Collector Online Help (userguide).

Как да създам лог с ESET Log Collector?Как се използва ESET Log Collector?

 1. Изтеглете приложението от този линк:

  ИЗТЕГЛЕТЕ ESET LOG COLLECTOR
 1. След като изтеглянето приключи, стартирайте приложението.
 2. Кликнете Agree, за да приемете условията за ползване (End-User License Agreement - EULA).
 1. Използвайте падащото меню Collection profile за да изберете каква информация да бъде събрана. Можете да изберете от следните опции :
  • Default: По-голямата част от информацията, нужна за диагностика на системата ви ще бъде събрана. Това на включва инфомрация за сканиране и намерени заплахи.
  • Threat Detection: Ще бъдат събрани логове за заплахи в карантина. Използвайте тази опция, когато имате проблем със специфичен вирус или друг тип заплаха.
  • All: Всички типове информация ще бъдат събрани. Използвайте тази опция ако не сте сигурни какво да изпратите.
  • None: Не се събират логове.
  • Custom: Тази опция ще ви позволи да изберете категориите информация, които ще бъдат събирани.

Изображение 1-1

 1. От падащото меню ESET logs collection изберете Original binary from disk.

Изображение 1-2

 1. Кликнете бутона ... (файлов диалог) , който се намира до Save archive as, изберете местоположението, където искате да запазите логовете си и кликнете Save (името на файла е предварително зададено).

Изображение 1-3

 1. Кликнете Collect.

Изображение 1-4

 1. Извършването на операцията ще отнеме известно време. В дъното на интерфейсния прозорец можете да виждате коя операция се изпълнява.

  След като събирането приключи, ще видите съобщението "All files have been collected and archived". Това означава, че събирането на информация е било успешно и архивният файл е запазен на оказаното местоположение .

  Изпратете архива на адрес support@eset.bg за анализ, ако имате отворен тикет за техническа поддръжка.