Få mer gjort med lätthanterad licensiering

Vilken licenstyp bör jag använda?

Varför vi inför ett nytt system för licenser

Vi har skapat ett nytt licenssystem för att ge användarna flexibel kontroll över, och perfekt uppsikt över deras licensstatus och -användning.

Licensnyckel enligt branschstandard

Vi byter ut användarnamn och lösenord mot licensnycklar enligt branschstandard. Alla företagslösningar och företagspaket använder nu endast en licensnyckel för alla inkluderade produkter.

Gruppering av licenser

Det är möjligt att gruppera flera licenser under ett konto, med användardefinierade e-postadresser och eget lösenord, vilket gör arbetet med licenserna ännu bekvämare.

Transparent licensuppdatering

Den nya licenshanteringen tillämpar “transparent licensuppdatering” för problemfri hantering av licenserna. Dessutom överförs ändringar automatiskt, även efter licensuppgraderingar, förnyelser eller andra förändringar.

Nya ESET License Administrator

Det nya systemet ESET License Administrator visar tydligare licensernas status och användning i realtid.

Varför använda ESET License Administrator

För kunder som vill ha mer detaljerad kontroll, rapportering och översikt över sina ESET-licenser erbjuder vi det nya, molnbaserade systemet ESET License Administrator.

Säkerställer kompatibilitet med nya produkter

För befintliga kunder innebär det ett bekvämt sätt att ändra sitt användarnamn och lösenord till det nya formatet för att säkerställa kompatibilitet med produkter som lanserats nyligen.

Licensdistribution och sammanslagning

Detta ger användare möjlighet att låta utomstående parter distribuera licensen och slå samman flera licenser från olika kunder i ett gemensamt konto.

Status och användning i realtid

Det nya systemet ESET License Administrator visar tydligare licensernas status och användning i realtid.

Offline-licensfiler

Detta låter användaren själv skapa licensfilerna för äldre produkter och ”offline-licensfiler” om produkterna används i en miljö där kontakt med internet saknas.

Inaktivering och återtagande

Detta ger möjlighet att inaktivera utvalda enheter om de skulle stjälas eller gå förlorade och återta licenserna till licenspoolen.

Licensiering för ESETs företagsprodukter

Se hur licensieringen fungerar med vår senaste generation företagsprodukter och nya ESET Security Management Center. Använd ESET Unilicense för att direkt täcka olika operativsystem.

Compatibility

ESET Remote Administrator 5.3


ESET Remote Administrator 6.4


ESET Remote Administrator 6.5


ESET Security Management Center

Glossary

License Key

A unique string in the format XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX is used for identification of the license owner and activation of the license.

Public ID

A short string used to identify the license to a 3rd party (for example, the Security Admin responsible for the Unit/Seat distribution).

License Owner

receives an email with the following license information: license key, public license ID, username/password. The license owner is able to authorize the seat distribution for the security admin (who identifies himself based on email address and password).

ESET License Administrator

A web-based solution to manage licenses, either as a License Owner, or as a Security Admin. You can monitor your licenses and activated units and observe license events such as expiration, usage and authorization.

ESET License Administrator Password

This is a password generated for each license that is necessary for user authentication upon login to ESET License Administrator. If you have your License Key, you will be prompted to enter a password to access the information about your selected license and perform actions via the ESET License Administrator interface. For new customers, an ESET License Administrator password will be automatically generated upon order / activation of their license, and sent to the contact e-mail address in a separate e-mail to ensure security.

License Username and Password

These are credentials used to activate previous generations of ESET security products. Using ESET License Administrator, you can convert License Key to Username and Password to use with older products, and conversely convert Username and Password to a License Key to be used with new generations of ESET security products:

  • Convert Username/Password to License Key
  • Convert License Key to Username/Password.

Security Admin

manages the licenses and can be different from the actual License Owner. The License Owner can delegate a license to the Security Admin (authorize him/her) and upon acceptance, the Security Admin can manage it. The Security Admin can use the license to activate ESET products (associate seats).

Product *. lic file

This is an automatically generated digitally signed file used to activate an ESET product to provide the following license information:

  • License files - If a license allows you to download a license file (.lic) and a Username and Password, those credentials can be used to activate older products.
  • Offline license files - If a license allows you to download an offline license file (.lf) - that file can be used to perform offline activation. The number of offline licenses will be subtracted from the total number of available licenses.

Unilicense

How is ESET Unilicence applied?

Unilicense image

Unilicense covers most popular computer, smartphone and tablet and File Server operating systems, allowing to mix and match endpoint protection among the below mentioned devices. You can switch to a different platform without having to purchase additional licenses.

Unilicense coverage of Operating systems:

Computer: Windows, Mac, Linux
Smartphone and Tablet: Android
File Server: Windows, Linux, BSD, Solaris


Step 1 icon

Mix and Match the Licenses As Needed

The main benefit of ESET Unilicense is flexibility. ESET Unilicense covers all the bases allowing you to mix and match endpoint protection according to your actual needs – without wasting a single license.

Less than or equal to 25 seats: Applies to these endpoints: Desktop computers, laptops, netbooks, terminals, virtual machines, smartphones and tablets.

More than 25 seats: Applies to all of the above + file servers.


Step 2 icon

Switch to a Different Platform Anytime

With ESET Unilicense you are completely free to switch the protection from one platform to another. You can do so anytime during the license term, without having to purchase additional licenses.

Suppose the computer is running a Windows OS and you decide to switch to Linux. With a valid ESET license, you can download and install e.g. ESET solution for Linux Desktop on the same machine, using the same license credentials supplied with the original purchase.


Step 3 icon

Transfer a License to Another Computer

In addition, you can transfer a valid ESET license to a completely new computer, provided you cease using the old one. The transfer includes switching from one OS to another as well.

Suppose you decide to stop using an ESET-protected computer with a Windows operating system, and get a new Mac. To protect the new Mac with ESET, just transfer the license from the Windows machine you stopped using - and simply install an ESET solution for Mac.