ESET Politika Merkezi

ESET kullanımınız sırasındaki gizliliğiniz hakkında yasal bilgiler

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin korunması, kayıtlı ofisi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Cumhuriyeti adresinde bulunan ve Bratislava I Bölge Mahkemesi, Bölüm Sro, Giriş No 3586/B, İşletme Kayıt Numarası: 31333532 tarafından yönetilen Ticaret Siciline Veri Denetleyicisi olarak kayıtlı olan ESET, spol. s r. o. (bundan böyle "ESET" veya "Biz" olarak anılacaktır) için özellikle önemlidir. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") kapsamında yasal olarak standartlaştırılan şeffaflık gerekliliğine uymak için, bu Gizlilik Politikasını yalnızca bir veri sahibi olarak Sizi aşağıdaki kişisel veri koruma konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla yayımlıyoruz:

 • Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı;
 • Veri paylaşımı ve gizlilik;
 • Veri güvenliği;
 • Veri sahibi olarak haklarınız;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi;
 • İletişim bilgileri.

Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli yasal çerçeveye göre veri işleme için bir dizi yasal dayanak kullanırız. Kişisel verilerin ESET tarafından işlenmesi, aksi açıkça belirtilmedikçe, ESET ürünlerinin veya hizmetlerinin sağlanması için geçerli olan Kullanım Koşulları veya Son Kullanıcı Abonelik Sözleşmesi ("EULA") gibi sözleşmelerin yerine getirilmesi için gereklidir (GDPR Madde 6 (1) (b)), örn:

 • Meşru menfaat yasal dayanağı (GDPR Madde 6 (1) (f)), Size sunabileceğimiz en iyi koruma, destek ve deneyimi sağlamak için hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza ve bu hizmetlerden memnuniyetinize ilişkin verileri işlememizi sağlar. Pazarlama, yürürlükteki mevzuatta meşru menfaat olarak kabul edilmektedir, bu nedenle pazarlama iletişimi için genellikle meşru menfaat yasal dayanağına veya varsa rızaya dayanırız.
 • Rıza (GDPR Madde 6 (1) (a)), bu yasal dayanağın en uygun olduğunu düşündüğümüz veya yasaların gerektirdiği belirli durumlarda Sizden talep edebiliriz.
 • Yasal bir yükümlülüğe uygunluk (GDPR Madde 6 (1) (c)), örneğin elektronik iletişim ve/veya faturalama amacıyla veri saklama.

Veri paylaşımı ve gizlilik

Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız. Ancak ESET, satış, hizmet ve destek ağımızın bir parçası olarak bağlı şirketler veya ortaklar aracılığıyla küresel olarak faaliyet gösteren bir şirkettir. ESET tarafından işlenen abonelik esnekliği, faturalama ve teknik destek bilgileri, EULA'nın yerine getirilmesi amacıyla, örneğin hizmetlerin veya desteğin sağlanması için bağlı şirketlerine veya ortaklarına aktarılabilir.

ESET, verilerini Avrupa Birliği'nde (AB) işlemeyi tercih eder. Ancak bulunduğunuz yere (örneğin ürünlerimizi ve/veya hizmetlerimizi AB dışında kullanırken) ve/veya seçtiğiniz hizmete bağlı olarak verilerinizin AB dışındaki bir ülkeye aktarılması gerekebilir. Örneğin, bulut bilişim ile bağlantılı olarak üçüncü taraf hizmetleri kullanmaktayız. Bu durumlarda, hizmet sağlayıcılarımızı dikkatli bir şekilde seçer ve sözleşmeye dayalı ve teknik ve organizasyonel önlemler yoluyla uygun bir veri koruma düzeyi sağlarız. Kural olarak, gerekirse ek sözleşme düzenlemeleri ile AB standart sözleşme maddelerini kabul ediyoruz.

