En büyük kaygı: Virüs korkusu

Sonraki hikaye

ESET Araştırması:

Şirketlerin en büyük kaygısı zararlı yazılımlar

 

En büyük kaygı: Virüs korkusu

 

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in yaptığı araştırmaya göre kurumların güvenlik konusundaki en büyük kaygısı yüzde 49’luk oran ile zararlı yazılımlar. Zararlı yazılımlarını, güvenlik açıkları ve dolandırıcılık izliyor. ESET ve TEB işbirliğiyle yurt çapında yapılan Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları sırasında anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre kurumların yüzde 67’si dijital güvenliğe yatırım yapıyor ancak yine de yüzde 65’i son 12 ay içinde sistemlerine yönelik virüs saldırısına maruz kalmış.

 

Dünyanın en büyük antivirüs yazılım kuruluşlarından ESET ve ‘teknolojiyi hizmete dönüştüren öncü banka‘ Türk Ekonomi Bankası, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 2015 yılı başından bu yana ESET-TEB Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları düzenliyor. İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya ve Bursa’da gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılarla bir anket çalışması gerçekleştirildi. Toplam 500 kişi ile gerçekleştirilen bu çalışma, kullanıcıların dijital güvenliğe ilişkin yaklaşımlarını ortaya koydu.

 

En büyük kaygı

Buna göre bilişim alanında yüzde 49’luk oranla, kurumların en büyük kaygısı, sistemlere zararlı yazılımların bulaşması. Bunu yüzde 22.4’lük oranla güvenlik açıkları, ardından yüzde 13‘lük oranla dolandırıcılık kaygısı takip ediyor.

 

Kaygılar gerçek oluyor

Ankete katılanların büyük çoğunluğu KOBİ boyutundaki işletmelerin yönetici, temsilci veya IT yöneticilerinden oluşuyor. Katılımcıların yüzde 65.1’i son 12 ay içinde sistemlere yönelik kötü amaçlı yazılım bulaşması yaşadıklarını aktardı. Bu durumu değerlendiren Eset Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, “Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 67,7’si bilişim güvenliğine yatırım yapıyor, ayrıca antivirüs kullanımı da yüzde 79,9 yani yüzde 80 düzeyinde. Ancak maalesef virüslerin sistemlere bulaşma riski yine de yüksek. Bunun temel sebebi, Türkiye’de bireysel kullanıcılarda olduğu gibi kurumsal kullanıcılarda da antivirüs yazılımlarının ve işletim sistemlerinin güncel olarak kullanılmaması. Bu durum maalesef yeni tehditlere karşı proaktif koruma oranını düşürüyor“ bilgisini paylaştı.

 

Umut verici gelişme: Güvenlik bilinci oturuyor

Anketin ortaya koyduğu verilere göre, güncel yazılım kullanmadaki sıkıntılara rağmen, şirketlerde belli bir güvenlik anlayışı gelişmiş durumda. Katılımcıların yüzde 75.9’u kurumlarda BT güvenliğine ilişkin eğitim verildiğini aktardı. Alev Akkoyunlu’ya göre “Eğitim derken, çok temel bazı bilgilendirilmelerden doğru detaylandırılmış seminerlere dek uzanan geniş bir yelpaze kastedilmekle beraber, kurumların büyük çoğunluğunun bu konuda harekete geçmiş olması olumlu bir adım ve belli bir güvenlik bilincinin geliştiğini ortaya koyuyor“.