Dijital çağda hipokrat yeminine sadık kalmak...

Sonraki hikaye

Sağlık sisteminde siber ihlaller arttıkça,

ABD’de hastalar doktorlardan bilgi saklamaya başladı

Dijital çağda hipokrat yeminine sadık kalmak...

ABD’de 2015 yılında büyük sağlık hizmeti ihlalleri yaşandığına dikkat çeken ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stephen Cobb, pek çok kişinin güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle sağlık hizmeti sağlayıcılarından bilgi saklamaya başladığını aktardı. Doktorların hippokrat yeminini hatırlatan Cobb, bununla gizlilik sözü de verildiğini, dijital çağda bu sözün daha büyük önem kazandığını anlattı.

ESET Kuzey Amerika’dan Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stephen Cobb’ın verdiği bilgiye göre geçen yıl ABD’de sağlık sektöründeki altı büyük kuruluşa ait 100 milyondan fazla kişinin kaydı risk altına girdi ve bunun uzantısı olarak pek çok kişi ihlal ataklarına maruz kaldı. Cobb, ‘2015 yılının siber güvenlik tarih kitaplarına ‘sağlık hizmeti ihlal yılı’ olarak girmesi üzerine bu ihlallerin hasta-doktor bilgi alışverişine etkisini araştırmaya karar verdi.

Bilgileri gizliyor musunuz?

Stephen Cobb bu gelişmeler ışığında yaşları 18 ve üstü olan 750 Amerikan vatandaşına şu soruyu sordu: “Tıbbi kayıtlarınızın güvenliği ya da gizliliği hakkındaki endişeleriniz yüzünden sağlık hizmeti sağlayıcınızdan bilgilerinizi gizlediğiniz oldu mu?”

Verilen cevaplara göre, soru sorulanların %13.2’si gizlilik ile ilgili endişeleri yüzünden sağlık hizmeti sağlayıcısından bilgilerini saklamış. Cobb’a göre buradaki %13‘lük oran dikkate değer bir orandır, çünkü daha önce yapılan çalışmalarda oranın daha düşük olduğu raporlanmış. Örneğin; ABD Sağlık Bakanlığı - Sağlık Bilgi Teknolojisi Ulusal Koordinatör Ofisi (ONC), 2012’den 2014 yılına kadar hastaların tıbbi kayıtlarının güvenliği ya da gizliliği hakkındaki endişeleri yüzünden sağlık hizmeti sağlayıcısından bilgilerini gizlemesini sırasıyla %7, %8 ve %5 oranında tespit etmiş.

Gizleme oranı iki katına çıkmış

“2015 yılında yaşanan büyük çaptaki tıbbi kayıtların gizlilik ihlalleri, hastaların endişelerini iki katına çıkarmış görünüyor“ diyen Stephen Cobb, “Bencehastaların teşhis ve tedaviyi baltalayacak şekilde bilgileri saklaması ile ortaya çıkan rakamlar endişe vericidir. Sağlık sektörü IT yöneticileri için söyleyebiliriz ki, bahsi geçen oranlar dikkate alınarak daha iyi bir bilgi güvenliğinin oluşturulması, hem daha doğru tıbbi sonuçların alınmasını hem de tıbbi sırların gözlerden uzak tutulmasını sağlayacaktır“ tespitini yaptı.

Gizlilik hippokrat yemininde var

Hasta bilgilerinin gizli tutulması, tıp biliminin kendisi kadar eskidir. Hipokrat yemininin orijinal versiyonunda doktorlar hasta bilgilerini ‘göğsünde kutsal ve gizli’ olarak taşıyacağına yemin ediyor. “Hastalar gerekli bilgileri doktorlarıyla paylaşmazlarsa, doktorlar güvenli ve etkili bir tedavi uygulayamazlar“ diyen Stephen Cobb, sözlerini şöyle sürdürdürdü: “Elbette, insanların bilgilerini söylememeyi tercih etmesinin altında pek çok sebep bulunabilir. Çoğu sebep bilgisayarlardan önce geliyor ve toplumun kendisi kadar eski olan utanç, mahcubiyet ya da kınanma korkusu olarak özetlenebilir. Fakat hasta sağlık bilgilerinin dijital olarak saklanması ve bununla birlikte yetkisiz kişilerin bilgilere erişmesi ve suiistimal etmesi korkusu, yeni bir endişe olarak ortaya çıkıyor. Sonuç olarak dijital çağda da, hasta bilgilerinin gizliliği sözünü verdiren hippokrat yeminini tekrar hatırlamakta fayda var. Bu yemin, tüm sağlık sektörü açısından giderek daha anlamlı hale geliyor.“