Endpoint protection

ESET Endpoint Security

Leverages a multilayered approach that utilizes multiple technologies working together to balance performance, detection and false positives, and with automated malware removal and mediation.

 • Protect against ransomware
 • Block targeted attacks
 • Prevent data breaches
 • Stop fileless attacks
 • Detect advanced persistent threats
 • Mobile protection and MDM

Utforska funktioner

Hantering från en samlad kontrollpanel

Alla ESET-endpoints, inklusive vanliga endpoints och mobiler, kan hanteras från vår molnbaserade, samlade hanteringskonsol ESET PROTECT.

Stopp för fillösa angrepp

ESET:s plattformar för endpoint-skydd har förberedda avhjälpande åtgärder för att upptäcka förvanskade eller kapade program och skydda mot fillösa attacker. Även specialiserade skannrar har skapats för att ständigt söka efter misstänkt innehåll i arbetsminnet.

Stoppa riktade attacker

ESET:s lösningar för endpoint-skydd använder threat intelligence baserat på lösningarnas globala närvaro till att prioritera och effektivt blockera de senaste hoten innan de hinner levereras någon annanstans i världen. Dessutom innehåller våra lösningar molnbaserade uppdateringar för att snabbt kunna svara vid en missad identifiering utan att man behöva vänta på en vanlig uppdatering.

Skydda webbläsaren

Utformat för att skydda en organisations tillgångar med ett särskilt skyddslager som fokuserar på webbläsaren som huvudverktyget för åtkomst till kritiskt viktiga data inom intranätet och i molnet. Secure Browser (säker webbläsare) tillhandahåller förbättrat minnesskydd för webbläsarens process, skyddar tangentbordet och låter administratörer lägga till webbadresser som ska skyddas av webbläsaren.

Skydd mot nätverksattacker

ESET Skydd mot nätverksattacker förbättrar identifieringen av kända sårbarheter på nätverksnivån.

Botnätsskydd

ESET:s botnätsskydd upptäcker skadlig kommunikation som används av botnät och identifierar samtidigt de skyldiga processerna. All skadlig kommunikation som upptäcks blockeras och rapporteras till användaren.

Maskininlärning

För närvarande använder alla ESET Endpoint-produkter maskininlärning tillsammans med alla våra övriga skyddslager, och så har det varit sedan 1997. Specifikt används maskininlärning för konsoliderad utmatning i neurala nätverk. För en mer ingående inspektion av nätverket kan administratörer aktivera det särskilda, mer aggressiva maskininlärningsläget, som fungerar även utan internetanslutning.

Inbyggd sandlåda

ESET:s inbyggda sandlåda hjälper till att upptäcka det verkliga beteendet som sker dolt under ytan på dold malware.

Ransomware Shield

Ett extra lager som skyddar användare mot ransomware. Vår teknik övervakar och utvärderar alla program som körs utifrån deras beteende och rykte. Den är utformad för att upptäcka och blockera processer, vars beteende liknar beteendet hos ransomware.

Beteendeavkänning – HIPS

ESET:s värdbaserade intrångsskydd (HIPS) övervakar systemaktiviteten och använder en uppsättning fördefinierade regler för att känna igen och stoppa misstänkt systembeteende.

UEFI Scanner

ESET är den första leverantören av endpoint-säkerhet som lägger till ett dedikerat lager i sin lösning för skydd av Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). ESET UEFI Scanner kontrollerar och skyddar säkerheten i datormiljön inför systemstarten och är utformad för att övervaka integriteten i firmware. Användaren informeras om några ändringar upptäcks.

Avancerad minnesscanner

ESET Avancerad minnesscanner övervakar beteendet hos skadliga processer och genomsöker den när den finns uppackad i arbetsminnet. Fillös malware fungerar utan att behöva några beständiga komponenter i filsystemet som kan upptäckas på konventionellt sätt. Denna typ av skadliga attacker kan bara upptäckas och stoppas om man söker igenom arbetsminnet.

Sårbarhetsblockerare

ESET Sårbarhetsblockerare övervakar tillämpningar vars säkerhetshål brukar kunna utnyttjas (webbläsarprogram, dokumentläsarprogram, e-postprogram, Flash, Java m.fl.) och istället för att bara sikta in sig på vissa CVE-identifierare i sårbarhetskataloger fokuserar den på exploateringstekniker. När funktionen aktiveras blockeras hotet omedelbart på maskinen.

Brute Force Attack Protection

Upptäcker och blockerar automatiserade attacker som försöker använda tekniker för lösenordsgissning för att få tillgång till ditt nätverk.

Systemkrav

Included products

 

For computers

 • ESET Endpoint Security for Windows
 • ESET Endpoint Security for Mac
 • ESET Endpoint Antivirus for Windows
 • ESET Endpoint Antivirus for Mac
 • ESET Endpoint Antivirus for Linux

For smartphones and tablets

 • ESET Endpoint Security for Android
 • ESET MDM for iOS & iPadOS 

Download endpoint protection overview
Download mobile protection overview

Supported operating systems

 

For computers

 • Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
 • ARM64: Please note that on Microsoft® Windows® on ARM, some features and functionalities are not supported. Read more
 • macOS 10.12 and later. ESET Endpoint Antivirus for macOS version 7 onwards provides native support for ARM-based Apple chips.
 • Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64-bit and RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64-bit

For smartphones and tablets

 • Android 5 (Lollipop) and later
 • iOS 9 and later

Note: Exact features and functionality may differ depending on the OS and version used.