Så här kan onlineannonsering skada dina barn

Next story
Leif Jensen

I takt med att vi ökar vår närvaro på nätet exponeras vi också för fler och fler annonser och reklamkampanjer. Problemet är att det gör våra barn också, och det kan utsätta dem för faror och försvaga IT-säkerheten för oss alla.

Det beror inte på att onlineannonser nödvändigtvis är problematiska i sig själva, men de kan påverka barns hjärnor, som fortfarande utvecklas, och när vi vet att en genomsnittlig tonåring tillbringar upp till 8,5 timmar per dag med ögonen klistrade mot skärmen, får de se många annonser.

Vilka är då riskerna med att barn och unga får så många riktade budskap varje dag?

  1. Normalisering av olämpligt beteende: En av de mest uppenbara riskerna är att barnen utsätts för olämpligt innehåll, produkter och tjänster. Oavsett om det är sexuellt innehåll eller våld kan det påverka våra barn, deras utveckling och inställning till vad som är normalt och lämpligt. Det finns forskning  som visar hur barns hjärnor kan påverkas, så det är viktigt att vi förhåller oss till det.
  2. Förvrängd verklighetsuppfattning: Budskapen som annonser skickar och som barnen okritiskt tar till sig kan förändra deras uppfattning om världen omkring dem. Influerare ger sin version av verkligheten, AI och filter förändrar verkligheten, och allt detta förändrar hur vi förväntar oss att verkligheten ska se ut eller fungera. Vi som föräldrar måste hjälpa våra barn att vara kritiska till innehåll på nätet.
  3. Uppmuntrar till ohälsosamma vanor: Målet med annonser är att öka försäljningen och det kan påverka barnens vanor. Till exempel exponeras över 85 % av alla tonåringar för matannonser på Instagram, Facebook och Twitter. Samtidigt är det oroande att det finns forskning som visar att det finns ett direkt samband mellan dessa annonser och konsumtion av mat med ökat innehåll av salt, socker och fett.
  4. Köp i appen och ekonomiska risker: En trend som har ökat markant är att spelen som det görs reklam om på nätet är gratis att prova, men snabbt lockar barn att göra köp i spelet. Det kan verka ofarligt, men det kan eskalera och snabbt bli väldigt kostsamt.
  5. Säkerhet och integritet: När det kommer till IT-säkerhet finns det många annonser som kan vara ett stort problem för säkerheten och integriteten. Annonser, banners, bilder och mikrosajter kan innehålla skadlig kod eller leda till nätfiske, och det ökar risken för att barnens enheter hackas.
    Samtidigt kan annonserna släppa cookies på barnens enheter och därigenom spåra dem och deras onlineaktivitet. Det kan i sin tur leda till att de exponeras för mer riktade annonser.

Jag lever inte i illusionen att vi kan stoppa problematiska annonser eller få bort våra barn från skärmen. Men vi kan och bör prata med dem om vad som är okej, få dem att vara kritiska till det de ser och inte minst få dem att titta upp från skärmen lite mer än vad de gör idag.