Yasal Bilgilendirme

Bu belge, www.eset.com internet sitelerinin (bundan böyle Site/Siteler olarak anılacaktır) içeriği hakkında yasal bilgileri içermektedir. Buradaki yasal bilgiler bu Site/Siteler için geçerlidir ve başka ESET spol. s. r.o. siteleri için geçerli olmayabilir.

 

Yazılım

ESET, spol. s r. o. (bundan böyle “ESET” olarak anılacaktır ) ve/veya onun ilgili tedarikçileri bu Site/Siteler’de bulunan tüm yazılımların (bundan sonra “Yazılımlar“ olarak anılacaktır) telif hakkının sahibidir veya bunları kullanma hakkına sahiptir. Yazılımlar, sadece son kullanıcı lisans sözleşmesi (bundan böyle “Lisans Sözleşmesi“ olarak anılacaktır) uyarınca kullanılabilir. Lisans Sözleşmesi, Yazılım ile birlikte sunulmaktadır veya onun bir parçasıdır. Lisans Sözleşmesiyle sunulan yazılım, kullanıcının Lisans Sözleşmesini onaylamaması halinde yüklenemez.

Yazılım, yalnızca son kullanıcıların kullanımına sunulmaktadır. Bu kullanım, Lisans Sözleşmesine uygun olmalıdır. ESET ve/veya ilgili tedarikçileri her türlü Yazılımın Lisans Sözleşmesine aykırı bir şekilde çoğaltılmasını ve/veya dağıtılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Böyle bir işlem, kanunen kesinlikle yasaktır. Lisans Sözleşmesini ihlal eden herkes adli ve idari cezalarla ve ESET’in yasal haklarının ihlali nedeniyle yeterli tazminat ve telafi talebinde bulunması sonucunda dava edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, ayrıca yazılımların yayınlanmasını ve kopyalanmasını ve Yazılımların ya da kopyalarının başka internet sitelerine veya başka herhangi bir ortama konulmasını kesinlikle yasaklamaktadır.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, Yazılım hakkında garanti vermeleri halinde, bu garantiyi yalnızca Lisans Sözleşmesi uyarınca vermektedirler. Aksi belirtilmediği takdirde ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, Yazılımı “olduğu haliyle” belirli bir amaca uygunluk garantisi ve başkalarının yasal haklarını ihlal etmeme garantisi dahil hiçbir türde hiçbir garanti vermeden sunmaktadırlar. Yukarıdaki istisnalar, meydana gelen zararlar ile ilgili haklı yasal tasarrufları etkilememektedir.

 

Belgeler

ESET, bu Site/Siteler’de bulunan Belgelerin, özellikle basın bültenlerinin, ESET ürünleri teknik verilerinin, dosyaların ve sıkça sorulan soruların (SSS) aşağıdaki tüm koşullar karşılandığı takdirde kullanılmasına izin vermektedir.

1. Belgelerin kullanılması açıkça yasaklanmış değildir.

2. Belgeler, doğrudan veya dolaylı olarak ticari kullanım ile bağlantılı hiçbir neden için kullanılmayacaktır.

3. Site/Siteler’den alınan belgeler yalnızca bilgilendirme amaçlı, ticari olmayan yani kişisel kullanım içindir ve hiçbir ağ bilgisayarına kopyalanmayacak, orada sunulmayacak, hiçbir ortamda yayımlanmayacaktır.

4. Belgelerde hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.

5. Belge ve tüm kopyalarında telif hakkı bildirisi yer alacaktır.

6. Kaynak daima belirtilecektir.

Belgelerin başka herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir işlem kanunen yasaklanmıştır. Lisans Sözleşmesini ihlal eden herkes adli ve idari cezalarla ve ESET’in yasal haklarının ihlali nedeniyle yeterli tazminat ve telafi talebinde bulunması sonucunda davalarla karşı karşıya kalma riski taşımaktadır.

Yukarıda belirtilen belgeleri kullanma iznindeki kabuller ESET'in Web sitesi www.ESET.com adresindeki veya ESET’in sahibi olduğu, işlettiği, lisanslandırdığı veya yönettiği başka herhangi bir sitedeki tasarım veya yerleşimi içermemektedir.

