Pobierz wersje beta rozwiązań ESET

W tej chwili nie są dostępne żadne wersje beta naszych rozwiązań.

    Information

    Ważne

    Wersje beta nie posiadają jeszcze wszystkich funkcjonalności, które przewidziano dla wersji finalnych. Przeznaczone są do testów przez zaawansowanych użytkowników i nie powinny być instalowane w środowiskach produkcyjnych, które przetwarzają ważne dane. Wersje beta nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek testach porównawczych produktów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ESET spol. s r.o. Producent oraz dystrybutorzy rozwiązań firmy ESET nie świadczą pomocy technicznej dla rozwiązań w wersji beta.