ESET Politika Merkezi

ESET kullanımınız sırasındaki gizliliğiniz hakkında yasal bilgiler

Yasal Bilgiler

Yasal Bilgiler

Bu belge, www.eset.com Web sitelerinin (ayrıca Site/Siteler olarak anılacaktır) içeriğine ilişkin yasal bilgiler içerir. Buradaki yasal bilgiler bu Siteler için geçerlidir ve diğer ESET, spol. s r.o. siteleri için geçerli değildir.


Yazılım

ESET, spol. s r. o. (bundan böyle "ESET" olarak anılacaktır) ve/veya ilgili tedarikçileri, bu Site(ler)de bulunan tüm yazılımların (bundan böyle "Yazılım" olarak anılacaktır) sahibidir veya telif hakkını kullanabilir. Yazılım yalnızca son kullanıcı abonelik sözleşmesine (bundan sonra "Abonelik Sözleşmesi" olarak anılacaktır) uygun olarak kullanılabilir. Abonelik Sözleşmesi Yazılım ile birlikte verilir veya Yazılımın bir parçasıdır. Abonelik Sözleşmesi ile birlikte verilen Yazılım, kullanıcının Abonelik Sözleşmesi ile onayı olmadan yüklenemez.

Yazılım sadece son kullanıcılara kullanım için sağlanır. Bu kullanım Abonelik Sözleşmesine uygundur. ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, Abonelik Sözleşmesine uygun olmayan her türlü Yazılım çoğaltmasını ve/veya yayılmasını açıkça yasaklar. Bu tür eylemler yasalar tarafından açıkça yasaklanmıştır. Abonelik Sözleşmesini ihlal eden herkes, ESET'in yasal hak ihlali için yeterli tazminat ve telafi talep edeceği hukuki ve cezai cezaları ve dava risklerini göze alır.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri ayrıca yazılımın yayılmasını ve kopyalanmasını, Yazılımın veya kopyalarının başka web sitelerine veya başka herhangi bir ortama yerleştirilmesini açıkça yasaklar.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, Yazılımı garanti ediyorlarsa, bunu yalnızca Abonelik Sözleşmesine uygun olarak garanti ederler. Aksi belirtilmediği takdirde ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, Yazılımı "olduğu gibi", belirli bir amaca uygunluk garantisi ve başkalarının yasal haklarını ihlal etmeme garantisi de dahil olmak üzere herhangi bir garanti olmaksızın sağladıklarını beyan eder. Yukarıdaki istisnalar, meydana gelen zararla ilgili mantıklı yasal ödevleri bozmaz.


Belgeler

ESET, özellikle basın bültenleri, ESET ürünlerinin teknik verileri, dosyalar ve sıkça sorulan sorular (SSS) olmak üzere bu Site(ler)de bulunan Belgelerin kullanılmasına, aşağıda belirtilen tüm koşulların yerine getirilmesi şartıyla izin verir.

  1. Belgelerin kullanımı açıkça yasaklanmamıştır
  2. Belgeler, doğrudan veya dolaylı olarak ticari kullanımla bağlantılı herhangi bir nedenle kullanılmayacaktır
  3. Site(ler)deki belgeler yalnızca bilgilendirme amaçlı, ticari olmayan veya kişisel kullanım içindir ve kopyalanmayacak veya herhangi bir ağ bilgisayarında yayınlanmayacak veya herhangi bir ortamda yayınlanmayacaktır
  4. Belgeler hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir
  5. Belge ve tüm kopyaları telif hakkı bildirimini içerecektir
  6. Kaynak her zaman belirtilecektir

Belgelerin başka herhangi bir amaçla kullanılması açıkça yasaktır. Bu tür eylemler yasalarca yasaklanmıştır. Abonelik Sözleşmesini ihlal eden herkes, hukuki ve cezai yaptırımlar ve ESET'in yasal haklarının ihlali için yeterli tazminat ve telafi talep edeceği dava riskiyle karşı karşıya kalır.

Yukarıda belirtilen belgeleri kullanma iznindeki anlaşmalar, ESET'in www.ESET.com Web sitesinin veya ESET'in sahip olduğu, işlettiği, lisansladığı veya kontrol ettiği diğer herhangi bir sitenin tasarımını veya düzenini içermez.

Site(ler)in ve ESET'in diğer web sitelerinin tasarımı ve düzeni telif hakkı, ticari takdim şekli, ticari marka, adil rekabet ve burada belirtilmeyen diğer yasalarla korunmaktadır.

Site(ler)in ve ESET'in diğer web sitelerinin tasarımı ve düzeni, ne bütün ne de parçaları olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya yeniden iletilemez.

ESET tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe, Site(ler)deki unsurların (özellikle logolar, grafikler, sesler, görüntüler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya nihayetinde bunların kopyalarının kısmi de olsa herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, hizmetlerin bir parçası olarak yayınlanan Belgelerde ve ilgili grafiklerde yer alan bilgilerin herhangi bir amaca uygunluğu konusunda hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Tüm bu Belgeler ve ilgili grafikler, herhangi bir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sağlanmaktadır. ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, açık, zımni veya yasal tüm garantiler ve satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme dahil olmak üzere bu bilgilerle ilgili tüm garantileri ve koşulları reddeder.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, hizmetlerden elde edilebilen bilgilerin kullanımı veya performansından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan sözleşme, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan herhangi bir özel, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan veya kullanım, veri veya kar kaybından kaynaklanan herhangi bir zarardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Hizmetlerde yayınlanan Belgeler ve ilgili grafikler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgilere periyodik olarak değişiklikler eklenir. ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, ürünlerde ve/veya hizmetlerde ve/veya programlarda iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir. Bu nedenle, Site(ler)deki veya burada bulunan belgelerdeki bilgiler zaman zaman değiştirilebilir ve sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin özelliklerine karşılık gelmeyebilir.


Üçüncü Taraf Sitelere Bağlantılar

Bu alanlardaki bağlantılar, ESET'in sitelerinden ayrılmanızı sağlayacaktır. Bağlantı verilen siteler ESET'in kontrolü altında değildir ve ESET, bağlantı verilen herhangi bir sitenin içeriğinden veya bağlantı verilen bir sitede yer alan herhangi bir bağlantıdan ya da bu sitelerde yapılan herhangi bir değişiklik veya güncellemeden sorumlu değildir. ESET, herhangi bir bağlantılı siteden alınan web yayınından veya diğer iletim biçimlerinden sorumlu değildir. ESET bu bağlantıları size yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, bu sitelerin veya içeriklerinin ESET tarafından onaylandığı anlamına gelmez.


Ticari Markalar

ESET, ESET yazılımı, ESET logosu, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid ve/veya ESET'in burada adı geçen diğer ürünleri veya hizmetleri, ESET'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Örneklerde kullanılan şirket, kuruluş, ürün, olay ve kişi isimleri (Vaka çalışmaları hariç) hayal ürünüdür. Gerçek şirket, kuruluş, ürün, kişi veya olaylarla herhangi bir benzerlik amaçlanmamıştır.

Windows®, Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.


Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © 2020 ESET spol. s r. o.

Site(ler)de yer alan belge ve programların telif hakkı ESET, spol. s r. o.'ya aittir ve/veya ESET tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm hakları saklıdır.


Nihai Sorular veya Endişeler

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen ESET Müşteri Destek Hizmeti formu aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.