Проблем:

  • Защитата на уеб достъпа блокира сайтове, които са доказано безвредни и не ми позволява да ги достъпвам свободно. Какво мога да направя?

Решение:

Ако търсите решения за ESET Endpoint продукти, кликнете тук

Ако търсите решения за продукти за сигурност на ESET за macOS, кликнете тук

  1. Отворете антивирусното си решение.
  2. Натиснете клавиша F5, за да отворите менюто за допълнителни настройки.
  3. Изберете Web and Email Web access protection.
  4. Разширете секция URL Address Management и кликнете на Edit ( до Address list).

Изображение 1-1

  1. Изберете List of addresses excluded from checking и кликнете Edit.

Изборажение 1-2

  1. Кликнете Add в прозореца Edit list.
  2. Изпишете сайта или домейна, който искате да изключите от филтриране в полето Enter a mask that specifies a URL address и потвърдете с OK (добавете "www." или wildcard "*" символ за всеки уебсйат, който вписвате - например "www.eset.com" или "*eset.com*").
  3. Когато приключите с промените, кликнете OK, за да ги запазите и излезте от менюто за допълнителни настройки.

Изображение 1-3