Förlita dig på en global teknikledare för att skydda ditt företag

Världens mest kraftfulla cybersäkerhetsteknik kommer att ge ditt företag de förutsättningar som krävs för att bli framgångsrikt


Prevent


Detect


Respond

Komplett, flerlagers och lufttät säkerhet

ESET erbjuder den mest heltäckande flerlagersbaserade och effektiva förebyggande tekniken i världen. I kombination med spetskompetens och tjänster, baserade på årtionden av erfarenhet, erbjuder vi en komplett uppsättning holistiska cybersäkerhetslösningar för företag.

Få förebyggande över hela spektrumet ESET har utvecklat en fulländad cybersäkerhet i världsklass, tillverkad i Europa, i mer än 30 år, vilket hjälper användare att vinna kampen mot cyberbrottslighet. Om du bestämmer dig för fullständig XDR, tillhandahåller ESET:s lösning en mängd diagnostiska system för att upptäcka och stoppa skadlig kod, plus tjänster för att hjälpa din organisation att utveckla och implementera en strategi mot skadlig kod som är skräddarsydd för din miljö.

Säg adjö till ransomware ESET Ransomware Shield är en beteendebaserad detekteringsteknik som övervakar beteendet hos applikationer och processer som försöker ändra filer på sätt som är vanliga för ransomware/filecoders. ESET Enterprise ger flera lager av försvar för att inte bara förhindra ransomware, utan för att upptäcka det om det ens dyker upp inom en organisation.

Dra nytta av ESET:s nollförtroendestrategi ESET:s säkerhetslösningar använder en ”lita aldrig på, verifiera alltid”-metod för okänd kod och gör det möjligt för din organisation att göra detsamma genom att leverera: insyn i alla dina resurser och åtkomstpunkter som gör att du kan identifiera enheter och resurser som ska övervakas och skyddas; detaljerade policyer som hjälper dig att upprätthålla den mest effektiva digitala säkerheten och automatisering av processer för att säkerställa korrekt tillämpning av policyer och möjliggöra snabb anpassning.

Övervaka allt med PROTECT, ESET:s samlade plattform ESET:s fjärrhanteringskonsol har Unified Endpoint Management (UEM) och är tillgänglig via molnbaserad eller lokal installation. PROTECT ger fullständig samlad övervakning av organisationens endpoints, resurser och andra till gångar för situationsmedvetenhet och riskhantering, plus detaljerade policyhanterings- och rapporteringsalternativ.

Informationsflöden, APT-rapporter

THREAT INTELLIGENCE

Djupgående och åtgärdsbaserande information från ESET:s världsberömda labb – tillhandahållen via flöden och rapporter – som skyddar din organisation mot APT:er, botnets och andra typer av attacker.

Säkerhetstjänster, detection & response

DETECTION AND RESPONSE

Maximalt skydd, fullständig hantering av cyberrisker och detaljerad insyn i din IT-miljö via ESET:s mest omfattande detektering och reaktion. Få tillgång till världsledande expertis via ESET MDR och XDR via ESET Inspect.

Advanced Threat Defense, molnappskydd, autentisering, kryptering

UTÖKAT SKYDD

Ytterligare säkerhetslager som omfattar molnbaserad Threat Defense mot riktade attacker och nya hottyper, särskilt ransomware, plus dedikerat skydd för Cloud Office-sviter samt flerfaktorsautentiserings- och krypteringslösningar för att ytterligare stärka åtkomstskyddet.