Få mer gjort med lätthanterad licensiering

Vilken licenstyp bör jag använda?

Varför vi inför ett nytt system för licenser

Vi har skapat ett nytt licenssystem för att ge användarna flexibel kontroll över, och perfekt uppsikt över deras licensstatus och -användning.

Licensnyckel enligt branschstandard

Vi byter ut användarnamn och lösenord mot licensnycklar enligt branschstandard. Alla företagslösningar och företagspaket använder nu endast en licensnyckel för alla inkluderade produkter.

Gruppering av licenser

Det är möjligt att gruppera flera licenser under ett konto, med användardefinierade e-postadresser och eget lösenord, vilket gör arbetet med licenserna ännu bekvämare.

Transparent licensuppdatering

Den nya licenshanteringen tillämpar “transparent licensuppdatering” för problemfri hantering av licenserna. Dessutom överförs ändringar automatiskt, även efter licensuppgraderingar, förnyelser eller andra förändringar.

Nya ESET License Administrator

Det nya systemet ESET License Administrator visar tydligare licensernas status och användning i realtid.

Varför använda ESET License Administrator

För kunder som vill ha mer detaljerad kontroll, rapportering och översikt över sina ESET-licenser erbjuder vi det nya, molnbaserade systemet ESET License Administrator.

Säkerställer kompatibilitet med nya produkter

För befintliga kunder innebär det ett bekvämt sätt att ändra sitt användarnamn och lösenord till det nya formatet för att säkerställa kompatibilitet med produkter som lanserats nyligen.

Licensdistribution och sammanslagning

Detta ger användare möjlighet att låta utomstående parter distribuera licensen och slå samman flera licenser från olika kunder i ett gemensamt konto.

Status och användning i realtid

Det nya systemet ESET License Administrator visar tydligare licensernas status och användning i realtid.

Offline-licensfiler

Detta låter användaren själv skapa licensfilerna för äldre produkter och ”offline-licensfiler” om produkterna används i en miljö där kontakt med internet saknas.

Inaktivering och återtagande

Detta ger möjlighet att inaktivera utvalda enheter om de skulle stjälas eller gå förlorade och återta licenserna till licenspoolen.

Licensiering för ESETs företagsprodukter

Se hur licensieringen fungerar med vår senaste generation företagsprodukter och nya ESET Remote Administrator 6. Använd ESET Unilicense för att direkt täcka olika operativsystem.

Kompatibilitet

Produktversion: Aktiveras av:
ESET Endpoint Security for Windows 5.x Användarnamn, lösenord
ESET Endpoint Antivirus for Windows 5.x Användarnamn, lösenord
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for macOS 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Smart Security Business Edition 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Endpoint Security för Android 1.x Användarnamn, lösenord
ESET Mobile Security Business Edition 1.x Användarnamn, lösenord
ESET File Security for Windows Server 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET File Security for Microsoft Windows Server Core 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET File Security for Linux/BSD/Solaris 4.0.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Mail Security för Microsoft Exchange Server 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Mail Security for Linux/BSD/Solaris 4.0.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Mail Security for IBM Lotus Domino 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Security för Kerio 4.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Gateway Security för Linux/BSD/Solaris 4.0.x och tidigare Användarnamn, lösenord
ESET Security for Microsoft SharePoint Server 4.x Användarnamn, lösenord
Produktversion: Aktiveras av:
ESET Endpoint Security for Windows 6.x och 5.x 6.x – Licensnyckel
5.x – Användarnamn, lösenord
ESET Endpoint Antivirus for Windows 6.x och 5.x 6.x – Licensnyckel
5.x – Användarnamn, lösenord
ESET Endpoint Security for macOS 6.x Licensnyckel
ESET Endpoint Antivirus for macOS 6.x Licensnyckel
ESET Shared Local Cache 1.x Licensnyckel
ESET Virtualization Security for VMware 1.x Licensnyckel
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for macOS 4.x Användarnamn, lösenord
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Linux Desktop 4.x Användarnamn, lösenord
ESET Endpoint Security för Android 2.x Licensnyckel
ESET Mobile Device Management for Apple iOS 6.3.x Licensnyckel
ESET File Security for Windows Server 6.x och 4.5.x 6.x – Licensnyckel
4.5.x – Användarnamn, lösenord
ESET File Security for Microsoft Windows Server Core 4.5.x 4.5.x – Användarnamn, lösenord
ESET File Security for Linux/FreeBSD 4.5.x Användarnamn, lösenord
ESET Mail Security för Microsoft Exchange Server 6.x och 4.5.x 6.x – Licensnyckel
4.5.x – Användarnamn, lösenord
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD 4.5.x Användarnamn, lösenord
ESET Mail Security for IBM Domino 6.x och 4.5.x 6.x – Licensnyckel
4.5.x – Användarnamn, lösenord
ESET Security för Kerio 4.5.x Användarnamn, lösenord
ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD 4.5.x Användarnamn, lösenord
ESET Security for Microsoft SharePoint Server 4.5.x Användarnamn, lösenord
ESET Smart Security 4 Business Edition 4.2.76 Användarnamn, lösenord
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition 4.2.76 Användarnamn, lösenord

Ordlista

Licensnyckel

En unik sträng med formatet XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX används för identifiering av licensägaren och aktivering av licensen.