Site/Siteler’in ve varsa diğer ESET web sitelerinin tasarımı ve yerleşimi telif hakkı, ticari tasarım, ticari marka, adil rekabet kanunları ve burada belirtilmeyen başka kanunlarla korunmaktadır.

Site/Siteler’in ve varsa diğer ESET web sitelerinin tasarımı ve yerleşimi tümüyle veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez veya başka yere aktarılamaz.

Site/Siteler’deki öğelerin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bilhassa logolar, grafikler, sesler ve görüntüler dahil) veya bunların kopyalarının kısmi bile olsa herhangi bir şekilde kullanılması, ESET’in açıkça yazılı izni olmadığı takdirde mümkün değildir.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri, Belgelerde yer alan bilgilerin ve hizmetlerin bir parçası olarak yayınlanan ilgili grafiklerin herhangi bir amaç için uygunluğu hakkında hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.. Bu tür tüm Belgeler ve ilgili grafikler “olduğu şekliyle” hiçbir türde garanti verilmeksizin sunulmaktadır. ESET ve/veya ilgili tedarikçileri işbu belgeyle, sarih veya zımni ya da yasal tüm ticarilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlalde bulunmama garantileri ve yükümlülükleri dâhil bu bilgiler ile ilgili tüm garantileri ve yükümlülükleri reddetmektedir.

ESET ve/veya ilgili tedarikçileri hiçbir durumda hizmetlerden elde edilen bilgilerin kullanılması veya ifası ile bağlantılı olarak veya bunların sonucunda ortaya çıkan hiçbir özel, dolaylı veya arızi zarardan ya da kullanım kaybından, veri veya kâr kaybından, bunların sözleşmelerden veya haksız fiilden kaynaklanmasına bakılmaksızın sorumlu olmayacaktır.

Belgeler ve hizmetler hakkında yayınlanan ilgili grafikler teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgilere düzenli olarak değişiklikler eklenmektedir. ESET ve/veya ilgili tedarikçileri ürünlerde ve/veya hizmetlerde ve/veya programlarda geliştirme ve/veya değişiklikler yapabilir. Bu yüzden, Site/Siteler’deki bilgiler veya oralarda sunulan belgelerdeki bilgiler zaman zaman değiştirilebilir ve sunulan ürünlerin ve/veya hizmetlerin özelliklerine karşılık gelmeyebilir.

 

Üçüncü Şahıs Sitelerine Bağlantılar

Bu alanlardaki bağlantılar ESET'in sitelerinden ayrılmanıza yol açacaktır. Bağlantı verilen siteler ESET’in kontrolü altında değildir ve ESET, bağlantı verilmiş hiçbir sitenin içeriğinden veya bağlantı verilmiş bir sitede yer alan bağlantıdan ya da bu sitelerdeki değişiklik veya güncellemelerden sorumlu değildir. ESET, internet üzerinden yapılan yayınlardan veya bağlantı verilmiş bir siteden alınan başka herhangi bir biçimdeki iletimden sorumlu değildir. ESET, bu bağlantıları sadece kullanım kolaylığı sağlaması için vermektedir ve herhangi bir bağlantının bulundurulması, ESET’in o siteleri veya içeriklerini onayladığını ifade etmez.

 

Ticari Markalar

ESET, ESET yazılımları, ESET logosu, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat ve/veya ESET’in burada belirtilen başka ürünleri veya hizmetleri ESET’in ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Burada belirtilen diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Örneklerde kullanılan şirketlerin, kurumların, ürünlerin, etkinliklerin ve kişilerin adları (Vaka çalışmaları haricinde) hayalidir. Gerçek şirket, kurum, ürün, kişi veya etkinlikler ile benzerlikler rastlantısaldır.

Windows®, Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc.’in ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

 

Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © 2020 ESET spol. s r. o.

Site/Siteler’de yer alan belgelerin ve programların telif hakkı ESET, spol. s r. o.’ya aittir ve/veya onun tarafından kullanılmaktadır. Her hakkı saklıdır.

 

Sorular veya Tereddütler

Herhangi bir sorunuz veya tereddüdünüz olursa lütfen ESET Müşteri Destek Hizmetleri formu yoluyla bize ulaşın.