FUTURE READY PROTECTION FOR ENTERPRISE

ESET PROTECT Enterprise

Extended detection and response (XDR) that delivers enterprise-grade visibility, threat hunting and response options.

Windows | macOS | iOS | Android and more  Compatible with major operating systems: Windows, macOS, iOS, Android and Linux. See system requirements for more details.

Leave your contact details to receive an offer tailored for your company's needs.

Динамични решения за киберзащита на бизнеси и държавни организации

Extended detection & response

Get a complete prevention, detection and remediation solution

Extended endpoint visibility, threat hunting and incident response designed to mitigate any security issue in your network immediately.

Advanced Threat Defense

Спирате zero-day заплахи

Подобрена технология за защита от криптовируси (ransomware) и zero-day заплахи с cloud sandboxing.

Криптиране на данните на работни станции

Данните ви си остават ваши

Постигате по-лесна съвместимост с изискванията на регулации за защита на лични данни като GDPR с решението ни за криптиране за Windows и macOS.

Lead-edge protection

Shield company in real time

Unique behavior and reputation-based detection that is fully transparent to security teams and gives them real-time feedback gathered from over 110 million endpoints in ESET LiveGrid®.

ESET PROTECT Enterprise включва

Вижте всички решения

Централизирана администрация Управлявате решенията ни от една конзола в облака или инсталирана на ваша инфраструктура.
Вижте повече

Защита за работни станции Динамична многопластова защита за компютри, смартфони и виртуални машини.
Вижте повече

За файлови сървъри Защита в реално време за данните от организацията ви, съхранявани и обработвани на сървърите ви.
Вижте повече

Full Disk
Encryption
Криптиране на цели дискове, отделни директории или файлове за по-лесна съвместимост с регулаторни стандарти.
Вижте повече

Advanced Threat
Defense
Проактивна система за защита от zero-day и непознати до момента заплахи, базирана на репутационна система в облака.
Вижте повече

Detection & Response (XDR) Еволюцията на Endpoint Detection and Response решението ни ESET Inspect - за по-ефективно засичане на аномалии в поведението на работните станции в мрежата ви, с което да засичате и спирате пробиви в реално време.
Вижте повече

Налично вESET PROTECT Complete.

Налично вESET PROTECT Complete.

Налично вESET PROTECT Complete.

Налично в ESET PROTECT Elite.

Налично в ESET PROTECT MDR.

Налично в ESET PROTECT MDR.

Налично в ESET PROTECT MDR.

Мултиплатформена съвместимост

Операционни системи