ความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร

ล้ำหน้าภัยคุกคามด้วยโซลูชันที่คุณสามารถเลือกได้เอง

โซลูชันสำหรับทุกระบบปฏิบัติการ

ความช่วยเหลือตลอดอายุการใช้งาน

ใช้ทรัพยากรน้อย

ติดตั้งง่าย

อัตราการตรวจจับแม่นยำที่สุด

เลือกความปลอดภัยที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

ปกป้องเครื่อง Endpoint ข้อมูลองค์กร ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันหลายชั้น
ESET PROTECT เสนอความปลอดภัยที่สามารถบริหารจัดการผ่านคอนโซลคลาวด์ได้

Security Management การจัดการผ่านคอนโซลคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์

Endpoint Protection Advanced multilayered protection for computers, smartphones and virtual machines.

File Server Security Real-time protection for your company’s data passing through all general servers.

Full Disk Encryption Robust encryption solution for system disks, partitions or entire devices to achieve legal compliance.

Cloud Sandbox Proactive protection against zero-day threats that analyses suspicious samples in an isolated cloud sandbox environment.

Mail Security Blocks all spam and malware at server level, before they reach users’ mailboxes.

Cloud App Protection Advanced preventive protection for your Microsoft 365 cloud email and storage. With a dedicated console.

RECOMMENDED

การป้องกันเฉพาะด้าน

Security solution

Cyber risk management and visibility into IT environment, including Endpoint Detection and Response.

Learn more

Security solution

Secured email communication with cloud-based sandboxing.

Learn more

Protection category

Identity & data protection

Comply with data regulations thanks to our Encryption and 2-Factor Authentication solutions.

Learn more

Protection category

Cloud security

Advanced preventive protection for your Microsoft 365 cloud email and storage.

Learn more

Protection category

File server security

Protect your file servers, SharePoint or Gateway servers with multi-layered protection.

Learn more

Protection category

Cybersecurity services

Browse our security services such as Threat Hunting or our professional services like Deployment or Premium Support.

Learn more

บริหารจัดการความปลอดภัยเครื่อง Endpoint จากทุกที่

ESET PROTECT คอนโซลควบคุมโซลูชันของ ESET ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ ใช้งานได้ทั้งบนคลาวด์และ On-Premise อ่านเพิ่มเติม

Committed to the highest industry standards

Respected by industry analysts

Learn more

AV Comparatives Real World Protection JUN 2020

Awarded in independent tests

See test results

ESET PROTECT Advanced is a leader in Small-Business for Endpoint Protection Suites on G2

Appreciated by customers worldwide

Read full reviews

พบกับ ESET

เป็นเวลากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย และบริการ ครอบคลุมการป้องกันภัยคุกคาม

0M+
ปกป้องโดยเทคโนโลยีของเรา
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก
0k
องค์กรใน 200 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ
1
ปี ของเทคโนโลยีการป้องกัน

เอกสาร

ความคิดเห็นจากผู้ใช้

Erste Group: ใช้งานมากกว่า 6,500 เครื่อง
อ่านเพิ่มเติม

Johnson County: ไม่ต้องดูแลเยอะ
อ่านเพิ่มเติม

Amber pharmacy: ค้นหาไวรัสที่ซ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม

Erste Group: ใช้งานมากกว่า 6,500 เครื่อง
อ่านเพิ่มเติม

Johnson County: ไม่ต้องดูแลเยอะ
อ่านเพิ่มเติม

Amber pharmacy: ค้นหาไวรัสที่ซ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติมห

Stay on top of cybersecurity news

Brought to you by awarded and recognized security researchers from ESET's 13 global R&D centers.

Corporate blog

Endpoint detection and response: The path to security maturity starts with visibility

The Carbanak and FIN7 ATT&CK Evaluation speaks to the gamut of security practices that should be in place to protect against even the most common threats.

Cloud-based collaboration and productivity tools are old hat, securing them is new school

Cyberthreats are increasingly homing in on cloud-based systems, productivity and collaboration platforms, their users and the IT admins tasked to make it all run smoothly.

See more