הפסקת שירות
וביטול עסקה

לנוחיותכם, תוכלו לעיין במסמך מדיניות ביטולים בו מפורטות הדרכים בהן תוכלו לפנות אלינו בבקשה להפסקת שירותים או לביטול עסקה במקרים בהם הנכם רשאים לעשות זאת על פי דין או על פי ההסכם.

על מנת לטפל באופן יעיל בהודעה על ביטול רכישה, אנו ממליצים לפתוח בקשה לביטול בטופס המקוון.

הפסקת שירות
וביטול עסקה

לנוחיותכם, תוכלו לעיין במסמך מדיניות ביטולים בו מפורטות הדרכים בהן תוכלו לפנות אלינו בבקשה להפסקת שירותים או לביטול עסקה במקרים בהם הנכם רשאים לעשות זאת על פי דין או על פי ההסכם.

על מנת לטפל באופן יעיל בהודעה על ביטול רכישה, אנו ממליצים לפתוח בקשה לביטול בטופס המקוון.