Ανάκτηση κωδικών


 

Σε περίπτωση που έχετε χάσει ή ξεχάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό για τις αναβαθμίσεις του προγράμματος, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποσταλούν στο e-mail που έχετε χρησιμοποιήσει για την εγγραφής σας, το οποίο και πρέπει να γράψετε στην παρακάτω φόρμα.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση εγγραφής είναι το e-mail που έχετε δώσει κατά την αγορά του προγράμματος.

Το αντίγραφο της άδειας χρήσης θα αποσταλεί μόνο στο e-mail που έχετε συμπληρώσει κατά την αγορά του προγράμματος.
Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική σας διεύθυνση έχει αλλάξει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων στο support@esetgr.com. Θα σας ζητηθεί να μας δώσετε το αρχικό σας e-mail, το αρχικό όνομα χρήστη ή τον αριθμό της απόδειξης αγοράς.