Pomoc techniczna - formularz kontaktowy

Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Sprawdź warunki świadczenia pomocy technicznej

Pomoc techniczna - formularz kontaktowy

Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Sprawdź warunki świadczenia pomocy technicznej

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji licencji oraz świadczenia pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe dane mogą być przekazane (w całości bądź w części) do producenta oprogramowania – firmy ESET spol. s r.o. w Bratysławie (Słowacja). Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("Prawo do zapomnienia"), wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a po jej zakończeniu, do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

 

 

 

 

 

 

 

 

chroniona przez ESET od 2011
3x przedłużenie licencji i 2x rozszerzenie ochrony

chroniony przez ESET od 2016
ponad 4 000 skrzynek mailowych

chroniony przez ESET od 2016
ponad 14 000 stacji roboczych

partner ISP od 2008
baza ponad 2 mln klientów