Publikt ID

En kort sträng som används för identifiering av licensen till trejde part (exempelvis en säkerhetsadministratör som ansvarar för distribution till enheter/arbetsplatser).

Licensägare

får ett e-postmeddelande med följande licensinformation: licensnyckel, publikt licens-ID, användarnamn/lösenord. Licensägaren ge säkerhetsadministratören behörighet att hantera fördelningen av arbetsplatser (till den som identifierar sig med motsvarande e-postadress och lösenord).

ESET License Administrator

En webb-baserad lösning för licenshantering, antingen som licensägare eller som säkerhetsadministratör. Du kan övervaka dina licenser och aktiverade enheter och se olika licenshändelser, såsom förfallodatum, användning och auktorisering.

Lösenord för ESET License Administrator

Detta är ett lösenord som genereras för varje licens och krävs för autentisering av användaren vid inloggning till ESET License Administrator. Om du har din licensnyckel uppmanas du att ange ett lösenord för åtkomst till information om din valda licens och för att utföra åtgärder via gränssnittet i ESET License Administrator. För nya kunder kommer ett lösenord för ESET License Administrator att genereras automatiskt vid beställning eller licensaktivering och sändas till kontaktadressen via e-post i ett separat meddelande för att garantera säkerheten.

Licensens användarnamn och lösenord

Detta är autentiseringsinformationen som brukade användas för aktivering av tidigare utgåvor av ESETs säkerhetsprodukter. Med hjälp av ESET License Administrator kan du konvertera en licensnyckel till användarnamn och lösenord för användning med äldre produkter och omvänt omvandla ett användarnamn och lösenord till en licensnyckel för användning med den nya generationen säkerhetsprodukter från ESET:

  • Konvertera användarnamn/lösenord till licensnyckel
  • Konvertera licensnyckel till användarnamn/lösenord.

Säkerhetsadministratör

hanterar licenser och behöver inte vara samma person som den faktiska licensägaren. Licensägaren kan delegera en licens till en säkerhetsadministratör (auktorisera denna) och när denna godkänner detta kan säkerhetsadministratören hantera licensen. Säkerhetsadministratören kan använda licensen för att aktivera ESET-produkter (associera arbetsplatser).

*. lic-fil för en produkt

Detta är en automatiskt genererad, digitalt signerad fil som används för att aktivera en ESET-produkt genom att ange följande licensieringsinformation:

  • Licensfiler – om en licens låter dig ladda ned en licensfil (.lic) och ett användarnamn och lösenord kan dessa autentiseringsuppgifter användas för att aktivera äldre produkter.
  • Licensfiler för offline-användning – Om en licens låter dig ladda ned en licensfil (.lf) – så kan denna fil användas för aktivering utan kontakt med internet. Antalet offline-licenser kommer att räknas av från det totala antalet tillgängliga licenser.

Unilicense

Hur tillämpas ESET Unilicense?

Unilicense image

Unilicense täcker de populäraste operativsystemen för datorer, smartphones, surfplattor och filservrar, så att ni kan blanda och anpassa endpoint-skyddet bland dessa enheter. Du kan växla till en annan plattform utan att behöva köpa några extra licenser.

Operativsystem som omfattas Unilicense:

Dator: Windows, Mac, Linux
Smartphone och surfplatta: Android
Filserver: Windows, Linux, BSD, Solaris


Step 1 icon

Blanda och kombinera licenserna efter behov

Den största fördelen med ESET Unilicense är flexibiliteten. ESET Unilicense täcker alla varianter och låter dig blanda och kombinera endpoint-skydd efter dina behov – utan att en enda licens går förlorad.

Upp till och med 25 arbetsplatser: Gäller följande ändpunkter: Bordsdatorer, bärbara datorer, netbook, terminaler, virtuella maskiner, smartphone och surfplatta.

Fler än 25 arbetsplatser: Gäller allt ovanstånde + filservrar.


Step 2 icon

Byt till annan plattform när som helst

Med ESET Unilicense har du full frihet att flytta över skyddet från en plattform till en annan. Du kan göra det när som helst under licensens giltighetstid utan att du behöver köpa fler licenser.

Anta att datorn kör ett Windows-operativsystem och du bestämmer dig för att byta till Linux. Med en giltig ESET-licens kan du ladda ned och installera t.ex. en ESET-lösning för Linux desktop på samma maskin, med samma licensuppgifter som tillhandahölls vid det ursprungliga köpet.


Step 3 icon

Överföring av licens till annan dator

Dessutom kan du överföra en giltig ESET-licens till en helt ny dator under förutsättning att du slutar använda den gamla datorn. Vid överföringen kan du även byta från ett operativsystem till ett annat.

Anta att du bestämmer dig för att sluta använda en ESET-skyddad dator med operativsystemet Windows och skaffar en ny Mac. För att skydda den nya Mac-datorn med ESET behöver du bara föra över licensen från Windows-datorn du slutat använda och helt enkelt installera en ESET-lösning för Mac.