Proaktivt stöldskydd

Smarta funktioner som hjälper dig att skydda och hitta din telefon om den försvinner.

Proaktiv stöldskydd
Det agerar när det upptäcker misstänkt beteende. Om felaktigt skärmlås (PIN, mönster, lösenord) eller obehörigt SIM anges låses enheten och ögonblicksbilder från mobilkameran skickas till my.eset.com. Informationen inkluderar telefonens plats, aktuell IP-adress, angiven SIM-information och andra data. Användaren kan ange att enheten är försvunnen på my.eset.com och starta spårning av position eller skicka anpassat meddelande på skärmen eller till och med radera enhetens innehåll.

Spårning av enhetens position
När enheten markeras som försvunnen skickas positionen regelbundet till my.eset.com och visas på kartan, vilket hjälper dig att spåra dess position i tid. Om enhetens position ändras skickas positionen till my.eset.com för uppdaterad spårning.

Varning vid låg batterinivå
När enhetens batterinivå är låg skickas dess aktuella position och ögonblicksbilder från kameran automatiskt till my.eset.com innan enheten stängs av.

Anpassat meddelande på skärmen
Skicka ett anpassat meddelande till den försvunna enheten för att kontakta upphittaren. Meddelandet visas på skärmen också när enheten är låst.

Ögonblicksbilder från kameran
skickas automatiskt och regelbundet från telefonens kamera framtill och baktill till my.eset.com om enheten är markerad som försvunnen. Det hjälper till att identifiera dess position eller upphittare.

SIM-skydd
Gör att du kan ha kontroll över din telefon om den försvinner. Telefonen låses när ett obehörigt SIM-kort sätts in.

Optimering av stöldskydd
Automatisk avisering när inställningarna begränsar stöldskyddsfunktionen (t.ex. GPS avstängd).