Fjärradministration för endpoint-enheter

ESET® Remote Administrator

En lättanvänd webbkonsol för hantering av säkerheten för endpoints, servrar och mobiler

  • Använder ett nytt webbgränssnitt med möjlighet att höja detaljnivån
  • Multi-tenant – betjänar flera oberoende användare med individuella åtkomstnivåer och behörigheter
  • ESET Remote Administrator 6 kan nu även köras på Linux
  • Server/proxyarkitektur för att skapa ett motståndskraftigt nätverk
  • Gruppfokuserad strategi
  • Finns även som förkonfigurerad VM i Microsoft Azure utan behov av någon lokal installation

Fördelarna med ESET Remote Administrator

Komponenter

Stöd för flera plattformar

Kan köras på både Windows och Linux. Distribuera alla önskade komponenter på en gång med installationsprogrammet eller varje komponent för sig – eller distribuera som en virtuell tillämpning.

ESET Remote Administrator Server

Hanterar kommunikationen med agenter och samlar in och lagrar programdata. Kan hantera tiotusentals klienter under drift i full hastighet.

Oberoende agenter fungerar även utan anslutning

Oberoende agenter kör alla uppgifter, policyer och händelser direkt på ändpunkten, även utan anslutning till Remote Administrator.

Helt ny webbkonsol, utvecklad i samråd med administratörer

Konsolen är utvecklad i samarbete med IT-personal och ger en perfekt överblick över säkerheten i nätverket.

Proxy/serverarkitektur för att underlätta för nätverket

Fjärranslutna platser kräver inte längre en serverinstallation. ESET Remote Administrator Proxy samlar in och vidarebefordrar aggregerade data till huvudservern.

Rogue detection sensor

ESET Remote Administrator hjälper administratören att detektera alla datorer i nätverket som är oskyddade eller inte kontrolleras.

Användbarhet

ESET License Administrator

Hantera alla licenser via en webbläsare, transparent från en plats, och sammanfoga, delegera och hantera dem i realtid.

Delade utrymmen

En enda instans kan betjäna flera oberoende användare med individuella åtkomstnivåer och rättigheter – samtidigt som användarna inte ser varandras data.

Även tillgängligt som Azure VM

Prova lösningen enkelt utan behov av lokal distribution, med Microsoft Client Access licenser inkluderad.

Säker direkt-kommunikation mellan klienter

Säkerställs genom standarden Transport Layer Security (TLS) 1.0 och certifikat som lösningen skapat och distribuerat. Peer-datorer säkras genom digital signering och kryptering.

Inloggning med tvåfaktorsautentisering

Skydda åtkomsten till ESET Remote Administrator med gratis tvåfaktorsautentisering för upp till 10 konton – med självregistrering direkt i webbkonsolen.

Integrerad ESET SysInspector®

Med hjälp av webbkonsolen kan administratörer i efterhand undersöka säkerhetsincidenter kronologiskt för varje endpoint baserat på ögonblicksbilder i ESET SysInspector.

Avancerad anpassning

Dynamiska och statiska grupper

Tilldela klienter till statiska eller dynamiska grupper och ange inklusionskriterier för varje dynamisk grupp – tilldelade klienter flyttas automatiskt.

Policyer

Kör policyer på agenten och tillämpa specifika policyer för dynamiska gruppolicyer, även utan anslutning till ESET Remote Administrator-servern.

Triggers

Definiera om och när en specifik uppgift ska köras. Koppla triggers till dynamiska grupper och uppgifter som körs på en klient när den kommer in i gruppen, och schemalägg utlösare.

Rapporter

ESET Remote Administrator samlar bara in data som är nödvändiga för att skapa rapporter. Övriga loggar lagras på klienten, vilket skapar bättre prestanda för databasen.

Meddelanden

Konfigurera meddelandealternativ med hjälp av steg-för-steg-instruktioner. Koppla mallar till de specifika dynamiska gruppmedlemskapen för klienter eller ange triggers.

IBM® QRadar®-integration

Alla viktigare ESET-händelser exporteras i formatet LEEF, för vilket IBM QRadar SIEM har inbyggt stöd.

ESET MDM för iOS & iPadOS

Distribuera inställningar och begränsningar på distans och förbättra säkerheten för alla era mobila iOS-enheter. Läs mer

Välj det installationspaket som passar er bäst

Allt-i-ett-installationsprogram

Ladda ned alla komponenter för ESET Remote Administrator med en enkel guide för installation på operativsystem i Windows-familjen.

Virtuella tillämpningar

Ladda ned ESET Remote Administrator Server, Proxy eller den virtuella tillämpningen MDM Connector för distribution i en virtuell miljö.

Fristående installationsprogram

Ladda ned individuella komponenter för ESET Remote Administrator för att mer exakt möta de krav er nätverksinfrastruktur ställer.

Azure VM

Skaffa en förkonfigurerad virtuell maskin som kör i Microsoft Azure-molnet utan något behov av lokal installation.

Läs mer

Denna produkt ingår även i

Produktgalleri

Relaterad information

Ladda ned ESET Remote Administrator

Allt-i-ett-installationsprogram

ESET Remote Administrator 6 allt-i-ett-installationsprogram

Konfigurera nedladdning

Filnamn: | Filstorlek: | Version:

Virtuella tillämpningar

ESET Remote Administrator 6 Virtual Appliances

Konfigurera nedladdning

Filnamn: | Filstorlek: | Version:

Fristående installationsprogram

ESET Remote Administrator 6 fristående installationsprogram

Konfigurera nedladdning

Filnamn: | Filstorlek: | Version: