ESET Enterprise Inspector

Upptäck och eliminera APT:er och riktade attacker

ESET Enterprise Inspector är ett verktyg för endpoint-detektering och svarsåtgärder som använder avancerad teknik för att övervaka och utvärdera misstänkta processer och beteende, policyöverträdelser och anomalier samt ger detaljerad information och åtgärdsalternativ i händelse av säkerhetsincidenter.

Insamling av data

ESET Enterprise Inspector samlar in detaljerade data om aktiviteter i endpointen. Dessa uppgifter sammanställs och lagras i sökbart format på servern med omfattande filtreringsmöjligheter och utvärdering i realtid.

Endpoint protection

Att förstå informationen

ESET Enterprise Inspector har förmågan att knyta samman de olika delarna och upptäcka olika samband mellan vanligtvis säkra processer, filer eller aktiviteter, utvärdera deras komplicerade inbördes relationer och därigenom detektera dolda hot eller svaga punkter i säkerheten.

Avhjälpande

Alla misstänkta processer kan blockeras och infekterade ändpunkter kan placeras i karantän avskilt från resten av nätet och dess kommunikation isoleras till att endast nå interna system eller styrservern för ESET Enterprise Inspector.

ESET Remote Administrator

Gör en förfrågan

Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ESET Enterprise Inspector så kontaktas du av en ESET-representant.

ESET Enterprise Inspector

ESET Enterprise Inspector