Birleşik Krallık ve İsviçre gibi AB dışındaki bazı ülkeler için AB halihazırda karşılaştırılabilir bir veri koruma düzeyi belirlemiştir. Karşılaştırılabilir veri koruma seviyesi nedeniyle, verilerin bu ülkelere aktarılması herhangi bir özel yetkilendirme veya anlaşma gerektirmez.

Yürürlükteki mevzuata göre ve meşru talebe dayanarak, kamu makamlarına, kolluk kuvvetlerine veya diğer kuruluşlara bilgi vermemiz gerekebilir.


Veri güvenliği

ESET, potansiyel risklere karşılık gelen bir güvenlik düzeyi sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygular. İşleme sistemlerinin ve hizmetlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin ve esnekliğinin sürekli olarak korunmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bununla birlikte, haklarınız ve özgürlükleriniz için bir riskle sonuçlanan bir veri ihlali durumunda, ilgili denetim makamının yanı sıra Sizi de bilgilendireceğiz.


Veri sahibi olarak haklarınız

Her veri sahibinin hakları önemlidir ve tüm veri sahipleri (ister AB'de ister AB üyesi olmayan bir ülkede olsun) aşağıda belirtilen ve ESET tarafından garanti edilen haklara sahiptir. Veri sahibi olarak haklarınızı kullanmak için bir destek formu veya dpo@eset.sk adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tanımlama amacıyla Sizden şu bilgileri isteyeceğiz: ad, e-posta adresi ve - varsa - etkinleştirme anahtarı veya müşteri numarası ve şirket bağlantısı. Lütfen bize doğum tarihi gibi diğer kişisel verileri göndermekten kaçının. Talebinizi işleme koyabilmek ve kimlik tespiti amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğimizi belirtmek isteriz.

İzni geri çekme hakkı.

Rızayı geri çekme hakkı, yalnızca rızaya dayalı veri işleme durumunda geçerlidir. Kişisel verilerinizi izninize dayanarak işliyorsak, bu izni herhangi bir sebep göstermeksizin istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. İzninizin geri çekilmesi yalnızca gelecekte geçerlidir ve iznin geri çekilmesinden önce gerçekleşen veri işlemenin yasallığını etkilemez.

İtiraz hakkı.

İşlemeye itiraz etme hakkı, ESET'in veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerine dayalı olarak işlenen veriler söz konusu olduğunda geçerlidir. Kişisel verilerinizi meşru bir menfaati korumak için işliyorsak, veri sahibi olarak, tarafımızdan belirtilen meşru menfaate ve kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtirazınız yalnızca gelecekte geçerlidir ve itirazdan önce gerçekleşen veri işlemenin yasallığını etkilemez. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsak, itirazınız için gerekçe göstermeniz gerekli değildir. Bu durum, söz konusu doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Diğer tüm durumlarda, ESET'in kişisel verilerinizi işlemeye yönelik meşru menfaatine itiraz etme nedenleriniz hakkında bizi kısaca bilgilendirmenizi isteyeceğiz. Bazı durumlarda, rızanızı geri çekmenize veya verilerin işlenmesine itiraz etmenize rağmen, kişisel verilerinizi ayrı bir yasal dayanakla daha fazla işleme hakkına sahip olduğumuzu lütfen unutmayın; örneğin, bir sözleşmenin ifası için.

Erişim hakkı.

Bir veri sahibi olarak, ESET tarafından saklanan verileriniz hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkı.

Sizinle ilgili kişisel verileri yanlışlıkla işlememiz halinde, bu durumun düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Silme hakkı.

Bir veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinin silinmesini veya kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizi, örneğin sizin izninizle işlersek ve daha sonra izninizi geri alırsanız, kişisel verilerinizi saklamak için başka bir yasal dayanak yoksa, örneğin bir sözleşmenin ifası gibi, derhal sileriz. Kişisel verileriniz ayrıca, saklama süremizin sonunda kendileri için belirtilen amaçlar için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir.

