Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η ESET, spol. s r. o., με έδρα στη διεύθυνση Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic (Δημοκρατία της Σλοβακίας), εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο υπό τη διαχείριση του 1ου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Μπρατισλάβας, Τμήμα Sro, με αρ. καταχώρισης 3586/B και Αριθμό Εγγραφής Επιχείρησης: 31 333 535, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων (εφεξής «ESET» ή «εταιρεία») επιθυμεί τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των πελατών της, των επισκεπτών του ιστότοπου και κάθε ατόμου (εφεξής «Χρήστης») του οποίου τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η εταιρεία δημοσιεύει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Γενικοί κανόνες
 • Εμπιστευτικότητα δεδομένων
 • Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όλες οι υπηρεσίες που ενσωματώνονται σε αυτούς τους ιστότοπους και άλλους ιστότοπους που έχει υπό τον έλεγχό της η ESET διέπονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπονται από ειδικούς Όρους χρήσης με κανόνες επεξεργασίας δεδομένων. Ορισμένα τμήματα των ιστότοπων ενδέχεται να υποβάλλονται σε διαχείριση από τοπικούς συνεργάτες της ESET, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ιστότοπου της ESET, και ενδέχεται να διέπονται από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις με βάση την τοπική νομοθεσία.

Γενικά, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τους ιστότοπους της εταιρείας για σκοπούς πληροφόρησης χωρίς την παροχή προσωπικών πληροφοριών και χωρίς να ενημερώνει την ESET για την ταυτότητά του. Ωστόσο, ορισμένες από τις υπηρεσίες της εταιρείας απαιτούν τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών:

 • Η ESET ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς απευθείας επικοινωνίας με το χρήστη, προκειμένου να απαντά σε ερωτήσεις ή να εκπληρώνει αιτήματα του χρήστη. Εάν ο χρήστης αποστείλει παραγγελίες προϊόντων, αιτήματα εξυπηρέτησης, άλλα αιτήματα ή εάν αποστείλει οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί του για να λάβει πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την εκτέλεση της παραγγελίας, του αιτήματος ή της απαίτησης του χρήστη. Για αυτόν το σκοπό, καθώς και για το σκοπό της αιτηθείσας παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία πρέπει να επεξεργαστεί τα στοιχεία του χρήστη που παρέχονται μέσω διαδικτυακών φορμών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών.
 • Εάν ο χρήστης είναι Τελικός χρήστης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας, η επεξεργασία των δεδομένων του καλύπτεται από την ειδική Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί την Online ενότητα βοήθειας που αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή την ενότητα απευθείας από το περιβάλλον χρήστη του προϊόντος του, κάνοντας κλικ στο σύμβολο «?». Το μέγιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης για τα δεδομένα τιμολόγησης προσδιορίζεται από το δίκαιο της Σλοβακίας και η εταιρεία είναι νομικά υποχρεωμένη να διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα 10 ετών. Σε αντίθεση με τα δεδομένα τιμολόγησης, η εταιρεία αποθηκεύει τα δεδομένα άδειας χρήσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της άδειας χρήσης του χρήστη, ενώ τα στατιστικά στοιχεία χωρίς την απαίτηση ταυτοποίησης Τελικού χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα 4 ετών.
 • Εάν ο χρήστης είναι ήδη πελάτης της εταιρείας ή εάν συμφωνήσει με την επεξεργασία των δεδομένων του για σκοπούς επικοινωνίας εμπορικής προώθησης, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του για τη διαχείριση επικοινωνίας εμπορικής προώθησης μέχρι ο χρήστης να καταργήσει την εγγραφή του ή να αποστείλει στην εταιρεία ανάκληση της συγκατάθεσής του.
 • Για την υπηρεσία τεχνικής ή άλλης υποστήριξης που παρέχεται από την ESET, απαιτούνται στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα που περιέχονται στα αιτήματα υποστήριξης του χρήστη. Ανάλογα με το δίαυλο επικοινωνίας που θα επιλέξει ο χρήστης για να επικοινωνήσει με την εταιρεία, η εταιρεία μπορεί να συλλέξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες άδειας χρήσης, τα στοιχεία προϊόντος και την περιγραφή του περιστατικού υποστήριξης του χρήστη. Ενδέχεται να ζητηθεί από το χρήστη να παράσχει στην εταιρεία και άλλες πληροφορίες για να διευκολυνθεί η υπηρεσία της υποστήριξης, όπως αρχεία καταγραφής ή αρχεία ένδειξης σφαλμάτων που έχουν δημιουργηθεί. Τα δεδομένα από την υποστήριξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ή για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη κατά την παροχή υποστήριξης. Το μέγιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης περιορίζεται από το χρόνο που απαιτείται για την παροχή υποστήριξης και αναθεώρησης, ενώ ακόμα και σε μια φόρμα με ψευδώνυμο δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 10 ετών.
 • Τα σχόλια, οι απαντήσεις ή τα αιτήματα του πελάτη μπορούν να παρέχονται στην εταιρεία μέσω των διαδικτυακών φορμών. Για το σκοπό της παρακολούθησης, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα δεδομένα, ανάλογα με το χαρακτήρα ή το σκοπό της επικοινωνίας που επιθυμεί η εταιρεία. Τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χαρακτήρα ή το σκοπό της επικοινωνίας σε ρητή συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Η ESET μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για τον υπολογιστή του χρήστη, όπως τη διεύθυνση IP εφόσον είναι διαθέσιμη, το λειτουργικό σύστημα και τον τύπο προγράμματος περιήγησης, για τη διαχείριση συστήματος και την αναφορά συγκεντρωτικών πληροφοριών στους διαφημιστές της εταιρείας, με νομική βάση το έννομο συμφέρον. Αυτές οι πληροφορίες είναι στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα περιήγησης του χρήστη, και δεν ταυτοποιούν οποιοδήποτε άτομο. Για τον ίδιο λόγο, η εταιρεία ενδέχεται να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση του χρήστη στο Internet, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie, το οποίο είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookie περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Αυτά βοηθούν την εταιρεία να βελτιώσει τον ιστότοπό της και να παρέχει καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή cookie, ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την απόρριψη της ρύθμισης των cookie. Ωστόσο, εάν ο χρήστης επιλέξει αυτήν τη ρύθμιση ενδέχεται να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου. Το σύστημα της εταιρείας θα εκδίδει cookie όταν ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπό της, εκτός εάν ο χρήστης έχει προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookie.
 • Η εταιρεία κάνει το καλύτερο δυνατό, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βοηθήσει το χρήστη να απολαύσει πιο ασφαλή τεχνολογία. Τα σχόλια του χρήστη είναι πολύτιμα για την εταιρεία και υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι δίαυλοι μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να παρέχουν στην εταιρεία δείγματα κακόβουλου ή ύποπτου λογισμικού. Τα δείγματα και τα μεταδεδομένα τους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται με βάση το δημόσιο συμφέρον, καθώς και το έννομο συμφέρον της ESET, το οποίο είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Γενικοί κανόνες

