Chroń Twoje przedsiębiorstwo przed cyfrowymi zagrożeniami

Wyprzedzaj znane i nieznane cyberzagrożenia dzięki naszym natywnym zabezpieczeniom opartym na sztucznej inteligencji.

Opracowane na bazie danych ESET Threat Intelligence

Threat Intelligence

THREAT INTELLIGENCE

Ciesz się dostępem do dogłębnej i aktualnej wiedzy na temat konkretnych zagrożeń i wektorów ataku. Korzystaj z wiedzy naszego zespołu IT, ponieważ inżynierowie bezpieczeństwa, którzy uzyskują dostęp do informacji tylko w ramach własnych sieci, mogą mieć trudności z wykryciem tych zagrożeń.

Ciągła ochrona oparta na badaniach

Doświadcz najlepszej w  swojej klasie ochrony dzięki naszej wewnętrznej globalnej analizie zagrożeń cybernetycznych, udoskonalanej od ponad 30 lat, która napędza naszą rozległą sieć badawczo-rozwojową złożoną z uznanych w branży specjalistów.

Kompleksowe zapobieganie
zagrożeniom Od ponad 30 lat ESET doskonali opracowane w Europie rozwiązania zabezpieczające, pomagając użytkownikom wygrywać walkę z cyberprzestępcami. Po wybraniu opcji pełnego XDR zapewnia również szeroki mechanizm diagnostyczny do wykrywania i zatrzymywania złośliwego kodu, a także usługi, które pomagają organizacji w opracowywaniu i zdalnym wdrażaniu skutecznej strategii anty-malware dostosowanej do danego środowiska.

Pożegnaj zagrożenia ransomware Rozwiązanie ESET Ransomware Shield to technika wykrywania, która monitoruje zachowanie aplikacji i procesów próbujących zmieniać pliki w sposób typowy dla zagrożeń typu ransomware/filecoder. Rozwiązania ESET klasy enterprise zapewniają wiele poziomów ochrony, które nie tylko zapobiegają działaniu ransomware, lecz także wykrywają jego obecność w organizacji.

Podejście ESET typu
„zero zaufania” Rozwiązania zabezpieczające ESET stosują podejście „nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj” w stosunku do każdego nieznanego kodu i wdrażają to podejście w organizacji, zapewniając w tym celu wgląd we wszystkie zasoby i punkty dostępu, aby identyfikować urządzenia i zasoby, które powinny być monitorowane i chronione, a także szczegółowe zasady utrzymujące najbardziej efektywny poziom cyberbezpieczeństwa oraz automatyzację procesów w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania zasad i umożliwienia szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków.

Natychmiastowy przegląd informacji w czasie rzeczywistym Dzięki dostępowi do aktualnych informacji i niestandardowym powiadomieniom dział IT może natychmiast reagować na nowe zagrożenia.

Kanały informacyjne, raporty APT

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ

Szczegółowe i przydatne dane przekazywane przez uznane na całym świecie laboratorium ESET, uzyskiwane poprzez kanały informacyjne i raporty, które zabezpieczą Twoją organizację przed atakami typu APT, botnetami i innymi zagrożeniami. Sprawdź, jak możesz rozszerzyć zakres ochrony.

Usługi ochrony, wykrywanie i reagowanie

WYKRYWANIE I REAGOWANIE

Maksymalny poziom ochrony, kompleksowe zarządzanie zagrożeniami oraz szczegółowy wgląd w środowisko IT dzięki najbardziej kompleksowym funkcjom ESET umożliwiającym wykrywanie zagrożeń i reagowanie.

Zaawansowane funkcje ochrony przed zagrożeniami, ochrony aplikacji w chmurze, uwierzytelniania, szyfrowania oraz zarządzania podatnościami

ROZSZERZONY ZAKRES OCHRONY

Dodatkowe warstwy zabezpieczeń obejmujące opartą na chmurze ochronę przed ukierunkowanymi atakami i nowymi typami zagrożeń, zwłaszcza ransomware. Dedykowana ochrona dla pakietów biurowych obsługiwanych w chmurze oraz rozwiązania uwierzytelniania wieloskładnikowego i szyfrowania w celu udoskonalenia ochrony dostępu. Aktywne śledzenie i usuwanie luk w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji.