ESET po raz trzeci z rzędu zdobył tytuł „Top Player” w raporcie Radicati APT Protection

Market Quadrant 2022

Po raz trzeci z rzędu ESET zdobył tytuł „Top Player” w nowym porównaniu Radicati Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2022.

W raporcie Radicati analizowano Advanced Persistent Threat Protection (zabezpieczenie przed atakami ATP), zintegrowanie narzędzia służące do detekcji, zapobiegania i ewentualnego zwalczania skutków zagrożeń typu zero-day oraz trwałymi atakami złośliwym oprogramowaniem.

Dostawcy oprogramowania zostali rozmieszczeni w matrycy na podstawie dwóch kryteriów: Funkcjonalność i Wizja strategiczna. Radicati definiuje kluczowych graczy jako obecnych liderów rynku, oferujących produkty z szerokim i głębokim zakres funkcjonalności, ale również dobrze zdefiniowaną wizją dalszego rozwoju.

Firma ESET osiągnęła najlepszą pozycję w UE spośród wszystkich dostawców rozwiązań zabezpieczających.

W raporcie zwrócono szczególną uwagę na następujące cechy:

  • ESET Inspect, dostarczany w chmurze komponent XDR platformy ESET PROTECT, który obsługuje wszystkie najważniejsze systemy operacyjne. Jest dostępny jako rozwiązanie w chmurze lub lokalne i może być wdrażany w środowiskach AWS i MS Azure.
  • Szczególna skuteczność ESET LiveGuard Advanced w zwalczaniu zagrożeń zero-day, w tym ransomware.
  • Ujednolicone zarządzanie platformą ESET PROTECT Enterprise wraz z funkcjami XDR i aktywnego wykrywania - dostępne jednym kliknięciem
  • Obsługa wielu języków i duży wybór zlokalizowanych wersji językowych.
  • Łatwość wdrożenia i użytkowania doceniana przez klientów.

Rozwiązania APT są coraz częściej wdrażane przez podmioty różnej wielkości i działające w różnych segmentach, ze względu na wzrastające obawy przed zagrożeniami zero-day i atakami ściśle ukierunkowanymi. 

ESET jest zwolennikiem zrównoważonego podejścia do bezpieczeństwa cyfrowego, które umożliwia organizacji osiągnięcie sukcesu. Naszą filozofię można streścić w trzech słowach: Prewencja. Detekcja. Reakcja.

Dowiedz się,dlaczego takie podejście jest najbardziej pożądane w środowisku korporacyjnym i jakie korzyści może odnieść Twoja firma dzięki ochronie zapewnianej przez ESET.

Zastrzeżenie: Radicati Market QuadrantSMjest chroniony prawami autorskimi należącymi do The Radicati Group, Inc., marzec 2022. Powielanie w całości lub w części bez wyraźnej pisemnej zgody Radicati Group jest zabronione. Zamieszczenie dostawców i produktów w Radicati Market QuadrantSM nie powinny być traktowane jako rekomendacja, ale raczej jako wyraz opinii Radicati Group opartej na recenzjach produktów, badaniach pierwotnych, wywiadach ze sprzedawcami, danych historycznych i innych wskaźnikach. Market QuadrantSM w zamierzeniu The Radicati Group winien być traktowany jako jedno z wielu źródeł informacji, z których czytelnicy korzystają przy formułowaniu opinii i podejmowaniu decyzji. Matryce Radicati Market QuadrantSM zmieniają się w czasie, a ich celem jest przedstawienie sytuacji na danym rynku w danym momencie. Grupa Radicati nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności tych informacji. Radicati Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub nieadekwatność informacji zawartych w niniejszym dokumencie ani za ich interpretację.

Pobierz raport