Δεν υπάρχουν παρά λίγα νομικά ερείσματα για την επεξεργασία δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται από την εταιρεία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτονται κυρίως από τα εξής:

 • Η νομική βάση της συμβατικής αναγκαιότητας εφαρμόζεται σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας που παρέχονται σύμφωνα με Συμφωνίες Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ή Όρους Χρήσης.
 • Η νομική βάση έννομου συμφέροντος ή ακόμα και δημόσιου συμφέροντος σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να συλλέγει δείγματα και δεδομένα υπηρεσιών για ανάλυση, ώστε να παρέχει στο χρήστη την καλύτερη δυνατή προστασία, υποστήριξη και εμπειρία. Ακόμα και η εμπορική προώθηση αναγνωρίζεται από τον GDPR ως έννομο συμφέρον, συνεπώς η εταιρεία στηρίζεται σε αυτό το στοιχείο σε ό,τι αφορά τα cookie που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους της εταιρείας και την επικοινωνία με τους πελάτες της.
 • Συγκατάθεση, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση, π.χ. καθορισμός απαιτήσεων για ηλεκτρονική επικοινωνία, τιμολόγηση ή χρέωση.

Στόχος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι η παροχή μιας γενικής επισκόπησης της νομικής βάσης και των αρχών επεξεργασίας δεδομένων της ESET. Εάν ο χρήστης επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων που διευκολύνεται από ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία της ESET, θα πρέπει να επισκεφτεί τους σχετικούς ιστότοπους.

Εμπιστευτικότητα δεδομένων

Η ESET είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο μέσω των θυγατρικών της ή άλλων τοπικών συνεργατών της ESET, ως μέρος του δικτύου διανομής, σέρβις και υποστήριξης. Οι πληροφορίες που επεξεργάζεται η ESET ενδέχεται να μεταφερθούν σε ή από τοπικούς συνεργάτες της ESET. Ανάλογα με την τοποθεσία και την υπηρεσία που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης, η ESET ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρει τα δεδομένα του σε χώρα στην οποία δεν ισχύει η απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, κάθε μεταφορά πληροφοριών υπόκειται σε κανονισμό της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων και πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητο. Οι Τυπικοί συμβατικοί όροι, οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή άλλες κατάλληλες διασφαλίσεις πρέπει να θεσπίζονται χωρίς καμία εξαίρεση.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέπει την αποθήκευση δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται ενόσω παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα ESET.

Η ESET λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ένα επίπεδο ασφάλειας, το οποίο είναι κατάλληλο για ενδεχόμενους κινδύνους. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει διαρκώς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών. Ωστόσο, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που έχει ως αποτέλεσμα κάποιον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του χρήστη, η εταιρεία θα ειδοποιήσει την εποπτεύουσα αρχή, καθώς και τα υποκείμενα των δεδομένων.

Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων

Η ESET υπόκειται στους κανονισμούς της νομοθεσίας της Σλοβακίας και δεσμεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

-          το δικαίωμα να ζητήσει από την ESET πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του,

-          το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του εάν είναι ανακριβή (ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει να τροποποιηθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα),

-          το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του,

-          το δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του,

-          το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

-          το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

-          το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

-          το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή  

Η εταιρεία θεωρεί ότι όλες οι πληροφορίες που επεξεργάζεται είναι πολύτιμες και απαραίτητες για τον νόμιμο σκοπό της ενόσω παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της, και ότι η προστασία τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του ως υποκείμενο δεδομένων ή σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή την προστασία απορρήτου, μπορεί να αποστείλει μήνυμα στη διεύθυνση:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk