ESET Policy Hub

Juridisk information om integritet vid användning av ESET.

Cookie Policy

Policy för cookies

Gäller från den 15 juli 2022

Denna cookiepolicy har skapats för en webbplats som drivs av antingen ESET spol. s r.o. eller något av dess dotterbolag eller partner, som var och en är en separat juridisk person och benämns "ESET" eller "Vi" i cookiepolicyn. Eftersom vi använder så kallade "cookies" och liknande teknik på våra webbplatser vill vi vara transparenta om deras användning, så att alla besökare kan göra välgrundade val om sina egna enheter. Denna cookiepolicy är specifikt inriktad på cookies.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på webbplatsen, se vår sekretesspolicy.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som kan placeras i webbläsaren när du besöker en webbplats och sedan läsas om du besöker webbplatsen igen. Sådan information som lagras i cookies kan handla om dig, din enhet eller dina preferenser, och de identifierar vanligen inte dig direkt. Vissa cookies är nödvändiga så att en webbplats eller en viss tjänst kan fungera korrekt och ha en lämplig säkerhetsnivå. Vissa kan användas för andra ändamål, t.ex. för anpassning av webbplatser, analys av webbplatstrafik eller för reklam för produkter eller tjänster online. Vi kategoriserar alla cookies vi använder baserat på deras syfte, enligt beskrivning i avsnittet Kategorier av cookies vi använder. I avsnittet Cookies som används av webbplatsen listar vi enskilda cookies som används av webbplatsen och ger mer specifik information om dem, inklusive vad de används för och deras giltighetstid.


Typer av cookies

I följande avsnitt skiljer vi mellan "förstapartscookies" eller cookies som ställs in av ESET och "tredjepartscookies" som ställs in av ESET:s partner. Våra partner är tredje parter som förser oss med vissa tjänster för vår webbplats, vanligtvis analys- eller marknadsföringstjänster. Dessutom skiljer vi även mellan "sessionscookies" som endast lagras under hela webbläsarsessionens varaktighet på vår webbplats och "beständiga cookies", som lagras under en längre tidsperiod enligt nedan och därför kan läsas även om du bestämmer dig för att besöka vår webbplats igen. Inställningarna för cookies från tredje part kontrolleras av tredje part.


Kategorier av cookies vi använder

Viktiga cookies.

Dessa förstapartscookies är nödvändiga för att vår webbplats och de tjänster du behöver ska fungera och vara säkra. De ställs vanligtvis in som svar på dina åtgärder för att möjliggöra användning av vissa funktioner, till exempel att komma ihåg dina cookieinställningar, logga in eller behålla artiklar i kundvagnen. Du kan inte välja bort dessa cookies. Om du väljer att blockera dem via webbläsaren kan det påverka webbplatsens funktionalitet.

Grundläggande analytiska cookies.

Med hjälp av dessa förstapartscookies kan vi mäta antalet besökare/användare på vår webbplats. Vi delar vissa icke-känsliga uppgifter som samlats in (till exempel land, webbläsare och enhetstyp, IP-adress med de tre sista siffrorna anonymiserade och användarens cookie-ID som är unikt för respektive webbplats) med våra betrodda partners för att skapa aggregerad användnings- och prestandastatistik. Vi använder dessa cookies för att få grundläggande inblick i vår webbplatstrafik och våra kampanjer. Eftersom endast analyser på låg nivå kan utföras genom att använda dessa cookies, och eftersom de inte möjliggör spårning mellan webbplatser eller profilering av våra webbplatsbesökare, så ställs de som standard in i webbläsaren om du inte väljer bort detta. Om du väljer bort detta har vi endast en begränsad möjlighet att övervaka vår webbplats eller kampanjer.

Avancerade analytiska cookies.

Dessa första- eller tredjepartscookies hjälper oss att få insikt i hur du interagerar med vår webbplats och varje erbjuden tjänst genom att berika våra datamängder med data från tredjepartsverktyg. Vi använder dessa cookies för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och användarupplevelse, hitta och lösa buggar eller andra problem med dem och utvärdera våra kampanjers effektivitet. Dessa cookies lagras endast i webbläsaren om du ger oss ditt samtycke. Om du väljer att inte ge samtycke till analytiska cookies har vi endast en mycket begränsad möjlighet att övervaka vår webbplats eller kampanjresultat.

Marknadsföringscookies.

Dessa tredjepartscookies gör det möjligt för våra marknadsföringspartner att spåra dina aktiviteter på vår webbplats, till exempel när du laddar ned eller köper vår produkt. Dessa data kombineras sedan med annan data om dig för att bygga en profil som rör dina intressen och för att visa dig mer relevanta riktade annonser på andra webbplatser. Marknadsföringscookies lagras endast i webbläsaren om du ger oss ditt samtycke. Om du väljer att inte ge ditt samtycke kommer onlineannonser som visas för dig att vara mindre inriktade på dina behov eller preferenser.


