Φόρμα Αποστολής Σχολίων Προγράμματος Beta της ESET

 

Η επικοινωνία γίνεται με τα κεντρικά γραφεία της ESET. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω
φόρμα επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα.

 

ESET SysInspectorThank you for taking part in the ESET Beta program, helping us to fine-tune our products based on your feedback. Liked it or disliked it? Let us know what you think via the feedback form below.

Note: Please provide us with the type and version of your operating system and the tested ESET product. If you are reporting a technical problem, please attach the log from ESET SysInspector.

Find out how to create a SysInspector log


 

Fields marked (*) are mandatory.

Information collected for ESET Beta program will not be used for any other purpose. Please provide us with a valid e-mail address that we can use in case additional technical information is required.