Lätthanterad licensiering

Ett licensieringssystem som ger användarna utmärkt insyn och flexibel kontroll över sin licensstatus och -användning.

Flexibel licensiering för ESETs företagsprodukter

Licensnyckel enligt branschstandard

ESETs alla företagslösningar och företagspaket använder nu licensnyckel för alla inkluderade produkter.

Gruppering av licenser

Genom att samla flera licenser under ett konto, med användardefinierad e-postadress och ditt eget lösenord görs licenshanteringen ännu mer användarvänlig.

Transparent licensuppdatering

Dina licenser uppdateras och eventuella ändringar överförs automatiskt när en licens har uppgraderats, förnyats eller ändrats på annat sätt.


Dra nytta av ESETs system Unilicense

Unilicense omfattar de populäraste operativsystemen för datorer, smartphones, surfplattor och filservrar, så att ni kan blanda och anpassa endpoint-skyddet bland olika enheter. Du kan växla till en annan plattform utan att behöva köpa några extra licenser.

Operativsystem som omfattas av Unilicense:

  • Dator: Windows, Mac, Linux
  • Smartphone och surfplatta: Android
  • Filserver: Windows, Linux, BSD, Solaris

Blanda och kombinera licenserna efter behov


ESET Unilicense täcker alla varianter och låter dig blanda och kombinera endpoint-skydd efter dina behov – utan att en enda licens går förlorad.


Byt till annan plattform när som helst


Flytta skyddet mellan olika plattformar. Du kan göra det när som helst under licensens giltighetstid utan att du behöver köpa fler licenser.


Överföring av licens till en annan dator


Dessutom kan du överföra en giltig ESET-licens till en helt ny dator under förutsättning att du slutar använda den gamla datorn. Vid överföringen kan du även byta från ett operativsystem till ett annat.

Ordlista

Licensnyckel
En unik sträng med formatet XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX används för identifiering av licensägaren och aktivering av licensen.

Äldre filformat
För att stödja användare av äldre produkter som accepterar det äldre filformatet som en metod för aktivering låter ESET Business Account dig generera dessa filer.

Offlinefiler
ESET Business Account låter dig allokera ett visst antal licenser till en offline-fil. Med hjälp av offline-filen kan produkter som saknar direkt anslutning till internet enkelt aktiveras.

License Converter
Om du har ESET-licenser av det äldre formatet (användarnamn/lösenord) kan du enkelt konvertera dem till det nya formatet (licensnyckel) med hjälp av ESET Business Account.

Publikt ID
En kort sträng som används för identifiering av licensen till tredje part ﴾exempelvis en säkerhetsadministratör som ansvarar för distribution till enheter/arbetsplatser﴿.

ESET Business Account-ägare
Den person som registrerar ett nytt företag i ESET Business Account är kontos ägare. Som kontoägare kan du lägga till licenser och ge andra användare tillgång till ESET Business Account.

Hantera licenser enklare med ESET Business Account

ESET Business Account

Det är en kostnadsfri plattform för licenshantering för företagskunder som behöver bättre kontroll, rapportering och översikt över sina ESET-licenser för alla lokala eller molnbaserade produkter och utgör den primära startpunkten för ESET molntjänster, inklusive ESET Cloud Administrator.

Du kan enkelt generera en 30-dagars utvärderingslicens för produkter som kan hanteras via ESET Cloud Administrator eller lokalt via ESET Security Management Center.

Varför använda ESET Business Account

  • Avaktivera och återanvänd omedelbart: ingen licens slösas bort eller går förlorad.
  • Övervaka statusen i realtid och användningen av dina ESET företagslicenser på en samlad plats.
  • Generera offline-licensfiler för miljöer som saknar internetanslutning.
  • Uppdaterar all licensinformation och säkerställer att alla era licenser är kompatibla med nya produkter.

Kompatibilitet

Ta reda på vilka ESET-produkter som är kompatibla med din version av fjärrstyrningen:

ESET Remote Administrator 5.3


ESET Remote Administrator 6.4


ESET Remote Administrator 6.5


ESET Security Management Center


ESET Cloud Administrator