İşlemenin kısıtlanması hakkı.

Kişisel verilerinizi yalnızca doğrudan pazarlama amacıyla kullanırsak ve izninizi iptal ederseniz veya ESET'in temel meşru menfaatine itiraz ederseniz, kişisel verilerinizin işlenmesini, istenmeyen temastan kaçınmamızı sağlamak için iletişim verilerinizi dahili kara listemize dahil ettiğimiz ölçüde kısıtlayacağız. Aksi takdirde kişisel verileriniz silinecektir.

Verilerinizi, yasa koyucu veya denetleyici makamlar tarafından düzenlenen saklama yükümlülükleri ve sürelerinin sona ermesine kadar saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Saklama yükümlülükleri ve süreleri Slovak mevzuatından da kaynaklanabilir. Daha sonra, ilgili veriler silinecektir.

Veri taşınabilirliği hakkı.

Veri sahibi olarak Size ESET tarafından işlenen kişisel verileri .xlsx formatında sunmaktan mutluluk duyarız.

Şikayette bulunma hakkı.

Bir veri sahibi olarak, istediğiniz zaman bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. ESET, Slovak yasaları kapsamında düzenlemeye tabidir ve Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak veri koruma mevzuatına bağlıyız. İlgili veri denetim makamı, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Cumhuriyeti adresinde bulunan Slovak Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Ofisi'dir.


Kişisel verilerinizin işlenmesi

Bu web sitelerinde ve ESET'in kontrolü altındaki diğer web sitelerinde yer alan tüm hizmetler, veri işleme kurallarına sahip özel Kullanım Koşulları tarafından yönetilenler de dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikasına tabidir. Web sitelerinin bazı bölümleri, ESET web sitesi platformu kullanılarak yerel ESET Ortakları tarafından yönetilebilir ve bu bölümler yerel mevzuata dayalı özel hüküm ve koşullara tabi olabilir.

Genel olarak, web sitelerimizi kişisel bilgilerinizi vermeden ve ESET'e kim olduğunuzu bildirmeden bilgi amaçlı kullanabilirsiniz. Öte yandan, bazı hizmetlerimizin daha fazla bilgi toplaması gerekir:

