ESET Policy Hub

Από νομική άποψη, σχετικά με το απόρρητό σας χρησιμοποιώντας την ESET.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Το παρόν έγγραφο περιέχει νομικές πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο των Web sites www.eset.com (εφεξής τα Site(s)). Οι νομικές πληροφορίες ισχύουν σε αυτά τα Sites(s) και όχι αναγκαστικά σε άλλα sites της ESET, spol. s r.o.


Λογισμικό

Η ESET, spol. s r. o. (εφεξής "ESET") και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές κατέχουν ή μπορούν να ασκήσουν πνευματικά δικαιώματα στο σύνολο του λογισμικού που διατίθεται σε αυτές τις ιστοσελίδες (εφεξής αναφέρεται ως το "Λογισμικό"). Το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συμφωνία με την σύμβαση συνδρομής τελικού χρήστη (εφεξής αναφέρεται ως η "συνδρομή Χρήσης"). Η Συνδρομή Χρήσης παρέχεται μαζί με το Λογισμικό, ή αποτελεί μέρος του. Το Λογισμικό που παρέχεται μαζί με Συνδρομή Χρήστης δεν μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς την συναίνεση του χρήστη με την Συνδρομή Χρήσης.

Το Λογισμικό παρέχεται αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες. Η χρήση αυτή είναι σε συμφωνία με την Συνδρομή Χρήσης. Η ESET και/οι οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, απαγορεύουν ρητά την αναπαραγωγή Λογισμικού και/ή τη διανομή του όταν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την Συνδρομή Χρήσης. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια απαγορεύεται από το νόμο. Όποιος δεν τηρεί την Συνδρομή Χρήσης, διακινδυνεύει αστικές και ποινικές κυρώσεις και το ρίσκο παραπομπής σε δικαστήριο, στο οποίο η ESET θα απαιτήσει τη σχετική αποζημίωση και επανόρθωση της παραβίασης των νομικών της δικαιωμάτων.

Η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της απαγορεύουν ρητά την αντιγραφή του Λογισμικού και το ανέβασμα των αντιγράφων σε άλλα web sites ή τη διανομή του με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Εάν η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, παρέχουν εγγυήσεις για το Λογισμικό, το κάνουν μόνο σε συμφωνία με την Συνδρομή Χρήσης. Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, δηλώνουν ότι παρέχουν το Λογισμικό "ως έχει" ως έχει, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης και εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εγγύηση μη παραβίασης νομικών δικαιωμάτων τρίτων. Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αναιρούν τις νομικές αναθέσεις για ενδεχόμενη προκληθείσα ζημία.


Έγγραφα

ESET επιτρέπει τη χρήση Εγγράφων που είναι διαθέσιμα στα συγκεκριμένα Site(s), ιδιαίτερα τα δελτία τύπου, τις τεχνικές πληροφορίες προϊόντων της ESET, αρχεία και τις συχνές ερωτήσεις -FAQ, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όσα αναφέρονται παρακάτω.

  1. Η χρήστη των Εγγράφων δεν απαγορεύεται ρητά
  2. Τα έγγραφα δεν θα χρησιμοποιηθούν για λόγους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με εμπορική χρήση
  3. Τα έγγραφα από τον ιστότοπο διατίθετναι αποκλειστικά για ενημερωτική, μη εμπορική ή προσωπική χρήση και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα αναρτηθούν σε οποιονδήποτε δικτυακό υπολογιστή ή δεν μεταδοθούν σε κανένα μέσο
  4. Τα έγγραφα δεν θα τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο
  5. Το έγγραφο και όλα τα αντίγραφα του θα περιλαμβάνουν σχετική σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας
  6. Η πηγή τους θα αναφέρεται πάντοτε

Η χρήση των εγγράφων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται ρητά. Μια τέτοια ενέργεια απαγορεύεται από το νόμο. Όλοι όσοι παραβιάζουν τη Συμφωνία συνδρομής τελικού χρήστη κινδυνεύουν την επιβολή αστικών και ποικινών κυρώσεων καθώς και δικαστική διαδικασία στην οποία η ESET θα απαιτήσει επαρκή αποζημίωση και ικανοποίηση για τη νόμιμη παραβίαση των δικαιωμάτων της.

