Εύκολη διαχείριση αδειών χρήσης

Σύστημα αδειοδότησης που παρέχει στους χρήστες ολοκληρωμένη επισκόπηση και ευέλικτο έλεγχο της κατάστασης και της χρήσης της άδειας χρήσης.

Ευέλικτη αδειοδότηση για τα εταιρικά προϊόντα της ESET

Κλειδί άδειας χρήσης που ακολουθεί τα standards της βιομηχανίας

Όλες οι επιχειρηματικές λύσεις και τα επαγγελματικά πακέτα της ESET χρησιμοποιούν ένα ενιαίο κλειδί άδειας χρήσης για όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται.

Ομαδοποίηση αδειών χρήσης

Ομαδοποιήστε πολλές άδειες κάτω από έναν λογαριασμό, ανάλογα με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό της επιλογής σας, καθιστώντας την διαδικασία διαχείρισης ακόμη πιο φιλική.

Διαφανή ενημέρωση άδειας χρήσης

Οι άδειές σας ενημερώνονται και οποιεσδήποτε αλλαγές μεταφέρονται αυτόματα μετά την αναβάθμιση της άδειας, την ανανέωση ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση.


Τα πλεονεκτήματα του συστήματος ESET Unilicense

Το Unilicense καλύπτει τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές, smartphones, tablets και serves, επιτρέποντάς σας να κάνετε συνδυασμούς σε ότι αφορά την προστασία των endpoints. Μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετική πλατφόρμα χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε επιπλέον άδειες. 

Κάλυψη λειτουργικών συστημάτων της Unilicense:

  • Υπολογιστής: Windows, Mac, Linux
  • Smartphone και tablet: Android
  • File Server: Windows, Linux, BSD, Solaris

Κάντε συνδυασμούς στις άδειές σας ανάλογα με τις ανάγκες σας


Το ESET Unilicense καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, επιτρέποντάς σας να κάνετε συνδυασμούς προκειμένου να προστατεύετε τα endpoint σας ανάλογα με τις πραγματικές σας ανάγκες - καμία άδεια δεν χάνεται.


Μεταβείτε σε μια διαφορετική πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή


Αλλάξτε την προστασία από τη μια πλατφόρμα στην άλλη. Μπορείτε να το κάνετε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της άδειας χρήσης, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε πρόσθετες άδειες.


Μεταφέρετε μια άδεια σε έναν άλλο υπολογιστή


Επιπροσθέτως, μπορείτε να μεταφέρετε μια έγκυρη άδεια της ESET σε έναν εντελώς νέο υπολογιστή, με την προϋπόθεση ότι θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον παλιό. Η μεταφορά περιλαμβάνει επίσης και την εναλλαγή από ένα λειτουργικό σύστημα σε άλλο.

Γλωσσάριο

Κλειδί άδειας χρήσης
Μια μοναδική συμβολοσειρά με τη μορφή XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του κατόχου της άδειας χρήσης και την ενεργοποίηση της άδειας.

Αρχείο παλαιού τύπου
Για να υποστηριχθούν χρήστες με προϊόντα που αποδέχονται τα παλαιότερα αρχεία ως μορφή ενεργοποίησης, το ESET Business Account σας επιτρέπει να δημιουργείτε αυτά τα αρχεία.

Offline αρχεία
Το ESET Business Account σάς επιτρέπει να διαθέσετε ένα ορισμένο αριθμό αδειών σε ένα offline αρχείο. Χρησιμοποιώντας το αρχείο αυτό, προϊόντα χωρίς άμεση σύνδεση στο διαδίκτυο μπορούν να ενεργοποιηθούν εύκολα.

Μετατροπέας αδειών
Εάν διαθέτετε άδειες χρήσης ESET σε παλαιότερη μορφή (όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης), μπορείτε εύκολα να τις μετατρέψετε στη νέα μορφή (κλειδί άδειας χρήσης) χρησιμοποιώντας τον εταιρικό λογαριασμό σας στην ESET (ESET Business Account).

Δημόσιο ID
Μια σύντομη συμβολοσειρά που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της άδειας σε ένα τρίτο μέρος (για παράδειγμα, στον διαχειριστή ασφαλείας που είναι υπεύθυνος για τη διανομή των μονάδων/θέσεων εργασίας).

Ιδιοκτήτης Εταιρικού Λογαριασμού της ESET
Το πρόσωπο που καταχωρεί μια νέα εταιρεία στο ESET Business Account αποτελεί τον κάτοχο. Ως κάτοχος του λογαριασμού, θα μπορείτε να προσθέσετε άδειες και να εκχωρήσετε σε άλλους χρήστες πρόσβαση στον εταιρικό λογαριασμό της ESET.

Διαχειριστείτε ευκολότερα τις άδειες χρήσης με το ESET Business Account

ESET Business Account

Πρόκειται για μια δωρεάν πλατφόρμα διαχείρισης αδειών χρήσης για εταιρικούς πελάτες που επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο, αναφορά και επισκόπηση των αδειών τους για όλα τα on-premise ή cloud προϊόντα, καθώς και το κύριο σημείο εισόδου για τις υπηρεσίες cloud της ESET, συμπεριλαμβανομένου του ESET Cloud Administrator.

Δημιουργήστε εύκολα μια δοκιμαστική άδεια 30 ημερών για προϊόντα διαχειρίσιμα μέσω του ESET Cloud Administrator ή on-premise μέσω του ESET Security Management Center.

Γιατί να χρησιμοποιείτε το ESET Business Account

  • Απενεργοποιήστε και ανακτήστε αμέσως: καμία άδεια δεν χάνεται.
  • Παρακολουθήστε την κατάσταση και τη χρήση των εταιρικών αδειών χρήσης της ESET σε πραγματικό χρόνο από ένα σημείο.
  • Δημιουργήστε offline αρχεία αδειών σε περιβάλλοντα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
  • Ενημερώνει όλα τα στοιχεία της άδειας χρήσης και διασφαλίζει ότι όλες οι άδειές σας είναι συμβατές με νέα προϊόντα.

Συμβατότητα

Μάθετε ποια προϊόντα ESET είναι συμβατά με την έκδοση απομακρυσμένης διαχείρισης που διαθέτετε:

ESET Remote Administrator 5.3


ESET Remote Administrator 6.4


ESET Remote Administrator 6.5


ESET Security Management Center