Η ESET σάς βοηθά να καλύψετε τις ρυθμιστικές σας ανάγκες

Συμμόρφωση κυβερνοασφάλειας
για επιχειρήσεις

Γνωρίζοντας ότι η συμμόρφωση είναι κορυφαία προτεραιότητα, η ESET απλοποιεί τη διαδικασία κυβερνοασφάλειας. Οι λύσεις μας καλύπτουν τις απαιτήσεις του κλάδου, προσφέροντάς σας εμπιστοσύνη στις ασφαλείς και αποτελεσματικές λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Τι είναι η Συμμόρφωση Κυβερνοασφάλειας;

Η επιχείρησή σας πρέπει να συμμορφώνεται με έναν περίπλοκο και συνεχώς διευρυνόμενο κατάλογο κανόνων και ρυθμιστικών κανονισμών κυβερνοασφάλειας δεδομένων. Η συμμόρφωση με αυτούς είναι απαραίτητη για νομικούς λόγους, προκειμένου να προστατεύσετε τους χρήστες, τους πελάτες και τους υπαλλήλους σας. Παρόμοιες απαιτήσεις έχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες.
 
Οι λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία δεδομένων της ESET έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε όλους αυτούς τους στόχους.

Αποφύγετε τις δαπανηρές
παραβιάσεις
Ο σκοπός των κανονισμών θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση ή/και η απαίτηση μέτρων ασφαλείας που αποτρέπουν τη διαρροή δεδομένων και τις παραβιάσεις. Η ESET θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε και, ως εκ τούτου, θα διατηρήσει τα δεδομένα των χρηστών σας ασφαλή. Θα σας βοηθήσουμε επίσης να αποφύγετε αστοχίες που μπορεί να επιφέρουν βαριά πρόστιμα, ζημιά στη φήμη και απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών σας.

Μείνετε στη σωστή
πλευρά του νόμου
Δεν είναι όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί ξεκάθαροι, ούτε οι αλλαγές σε αυτούς προβάλλονται πάντα σωστά. Οι κανονισμοί περί απορρήτου δεδομένων, ειδικότερα, εξελίσσονται συνεχώς. Η ESET παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και οι λύσεις και οι συμβουλές μας θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε ώστε να πληροίτε τις νομικές απαιτήσεις και να αποφύγετε κυρώσεις ή μηνύσεις.

Βελτιώστε την
κατάσταση ασφαλείας σας
Η ασφάλεια των δεδομένων δεν είναι απλώς ένας στόχος συμμόρφωσης – στην πραγματικότητα ισχυροποιεί την επιχείρησή σας. Η διαδικασία για τη συμμόρφωση περιλαμβάνει τον εντοπισμό τρωτών σημείων, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και τον τακτικό έλεγχο. Η ESET μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιωθείτε αποκτώντας μια ισχυρότερη κατάσταση κυβερνοασφαλείας.

Χτίστε εμπιστοσύνη
και πίστη
Δείχνοντας ότι λαμβάνετε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων στέλνετε ένα ισχυρό μήνυμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς τους χρήστες σας. Η συνεργασία με την ESET, ένα αξιόπιστο όνομα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και των δεδομένων, θα δείξει με τον καλύτερο τρόπο στους πελάτες και τους συνεργάτες σας ότι προστατεύετε το απόρρητό τους. Έτσι, θα ενισχύσετε την εμπιστοσύνη και θα ενδυναμώσετε τις σχέσεις μαζί τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς να επιτύχετε
συμμόρφωση με την κυβερνοασφάλεια

Οι νόμοι και οι κανονισμοί που αφορούν την προστασία των δεδομένων μπορεί να διαφέρουν πολύ, ανάλογα με το πού δραστηριοποιείστε, τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείτε και την ευαισθησία των δεδομένων που χειρίζεστε.

Η ESET σάς ενδυναμώνει με ξεκάθαρη καθοδήγηση, ισχυρά εργαλεία και αποτελεσματικές λύσεις για να αντιμετωπίσετε την πολυπλοκότητα των διαδικασιών συμμόρφωσης, παρέχοντας σε εσάς και τους χρήστες σας ηρεμία.

Δείτε τους κανονισμούς
στους οποίους οι λύσεις της ESET μπορούν να σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

CIPA

Η νομοθεσία των ΗΠΑ απαιτεί από τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για πρόσβαση στο Διαδίκτυο να φιλτράρουν και να αποκλείουν ακατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κυβερνοασφάλισης

Ασφάλιση που παρέχει κάλυψη έναντι εταιρικών ζημιών που προκύπτουν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ή παραβιάσεις δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

FedRAMP

Πρόγραμμα των ΗΠΑ για την τυποποίηση της αξιολόγησης ασφάλειας, της εξουσιοδότησης και της συνεχούς παρακολούθησης προϊόντων και υπηρεσιών cloud που χρησιμοποιούνται από ομοσπονδιακούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

FERPA

Νομοθεσία των ΗΠΑ που προστατεύει το απόρρητο των αρχείων εκπαίδευσης των μαθητών, παρέχει στους γονείς συγκεκριμένα δικαιώματα και περιορίζει την δημοσιοποίηση χωρίς τη γονική συναίνεση.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

GDPR

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και προστασία τέτοιων δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

GLBA

Ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προστατεύουν την ασφάλεια και το απόρρητο των μη δημόσιων πληροφοριών πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

HECVAT

Πλαίσιο που χρησιμοποιείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των πρακτικών ασφάλειας και απορρήτου τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

HIPAA

Ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που θεσπίζει πρότυπα για το απόρρητο και την ασφάλεια των προστατευόμενων πληροφοριών υγείας και θέτει κανόνες αναφορικά με τη μετάδοση δεδομένων υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

HITECH

Ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που σχετίζεται με την τεχνολογία πληροφοριών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, ενισχύοντας τις διατάξεις του HIPAA.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ISO 15408

Επίσης γνωστό ως Κοινά Κριτήρια , είναι ένα διεθνές πρότυπο για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση χαρακτηριστικών ασφαλείας προϊόντων και συστημάτων πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ISO 27001

Διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Το έτος υποδηλώνει την έκδοση του προτύπου.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ISO 9001

Ευρέως χρησιμοποιούμενο διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, που εφαρμόζονται σε διάφορους κλάδους.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

NIST

Ινστιτούτο που παρέχει πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών συστημάτων ασφαλείας των ΗΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

NIS2

Το Network and Information Security Directive 2 (Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 2) είναι ένας νόμος της ΕΕ, που επεκτείνει τον αρχικό NIS, σχεδιασμένος για να ενισχύσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε όλα τα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

PCI DSS

Ένα σύνολο προτύπων ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια μεταξύ όλων των εταιρειών που δέχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή μεταδίδουν πληροφορίες πιστωτικών καρτών.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

SOC2

Πλαίσιο για τη διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων, με επίκεντρο την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα επεξεργασίας, την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των δεδομένων πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

SOX

Ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που ορίζει πρότυπα ασφαλείας για τα διοικητικά συμβούλια των δημοσίων εταιρειών και τις δημόσιες λογιστικές εταιρείες, απαιτώντας εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

VPAT

Έγγραφο που εξηγεί πώς τα προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών γίνονται προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες.

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

 

 

Δείτε τις πιστοποιήσεις
από εξωτερικούς φορείς επικύρωσης και διαπίστευσης

Η εξωτερική επικύρωση και διαπίστευση είναι εξαιρετικά σημαντική για οργανισμούς που βασίζονται στις δυνατότητες και την τεχνολογία της ESET για την ασφάλεια των δεδομένων τους και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

 • Ως πάροχος κυβερνοασφάλειας, είναι προφανές ότι η ESET αντιμετωπίζει την ασφάλεια των δεδομένων της και των χρηστών της ως βασική προτεραιότητα.
 • Ως απόδειξη αυτού, μπορείτε να δείτε πώς έχουμε σχεδιάσει τις δικές μας πρακτικές ασφάλειας και ελέγχους ώστε να προστατεύουν το απόρρητο, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών των πελατών μας: σε αυτήν τη σελίδα εξηγούμε πώς το ESET PROTECT, η κύρια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας B2B, έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ενισχυμένη ασφάλεια

Η ανάπτυξη, οι πωλήσεις και η παροχή των λύσεων ασφαλείας της ESET τηρούν τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Προστασία δεδομένων

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες σας προστατεύονται από τα ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας μας.