Οι συμφωνίες σχετικά με την άδεια χρήσης των προαναφερθέντων εγγράφων δεν περιλαμβάνουν το σχεδιασμό ή τη διάταξη της ιστοσελίδας www.ESET.com της ESET ή οποιοδήποτε άλλου δικτυακού τόπου λειτουργεί, ανήκει ή ελέγχεται από την ESET.

Ο σχεδιασμός και το στήσιμο των Site(s) ή οποιουδήποτε άλλου web site της ESET προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, από νόμους περί εμπορικών σημάτων, θεμιτού ανταγωνισμού, εμπορικές μορφές και άλλους νόμους που δεν αναφέρονται εδώ.

Απαγορεύεται η αντιγραφή η μίμηση ή η αναμετάδοση του σχεδιασμού και του στησίματος των Site(s) όπως και κάθε άλλου web site της ESET, είτε καθ’ ολοκληρία, είτε τμηματικά.

Οποιαδήποτε χρήση, ακόμη και των μερικών, στοιχείων από τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά των λογοτύπων, γραφικών, ήχων, εικόνων) ή των αντιγράφων τους δεν είναι δυνατή εκτός εάν επιτρέπεται γραπτώς από την ESET.

Η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν παρέχουν εξηγήσεις για την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται ως μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα αυτά τα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά παρέχονται "ως έχουν" χωρίς κανενός είδους εγγύησης. Δια του παρόντος, η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, αποποιούνται όλων των εγγυήσεων και συνθηκών σε σχέση με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγυήσεων και συνθηκών εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εμπράγματο δικαίωμα και μη παράβασης, είτε εκφράζεται κατηγορηματικά, υπονοείται, ή προβλέπεται από το νόμο.

Σε καμία περίπτωση η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν θα γίνουν υπόλογοι για οποιεσδήποτε, συγκεκριμένες, έμμεσες ή συνεπακόλουθες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες που έχουν προκληθεί από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε σε κατάσταση σύμβασης, αμέλειας, ή άλλης χρήσης, η οποία προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στις υπηρεσίες, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της μπορούν να προβούν σε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες και/ή τα προγράμματα. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στα Site(s) ή στα έγγραφα που είναι διαθέσιμα εδώ, ενδέχεται να αλλάζουν, χωρίς αυτό να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.


Συνδέσεις προς ιστότοπους Τρίτων

The links in these areas will let you leave ESET™ sites. The linked sites are not under the control of ESET and ESET is not responsible of the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Η ESET δεν ευθύνεται για τη μετάδοση μέσω web ή για οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Το ESET παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε εσάς μόνο για ευκολία και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από το ESET αυτών των ιστότοπων ή του περιεχομένου τους.


Εμπορικά Σήματα

Οι ονομασίες ESET, το λογισμικό της ESET, το λογότυπο της ESET, τα ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VIRUSOVY RADAR, VIROVY RADAR ThreatSense, ThreatSense.NetΒ®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid και/ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της ESET που αναφέρονται στο παρόν είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της ESET. Άλλα προϊόντα και ονόματα εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Τα ονόματα των εταιρειών, οργανισμών, προϊόντων και ατόμων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραδείγματα (με εξαίρεση τις μαρτυρίες πελατών - Case studies) είναι φανταστικά. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα ή πρόσωπα δεν έχει γίνει σκόπιμα.

Η ονομασία Windows®αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του ομίλου εταιριών Microsoft.

Η ονομασία Mac και το λογότυπο του Mac αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.


Πληροφορίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία των εγγράφων και των προγραμμάτων που βρίσκονται στα Site(s) ανήκει στην ESET, spol. s r. o.. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.


Ενδεχόμενες ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας υποστήριξης πελατών της ESET.