โซลูชั่นสำหรับทุกอุปกรณ์

สำหรับลูกค้าใหม่

ESET Internet SecurityEDITION 2020

การป้องกันที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งาน Windows, Mac, Android และ Linux

สำหรับลูกค้าของเรา

ESET Multi-Device Security

การปกป้องครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, Android และ Linux

โซลูชั่นความปลอดภัยเดียวสำหรับทุกอุปกรณ์ของคุณ

ดาวน์โหลดฟรี

ESET Internet Security - now as multi-platform protection

ดาวน์โหลดหรือติดตั้งความปลอดภัยสำหรับทุกแพลตฟอร์มใหม่

ด้วยระบบใบอนุญาตที่ใช่ได้หลานแพลตฟอร์ม คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ ESET ใดๆก็ได้ ดังต่อไปนี้:

Frequently asked questions

New users

ESET Internet Security

Can I activate ESET Internet Security on my Windows, Mac or Android device ?

Yes.
You can install ESET Cyber Security Pro or ESET Cyber Security on your MacBook Pro. You can choose either ESET Internet Security or ESET NOD32 Antivirus for your Windows PC. ESET Mobile Security can be installed on your Android smartphone or tablet. You can also go for ESET Parental Control for Android, if you want to protect your children or ESET Smart TV Security, if you want to protect your smart TV.

Is a trial version available for ESET Internet Security?

Yes, you can download a free 30 day trial of ESET Internet Security for Windows or you can download a free trial of any individual product contained in Eset Internet Security, for 30 days.

IS ESET Internet Security the same as ESET Multi-Device Security?

Yes, both products have the same functionality and cover all platforms - Windows, Mac, Android and Linux.

How can I install and activate ESET Internet Security?

1. Buy ESET Internet Security

2. Receive an email with your license key

3. Choose and download the products you want

4. Install and activate them using the license key from the email

If you have already purchased ESET Internet Security, you can easily install and activate any of these products: ESET Internet Security, ESET NOD32 Antivirus, ESET Cyber Security Pro, ESET Cyber Security, ESET Mobile Security for Android, ESET Parental Control or ESET Smart TV Security from the download section.

If you are just about to buy the multiplatform solution, please follow these steps:

Which platforms are covered by ESET Internet Security?

ESET Internet Security is available for:
Windows, Mac, Android and Linux

How many licenses do I need to secure all my devices?

One copy of ESET Internet Security can cover up to five of your devices. You should choose the number of devices at the first stage of your buying process. You can easily check license usage via our License Manager at my.eset.com portal.

Existing users & retail purchases

ESET Multi-Device Security

Can I activate ESET Multi-Device Security on my Windows, Mac or Android device?

Yes.
You can install ESET Cyber Security Pro or ESET Cyber Security on your MacBook Pro. You can choose either ESET Internet Security or ESET NOD32 Antivirus for your Windows PC. ESET Mobile Security can be installed on your Android smartphone or tablet. You can also use ESET Parental Control for Android, if you want to protect your children or ESET Smart TV Security, if you want to protect your smart TV.

How many licenses do I need to secure all my devices?

One copy of ESET Multi-Device Security can cover up to five of your devices. You should choose the number of devices at the first stage of your buying process. You can easily check license usage via our License Manager at my.eset.com portal.

Is a trial version available for ESET Multi-Device Security?

No, but you can have a free trial of any individual ESET product, contained in ESET Multi-Device Security, for 30 days.

How can I install and activate ESET Multi-Device Security?

1. Buy ESET Internet Security

2. Receive an email with your license key

3. Choose and download the products you want

4. Install and activate them using the license key from the email

If you have already purchased ESET Multi-Device Security, you can easily install and activate any of these products: ESET Internet Security, ESET NOD32 Antivirus, ESET Cyber Security Pro, ESET Cyber Security, ESET Mobile Security for Android, ESET Parental Control or ESET Smart TV Security from the download section.


If you are just about to buy the multiplatform solution, please follow these steps:

Which platforms are covered with ESET Multi-Device Security?

ESET Multi-Device Security is available for:
Windows, Mac, Android and Linux

How can I renew ESET Multi-Device Security?

You can easily renew your ESET Multi-Device Security via the email that you received or via the RENEW button at the top of this page.

I bought ESET Multi-Device Security from a retail outlet, what should I do?

You should follow the installation process that is in your retail box or go to our download website: www.eset.com/int/download-home/ and choose the products that you want to install. You can then download and activate them with the license key from your retail box.

ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มด้วยใบอนุญาตเดียว

ESET Internet Security multi-platfoRm LICENSE

ด้วย ESET Internet security ที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม - Windows, Mac, Android และ Linux ในราคาเดิม มาตรฐานการป้องกันเดียวกับ ESET Multi-Device Security.

System requirements & documentation

System requirements

WINDOWS
Microsoft Windows® 11 10 with the latest KB updates installed

MAC
macOS Big Sur (11.0) and later

ANDROID
Android 6 (Marshmallow) or later.

LINUX
Debian, RedHat, and Ubuntu