Zarządzanie podatnościami

ESET Vulnerability & Patch Management

Zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń organizacjom, które chcą powstrzymać zagrożenia ze strony nieaktualnych systemów operacyjnych i aplikacji dzięki:

 • Automatycznemu skanowaniu
 • Priorytetyzacji na podstawie poziomu ważności
 • Możliwość filtrowania
 • Wykluczenia dla podatności
 • Lista urządzeń, których problem dotyczy
 • Automatyczne i ręczne łatanie podatności
 • Konfiguracja polityki instalacji poprawek
 • Lista dostępnych poprawek
 • Centralne zarządzanie

Poznaj funkcje

Automatyczne skanowanie

Zautomatyzowane skanowanie z natychmiastowym raportowaniem i scentralizowane zarządzanie z poziomu konsoli ESET PROTECT Cloud. Skanuje tysiące aplikacji i wykrywa ponad 35 000 typowych luk w zabezpieczeniach i zagrożeń (CVE).

Priorytetyzacja na podstawie poziomu ważności

Priorytetyzuj luki w zabezpieczeniach na podstawie ich wagi. Nasza szeroka gama filtrów pozwala na szybką identyfikacji i koncentrować się na krytycznych problemach z bezpieczeństwem.

Raporty i bazy danych

Identyfikuj najbardziej podatne oprogramowanie i urządzenia, uzyskaj ilość urządzeń, których dotyczy dany problem, zobacz spis poprawek, wraz z ich nazwami, identyfikatory KB, CVE i nazwy aplikacji, których dotyczy problem.

Automatyczne i ręczne łatanie podatności

Wybierz sposób automatyczny lub ręczny łatania podatności. Inwentaryzacja poprawek zapewnia terminowe aktualizowanie stacji roboczych za pomocą najnowszych poprawek zabezpieczeń.

Ujednolicony panel

Skorzystaj z ujednoliconego widoku dostępnego w ESET PROTECT Cloud. Przeglądaj szczegóły stacji roboczych, subskrypcje, luki w zabezpieczeniach i dostępne poprawki.

Organizacja platformy

Redukcja złożoności zarządzania infrastrukturą IT, dostęp do aktualnej inwentaryzacji sprzętu i korzystania z funkcji zapobiegania, wykrywania i reagowania, aby zminimalizować narażenie na zagrożenia.

Elastyczność

Konfiguruj okna serwisowe i zarządzaj łataniem luk w zabezpieczeniach zgodnie z potrzebami – łataj wyłącznie wybrane aplikacje lub wykluczaj określone, ustawiaj preferencje dla różnych grup, zachowując spójność i kontrolę nad procesem zarządzania poprawkami, jednocześnie zapewniając elastyczność.

Natychmiastowe usuwanie luk

Ręczne łatanie umożliwia natychmiastowe usuwanie krytycznych luk w zabezpieczeniach, gdy czekanie na następny zaplanowany cykl nie jest możliwe. Zespoły IT mogą szybko reagować na pilne problemy, zmniejszając ryzyko naruszenia bezpieczeństwa lub innych niepotrzebnych zdarzeń.

Wymagania systemowe

Wspierane systemy operacyjne

 • Microsoft Windows 11, 10

 • Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016 (Server Core and Desktop Experience)

 • Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

Wspierane serwery pocztowe

 • Microsoft Exchange Server 2019, 2016, 2013, 2010

Wspierane wersje programu SharePoint

 • Microsoft SharePoint Server Subscription Edition, 2019, 2016, 2013, 2010
 • Kompatybilność z opartą na chmurze konsolą ESET PROTECT