ESET otrzymał tytuł „Lidera klasyfikacji generalnej" w raporcie KuppingerCole LEADERSHIP COMPASS 2022

KuppingerCole Leadership Compass - Endpoint Protection, Detection & Response (ochrona, detekcja i reakcja na zagrożenia na stacjach roboczych)

Raport KuppingerCole Leadership Compass zawiera przegląd segmentu rynku i dostawców na rynku Endpoint Protection, Detection & Response (EPDR). Omawia trendy wpływające na ten segment rynku oraz podstawowe funkcje, którymi muszą charakteryzować się rozwiązania w tym obszarze. Przedstawia również ocenę stopnia, w jakim rozwiązania te spełniają oczekiwania użytkowników.

ESET jest Liderem we wszystkich kategoriach:

 • Liderzy produktu: Liderzy tacy oferują wiodące produkty na danym rynku, oferujące większość funkcji oczekiwanych od produktów w tym segmencie.
 • Liderzy rynku: Firmy mające dużą bazę klientów z całego świata oraz silną sieć partnerów wspierających tych klientów.
 • Liderzy innowacji: Firmy, które są motorem innowacji w danym segmencie rynku. Oferują najbardziej innowacyjne i dopiero pojawiające się w ofercie funkcje, które chcielibyśmy częściej widzieć w tym segmencie rynku.
 • Liderzy klasyfikacji generalnej: Tytuł nadawany na podstawie połączonej oceny, uwzględniającej siłę produktów, obecność na rynku i innowacyjność firmy.

ESET otrzymał najwyższą ocenę w każdym kryterium raportu i został uznany za:

 • Lidera produktu
 • Lidera innowacji
 • Lidera rynku
 • Czempiona rynku
 • Lidera technologii

Pobierz raport

Jesteśmy również jednym z „wielkich graczy”

Raport KuppingerCole zawiera również matrycę innowacyjności i obecności na rynku, którapokazuje, w jaki sposób bycie liderem innowacji i liderem rynku jest ze sobą powiązane. W raporcie tym przedstawiono analizę obrazującąw jaki sposób dostawcy, którzy są wysoce innowacyjni, mają duże szanse na poprawę swojej pozycji rynkowej.

W oparciu o ocenę swoich ekspertów, firma KuppingerCole przedstawiła ocenę możliwości ESET Endpoint Protection, Detection & Response:

 • Bezpieczeństwo: zdecydowanie pozytywna
 • Funkcjonalność: pozytywna
 • Wdrożenie: zdecydowanie pozytywna
 • Interoperacyjność: pozytywna
 • Użyteczność: pozytywna

Dowiedz się, w jaki sposób rozszerzona detekcja i reagowanie (XDR) firmy ESET może pomagać w szybkim i skutecznym identyfikowaniu nietypowych zachowań i naruszeń, zaawansowanej ocenie ryzyka, reagowaniu na incydenty, prowadzeniu dochodzenia i usuwaniu skutków.

Zastrzeżenie: ©2022 KuppingerCole Analysts AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. Wszystkie wnioski, zalecenia i przewidywania zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają wstępną opinię KuppingerCole. Zgromadzenie dodatkowych informacji i dogłębna analiza może skutkować doprecyzowaniem, a nawet poważnymi zmianami stanowiska przedstawionego w niniejszym dokumencie. KuppingerCole nie daje gwarancji co do kompletności, dokładności ani adekwatności tych informacji. Nawet gdyby w publikacji KuppingerCole były omawiane kwestie prawne związane z bezpieczeństwem informacji i informatyką, KuppingerCole nie świadczy żadnych usług prawnych ani nie udziela porad prawnych, a publikacje KuppingerCole nie powinny być wykorzystywane w takim charakterze. KuppingerCole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub nieadekwatność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie przedstawione opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi (TM) lub zarejestrowanymi znakami towarowymi® należącymi ich właścicieli. Użycie ich nie oznacza żadnego związku z ich właścicielami ani ich rekomendacji

Poznaj ESET

Od ponad 30 lat, ESET® tworzy wiodące w branży oprogramowanie i usługi bezpieczeństwa IT dla przedsiębiorstw i konsumentów na całym świecie. ESET od dawna jest pionierem wielowarstwowego wykrywania zagrożeń, uczenia maszynowego i technologii chmurowych, które zapobiegają, wykrywają i reagują na złośliwe oprogramowanie.

0
użytkowników Internetu chronionych przez technologię ESET
1
centrów badawczych na całym świecie
0
klientów biznesowych w ponad 200 krajach