Skydd i flera lager

Våra globala forskningslaboratorier driver utvecklingen av ESETs unika skydd.

Olika kärntekniker från ESET används för att upptäcka och blockera ett hot mot en skyddad enhet vid olika tillfällen:

Skydd mot virus och spionprogram
Ger ett proaktivt skydd mot alla typer av hot, både online och offline, och förhindrar att malware sprids till andra användare.

Avancerad maskininlärning
Utöver ESET Maskininlärning i molnet körs detta proaktiva lager på den lokala maskinen. Det är särskilt utformat för att upptäcka avancerade, aldrig tidigare påträffad malware, samtidigt som det har en låg inverkan på maskinens prestanda.

Genomsökning i viloläge
Förbättrar systemprestanda genom att köra djupa genomsökningar när datorn inte används. Hjälper till att upptäcka möjliga inaktiva hot innan de kan orsaka skada.

Sårbarhetsblockerare
Blockerar attacker som är speciellt utformade för att kringgå detektering av antivirus samt eliminera skärmlåsning och ransomware. Skyddar mot attacker på webbläsare, pdf-läsare och andra program, bland annat Java-baserade program.

Molndriven genomsökning
Påskyndar genomsökningar genom att vitlista säkra filer baserat på ESET LiveGrid®-databasen i molnet. Hjälper till att proaktivt stoppa okänd malware baserat på dess beteende, genom att jämföra den med vårt molnbaserade ryktessystem.

Skydd mot skriptbaserade attacker
Detekterar attacker via skadliga skript som försöker utnyttja Windows PowerShell. Upptäcker även skadliga JavaScript som kan attackera via webbläsaren. Webbläsarna Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer och Microsoft Edge stöds.

Brute Force Attack Protection
Blockerar brute-force-attacker som är en metod för att upptäcka ett visst lösenord genom att systematiskt prova alla kombinationer av bokstäver, siffror och symboler.

Skanner för systemregister
Letar efter referenser till infekterade filer eller malware inbäddade som data i Windows systemregister, en hierarkisk databas som lagrar lågnivåinställningar för operativsystemet Microsoft Windows och för program som använder registret.

Genomsökning när filer hämtas
Minskar genomsökningstiden genom att genomsöka specifika filtyper − till exempel arkiv − vid nedladdningen.

Ransomware Shield
Blockerar malware som försöker låsa dina personuppgifter och sedan kräver en ”lösensumma”. Använder avancerad beteendebaserad detekteringsteknik för att skydda mot malware som försöker skada enheter genom att kryptera så många filer som den kan hitta på lokala enheter och nätverksenheter.

Teknik från Intel® för detektering av hotNYHET
Förbättrar skyddet mot ransomware genom att integrera Intels hårdvarubaserade teknik för detektering av ransomware. Exponerar ransomware vid försök att undvika upptäckt i minnet. Detta samarbete gör att vi kan använda Intel® TDT-maskininlärningsmodeller för att hjälpa till med detektering av ransomware, samtidigt som den totala systemprestandan hålls hög tack vare att dessa bearbetningskrav avlastas till Intels integrerade grafikstyrenhet (GPU).

Plattformsbaserad intrångsprevention (HIPS)
Gör att du kan anpassa systemet mer i detalj med fokus på beteendedetektering. Låter dig ange regler för systemregistret, aktiva processer och program för att finjustera säkerhetsprofilen. Använder de senaste spårningsfunktionerna för att genomsöka delar av minnet som kan ändras med sofistikerade tekniker för injicering av malware.

WMI Scanner
Letar efter referenser till infekterade filer eller malware inbäddade som data i Windows Management Instrumentation, en uppsättning verktyg som hanterar enheter och program i en Windows-miljö.

Advanced Memory Scanner
Ger förbättrad detektering av malware som använder flera lager av kryptering för att dölja sina aktiviteter.

UEFI Scanner
Skyddar mot hot som attackerar din dator på en djupare nivå, redan innan Windows hunnit starta – på datorer med systemgränssnittet UEFI.

ESET LiveGuardPremium
En ny tjänst som är personligt anpassad för dig, utformad för att upptäcka och stoppa tidigare okända typer av hot. Hanterar ett brett spektrum av filtyper, inklusive dokument, skript, installatörer och körbara filer. Misstänkta filer körs i en säker, sandboxad miljö i ESET HQ Cloud.