Wielowarstwowe zabezpieczenia

Rozszerzamy podstawowe technologie firmy ESET do wykrywania i blokowania zagrożeń, w różnym czasie na chronionym urządzeniu.

Antywirus i antyspyware
Zapewnia proaktywną ochronę przed wszelkiego typu zagrożeniami, zarówno znanymi, jak również nowymi, dotąd nierozpoznanymi. Powstrzymuje rozprzestrzenianie się infekcji na komputery innych użytkowników.

Ochrona międzyplatformowa
Zatrzymuje rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania z systemu macOS do punktów końcowych systemu Windows i odwrotnie. Uniemożliwia przekształcenie systemu macOS w platformę ataku dla zagrożeń ukierunkowanych na system Windows lub Linux.

Skanowanie poczty e-mail
Skanuje witryny internetowe (HTTP) podczas przeglądania i sprawdza wszystkie przychodzące wiadomości e-mail (POP3/IMAP) pod kątem wirusów i innych zagrożeń.

Automatyczne skanowanie nośników
Skanuje urządzenia i nośniki w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania natychmiast po ich implementacji.