 • ESET, sorularınıza yanıt vermek ve taleplerinizi yerine getirmek amacıyla Sizinle doğrudan iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Bize ürün siparişleri, hizmet gereksinimleri, diğer talepler gönderirseniz veya web sitemize herhangi bir materyal yüklerseniz, işlem için gerekli ek bilgileri almak veya siparişinizi, talebinizi veya gereksiniminizi yerine getirmek için Sizinle iletişime geçmemiz gerekebilir. Bu amaçla ve talep edilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla, web formları, e-posta veya uygulamalar aracılığıyla sağladığınız bilgileri işlememiz gerekir.
 • Ürünlerimizin veya hizmetlerimizin Son Kullanıcısıysanız, verilerinizin işlenmesi, her bir ürün veya hizmetle ilgili özel Son Kullanıcı Abonelik Sözleşmesi veya Kullanım Koşulları ve özel Gizlilik Politikası kapsamındadır. Veri işlemeyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen ürün ve hizmetlerimize özel çevrimiçi yardım belgelerini ziyaret edin. Buna doğrudan ürününüzün grafik kullanıcı arayüzünden "?" sembolüne tıklayarak erişebilirsiniz. Faturalama verileri için maksimum saklama süresi yasalarla belirlenmiştir ve yasal olarak verileri 10 yıllık bir süre boyunca saklamamız gerekmektedir. Faturalama verilerinden farklı olarak, abonelik esnekliği verilerini yalnızca aboneliğinizin sona erme tarihinden itibaren 12 ayı aşmayan bir süre boyunca saklarız ve Son Kullanıcının kimliğini gerektirmeyen istatistikler 4 yıllık bir süre boyunca işlenir.
 • Zaten müşterimizseniz veya pazarlama iletişimi amacıyla verilerinizin işlenmesini kabul ediyorsanız, Siz aboneliğinizi iptal edene veya onayınızı geri çekene kadar bilgilerinizi pazarlama iletişimini yönetmek için kullanabiliriz.
 • Destek taleplerinizde yer alan iletişim bilgileri ve veriler, ESET tarafından sağlanan teknik veya diğer desteğin sağlanması için gereklidir. Bizimle iletişime geçmeyi seçtiğiniz kanala bağlı olarak, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, abonelik bilgilerinizi, ürün ayrıntılarınızı ve destek durumunuzun açıklamasını toplayabiliriz. Oluşturulan günlük dosyaları veya dökümler gibi destek sağlanmasını kolaylaştırmak için bize başka bilgiler sağlamanız istenebilir. Bu tür bir destekten elde edilen veriler yalnızca destek hizmetinin sağlanması ve destek sağlanırken deneyiminizi geliştirmek için kullanılabilir. Maksimum saklama süresi, destek sağlamak ve gözden geçirmek için gereken süre ile sınırlıdır ve takma ad verilmiş bir biçimde bile 10 yıllık bir süreyi aşamaz.
 • ESET'e sağlanan e-posta adresleri, örneğin deneme aboneliği aktivasyonu veya web sitelerimizdeki satın alma işlemlerinin bir parçası olarak, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kişisel verilerin kullanılmasından oluşan kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi, yani profil oluşturma şeklinde de işlenebilir. Web sitemizdeki etkinliğiniz ve e-posta adresiniz, herhangi bir önemli veya yasal sonuç olmaksızın kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları veya web sitesi içeriği sağlamak amacıyla ESET ürün ve hizmetlerine ilişkin kişisel tercihlerinizle ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için kullanılabilir. Saklama süresinin uzunluğu, sözleşme süresine veya verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullanmanıza bağlıdır.
 • Müşteri geri bildirimleri, cevapları veya talepleri web formlarımız aracılığıyla Tarafınızdan sağlanabilir. Takip amacıyla, iletişimimizin niteliğine veya amacına bağlı olarak e-posta adresi veya diğer veriler dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz talep edilebilir. Veri saklama süreleri, bu Gizlilik Politikasına açıkça uygun olarak iletişimin niteliğine veya amacına göre farklılık gösterebilir.
 • Araştırma veya anket girdileri, web formlarımız aracılığıyla ESET hesabınız üzerinden Tarafınızca sağlanabilir. Takip amacıyla, iletişimimizin niteliğine veya amacına göre ad, soyad, e-posta adresi veya diğer veriler dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz talep edilebilir. Veriler, iletişimin niteliğine veya amacına göre müşteri araştırmasının veya anketin sonuna kadar bu Gizlilik Politikasına açıkça uygun olarak saklanacaktır.
 • Ebeveynler için tasarlanmış ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanırsanız, çocuklarla ilgili kişisel verilerin korunması, ilgili yargı yetkisinin gerektirdiği şekilde uygulanır. Tüm ek bilgiler ürün veya hizmet belgelerinde yer almaktadır.
 • Daha güvenli teknolojinin keyfini çıkarmanıza yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Girdileriniz bizim için çok değerlidir ve bize kötü amaçlı veya şüpheli yazılım örnekleri sağlayabileceğiniz çeşitli kanallar sunuyoruz. Örnekler ve meta verileri, kamu yararının yanı sıra ESET'in meşru menfaati olan siber güvenlik temelinde işlenecek ve saklanacaktır.

İletişim bilgileri

Veri sahibi olarak haklarınızı kullanmak istiyorsanız veya bir sorunuz ya da endişeniz varsa, lütfen bize bir mesaj gönderin:

ESET, spol. s.r.o.
Veri Koruma Görevlisi
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Cumhuriyeti
dpo@eset.sk