Fake News – även ett IT-säkerhetsproblem

Next story
Leif Jensen

Du har säkert hört de två orden Fake News många gånger. Inte minst har USA:s förre president Donald Trump gjort det till ett aktuellt begrepp.

Det är dock inte ett nytt fenomen eller koncept; redan på 1800-talet användes det av tidningar i ett försök att förminska andra medier (och försöka framstå som om att de själva är de enda trovärdiga).

I takt med att internet har spridit sig och det har blivit lätt för alla att få information på nätet, har Fake News blivit något vi alla borde förhålla oss till – även vad gäller IT-säkerhet.

Men låt mig bara börja med att kortfattat reda ut vad Fake News är. För det är inte alltid illasinnat, även om det ofta verkar så.

Idag ser vi Fake News som en del av Clickbait, där vissa försöker locka dig att klicka på länkar. Det görs ofta med påståenden som inte har någon förankring i verkligheten, och därmed är det – Fake News.

Vi ser det också i konflikter eller från politiska partier, där påståenden framställs som sanning, men där det inte nödvändigtvis är en korrekt tolkning de gör. Återigen – Fake News.

Ibland ser vi också att journalister helt enkelt inte gör sitt jobb ordentligt och därmed sprider felaktig information, och även om det inte nödvändigtvis är av illvilja är det fortfarande Fake News.

Vissa sidor på nätet använder sig av satir och ironi, och även om det kanske är roligt så är det som skrivs är inte nödvändigtvis sanning.

Vi ser också – inte minst i konflikter – att man lägger ner tid på felaktig information och desinformation, där den förstnämnda kanske inte är av illvilja, men där den andra uppenbarligen är det.

Så Fake News är många saker, men det vanligaste är att det du läser inte är sant.

Skapar instabilitet och säkerhetsproblem

Två omedelbara problem uppstår därför i kölvattnet av Fake News. Delvis uppkommer det en misstro mot information i allmänhet, människor slutar förlita sig på autentiska källor och hittar den information som passar in i just deras världsbild. Det skapar instabilitet i samhället och gör det svårt att få ut riktig information.

Ett annat problem är att Fake News på många ställen vill att du klickar på en länk. En sak är att du kommer in på en webbplats som kan tjäna pengar på ditt besök, men mycket värre är att du hamnar i högriskgruppen för att drabbas av skadlig kod.

Webbplatsen kan enkelt programmeras med skadlig kod som utnyttjar sårbarheter och kommer att infektera din dator – gärna utan att du vet om det. På så sätt blir Fake News ett problem, och om du klickar på dessa länkar från din arbetsdator är det inte bara dig, utan hela ditt företag som du utsätter för IT-säkerhetsproblem.

Så undviker du Fake News

Så hur identifierar du Fake News? Det behöver faktiskt inte vara så svårt, men det kräver att du tänker efter innan du klickar.

  1. Kontrollera källan. Om källan är en av de kända och etablerade, är risken för Fake News mindre och risken för IT-säkerhetsproblem minimal.
  2. Kontrollera skribenten/författaren. Är de kända för att skriva sanningen eller för att vara populistiska?
  3. Kolla med andra. Källkritik är alltid viktigt. Kan du verifiera informationen någon annanstans? Annars är det troligtvis Fake News.
  4. Kontrollera bilder. Fake News använder ofta bilder för att underbygga sina – felaktiga – påståenden. En bra sak är att kontrollera bilder på Google, om det är bilder som hör ihop med andra artiklar, så finns det en god chans att vi har att göra med Fake News.
  5. Var kritisk. Om historien verkar ”för bra för att vara sann”, så är den ofta det. Många Fake News-berättelser utnyttjar aktuella situationer eller försöker väcka starka känslor. Så ifrågasätt alltid sensationella berättelser, ofta är de inte vad de utger sig för att vara.
  6. Se till att din IT-säkerhet är i ordning. Se till att din dator eller mobila enhet alltid har uppdaterade operativsystem, program och appar samt ett bra och välfungerande säkerhetsprogram. Det stoppar inte Fake News, men det kan minimera skadan som en Fake News-webbplats kan orsaka.