Συνεχής εμπιστοσύνη

Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια των πληροφοριών επαληθεύεται ανεξάρτητα μέσω τακτικών ελέγχων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 27001:2013

Η ESET ενισχύει την ασφάλεια με την πιστοποίηση ISO 27001:2013.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών. Γι' αυτό η ESET έχει επιτύχει πιστοποίηση ISO 27001:2013 για τις βασικές διαδικασίες και υπηρεσίες.

Αυτό το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο επαληθεύει ότι εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών για την προστασία των δεδομένων σας.

Δείτε το πιστοποιητικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 9001:2015

Η ESET με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι η δέσμευσή της στην ποιότητα έχει αναγνωριστεί με την πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Αυτό το διεθνούς φήμης πρότυπο επαληθεύει ότι οι διαδικασίες μας για την ανάπτυξη, την πώληση και την εξυπηρέτηση λύσεων ασφαλείας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα.

Αυτή η συνεχής δέσμευση διασφαλίζει ότι βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία προς τους πελάτες μας.

Δείτε το πιστοποιητικό

Αφήστε τους ειδικούς μας να σχεδιάσουν τη σωστή λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας.

Τι είπαν για εμάς

400.000+

Εταιρικοί πελάτες
200 χώρες

4.6

 

 

 

 

 

 

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες πιστοποιήσεις του κλάδου διαθέτει η ESET;

Η ESET είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015. Κάντε κλικ στα παραπάνω σήματα Πιστοποίησης/Συμμόρφωσης για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της ESET σχετικά με τα πιστοποιητικά μας.

Πώς διασφαλίζει η ESET ποιότητα, ασφάλεια πληροφοριών και αποτελεσματική εφαρμογή των λύσεων ασφαλείας της;

Η ESET διαθέτει Πολιτική Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συστήματος (Πολιτική Ασφαλείας) η οποία:

 • ορίζει γενικά πλαίσια διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών,
 • καθορίζει τις αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση διασφάλισης ποιότητας και τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών,
 • καθορίζει τους βασικούς στόχους του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα της ESET για να λάβετε μια δημόσια έκδοση της Πολιτικής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

Διαθέτει η ESET τεκμηριωμένο και εγκεκριμένο σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας/ανάκτησης από καταστροφή με ορισμένο δικαιούχο;

Ναι, η ESET έχει θεσπίσει Πολιτική Επιχειρηματικής Συνέχειας και Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας και η σχετική τεκμηρίωση:

 • επανεξετάζεται περιοδικά από τα ανώτερα στελέχη
 • ελέγχεται σε ετήσια βάση
 • έχει ενημερωθεί με βάση τη γνώση από αποκτηθείσες εμπειρίες

Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της ESET σχετικά με τη δημόσια έκδοση του Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας.

Έχει η ESET επίσημο σχέδιο αντιμετώπισης συμβάντων;

Ναι, η ESET διαθέτει ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Συμβάντων (Incident Response Plan - IRP) ο σκοπός του οποίου είναι να περιγράψει τις διαδικασίες αντιμετώπισης και τις ενέργειες για την επίλυση των συμβάντων εντός της ESET. Τα περιστατικά αυτά τα χειρίζεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας 24/7.
Το IRP της ESET καλύπτει:

 • την αναφορά των περιστατικών
 • την ομάδα αντιμετώπισης, με σαφώς καθορισμένους ρόλους
 • τις τακτικές δοκιμές (σε ετήσια βάση)
 • την ικανότητα απόκρισης σε περιστατικά (24/7/365)
 • τη διαδικασία απόκρισης (φάσεις και ροή)
 • τους τύπους των περιστατικών
 • τη διαλογή των περιστατικών

Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της ESET σχετικά με τη δημόσια έκδοση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Συμβάντων.