ESET tworzy fundusz, mający wspierać skuteczną diagnozę koronawirusa SARS-CoV-2

Następny artykuł
2020-03-23

Od ponad 30 lat ESET dba o bezpieczeństwo cyfrowe swoich użytkowników, jednak w obliczu globalnej pandemii pojawia się konieczność, by zadbać także o ich zdrowie. Z tego względu firma ESET postanowiła stworzyć fundusz, z którego środki zostaną przeznaczone na skuteczną diagnozę koronawirusa SARS-CoV-2.

Firma ESET ma świadomość powagi sytuacji, jaką niesie ze sobą szybkie i niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Z tego względu Fundacja ESET utworzyła Fundusz Profilaktyki i Skutecznej Diagnozy oraz przeznaczyła na niego środki w wysokości 300  tysięcy euro. Jeśli zajdzie taka konieczność, kwota ta zostanie zwiększona. Pieniądze te w pierwszej kolejności mają zostać przeznaczone na wyposażenie placówek medycznych w narzędzia niezbędne do skutecznej diagnozy koronawirusa.

Za pośrednictwem Funduszu ESET ma zamiar wspierać zakup zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, rozwój systemów przeznaczonych do diagnostyki na odległość oraz partycypować w kosztach operacyjnych związanych ze zbieraniem i transportowaniem próbek. Pomoc ma być przeznaczona dla laboratoriów analitycznych oraz placówek diagnostycznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, na Słowacji.

- Utworzyliśmy fundusz wspierający skuteczną diagnozę i profilaktykę koronawirusa, ponieważ wierzymy, że jedynie naukowe podejście pomoże nam przezwyciężyć panującą epidemię. Jednocześnie trzeba myśleć do przodu i już dziś podjąć kroki mające na celu przywrócić normalne funkcjonowanie gospodarki, a powszechne, systematyczne badania przyczynią się do tego, że pracownicy szybciej wrócą na swoje miejsca pracy – opowiada Richard Marko, prezes firmy ESET.