Заразих се с криптовирус. Какво да правя?

В случай на поразени от криптовирус файлове, трябва първо да се разбере от какъв точно криптовирус те са криптирани и след това, ако е възможно, да се намери начин файловете да бъдат декриптирани.

За целта трябва да ни изпратите:

1. Няколко криптирани файла – например 10 MS Office документа (.doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx. .pttx и др.) и съответните им некриптирани варианти - ако имате техни резервни копия. Ако не пазите оригинали - може да изпратите само криптиран вариант на стандартен Windows файл (такъв може да намериш в C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg)

2. Файл с инструкции за откуп (какъвто и да е той - .html, .txt или снимка)

3. Лог от ESET Log Collector – ако не знаете как да създадете такъв, може да научите ето тук

4. Заразен имейл или прикачен към имейл заразен файл, от който смятате, че може да сте се заразили (запазете го в .eml или .msg формат)

Обединете всички тези файлове в нова папка и я архивирайте, като добавите парола infected на архива.

Изпратете ни го на адрес support@eset.bg

Внимание! Техническата поддръжка е безплатна само за собствениците на легални антивирусни решения на ESET.

Последна промяна: 22 май 2017 г.