Cookies som används av denna webbplats

Viktiga cookies
Cookienamn Utgångstid för cookie Domän Leverantör Syfte med cookie
RT 1 vecka www.eset.com Akamai Denna cookie ställs in av Akamai för mätning av inläsningshastighet.
AKA_A2 1 timme .eset.com Akamai Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av Akamai och används för funktionen Advanced Acceleration, som möjliggör DNS Prefetch och HTTP2 Push.
eset_branch 1 månad .eset.com ESET Används för att komma ihåg den önskade språkversionen av webbplatsen, som valts på www.eset.com
eset_cookie-bar 2 år .eset.com ESET Denna cookie håller reda på en användares preferens för cookiepolicyn
user_rec 2 år www.eset.com ESET En förstapartscookie, som används för att identifiera om en användare blockerar GTM, förstår volymen av anonymiserade användare som potentiellt kan blockera även visning av cookie-samtyckesfältet
TS01*** Session .eset.com ESET Dessa cookies ställs in av vår webbserverinfrastruktur för att säkerställa att dina webbförfrågningar behandlas konsekvent av samma server i vår infrastruktur under hela sessionen.
sb-info-sk 90 dagar www.eset.com ESET En förstapartscookie som används för att identifiera om en användare stänger smartappens bannerkampanj.
PHPSESSID Session .eset.com ESET En cookie som genereras av program baserade på PHP-språket. Detta är en generell identifierare som används för att behålla användarsessionsvariabler. Det är normalt ett slumpmässigt genererat nummer. Hur det används kan vara specifikt för webbplatsen, men ett bra exempel är att behålla en inloggad-status för en användare mellan sidorna.
JSESSIONID Session .eset.com ESET Gör det möjligt för webbplatser att lagra serialiserad statusdata. Den används för att upprätta en användarsession och för att skicka statusdata via en tillfällig cookie (upphör att gälla när du stänger webbläsaren).
BasketId_*** 1 timme .eset.com ESET Registrerar ID:t för ESET eStore-varukorgen.
reCAPTCHA Session google.com Google Denna cookie används för att tillhandahålla Captcha-funktionaliteten – spamskydd.
__cf_bm 30 minuter .g2crowd.com ESET Denna cookie är en cookie som är nödvändig för att stödja Cloudflare Bot Management, för närvarande i privat betaversion. Som en del av vår bothanteringstjänst hjälper denna cookie till att hantera inkommande trafik som matchar villkor associerade med botar.

lang

Session

.linkedin.com, .ads.linkedin.com

ESET

 Stores language preferences, potentially to serve up content in the stored language.

Grundläggande analytiska cookies
Cookienamn Utgångstid för cookie Domän Leverantör Syfte med cookie
_gat_*** 1 minut .eset.com Google LLC Ställs in av Google Analytics för att styra begärandefrekvensen.
_gid 1 dag .eset.com Google LLC Registrerar ett unikt ID för en webbplatsbesökare för att spåra hur besökaren använder webbplatsen. Data används för statistik.
_ga 2 år .eset.com Google LLC Registrerar ett unikt ID för en webbplatsbesökare för att spåra hur besökaren använder webbplatsen. Data används för statistik.
_ga_*** 2 år .eset.com Google LLC Denna cookie lagrar ett unikt ID för en webbplatsbesökare för att spåra hur besökaren använder webbplatsen. Data används för statistik.
Avancerade analytiska cookies
Cookienamn Utgångstid för cookie Domän Leverantör Syfte med cookie
_hjSessionUser_{site_id} 1 år .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar och ställs in när en användare först besöker en sida, sparar det Hotjar-användar-ID som är unikt för den webbplatsen och säkerställer att data från efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användar-ID.
_hjid 1 år .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar och ställs in när en användare först besöker en sida, sparar det Hotjar-användar-ID som är unikt för den webbplatsen och säkerställer att data från efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användar-ID.
_hjFirstSeen Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar och identifierar en ny användares första session. Används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner.
_hjUserAttributesHash Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Användarattribut som skickas via Hotjar Identify API cachelagras under hela sessionen. Detta möjliggör för oss att veta när ett attribut har ändrats och behöver uppdateras.
_hjCachedUserAttributes Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar och lagrar användarattribut som skickas via Hotjar Identify API, närhelst användaren inte är med i provet. Insamlade attribut sparas endast på Hotjar-servrar om användaren interagerar med ett Hotjar-feedback-verktyg. Cookie som används oavsett om det finns ett feedback-verktyg eller inte.
_hjViewportId Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar och lagrar visningsområdesuppgifter som till exempel storlek och dimensioner.
_hjSession_{site_id} 30 minuter .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar och lagrar aktuell sessionsdata. Det säkerställer efterföljande begäranden i sessionsfönstret tillskrivs samma session.
_hjSessionTooLarge Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar och får Hotjar att sluta samla in data om en session blir för stor.

Detta fastställs automatiskt av en signal från WebSocket-servern om sessionsstorleken överskrider gränsen.

_hjSessionRejected Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Om den finns, så ställs den in till '1' under användarsessionens varaktighet när Hotjar har avvisat sessionen från att ansluta till vår WebSocket på grund av serveröverbelastning. Används i extremt ytterst situationer för att förhindra allvarliga prestandaproblem.
_hjSessionResumed Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in när en session/inspelning återansluts till Hotjar-servrar efter en bruten anslutning.
_hjLocalStorageTest Under 100 ms .eset.com Hotjar Ltd Kontrollerar om Hotjar-spårningskoden kan använda lokal lagring. Ett värde på 1 ställs i så fall in. Data som lagras i _hjLocalStorageTest har ingen utgångstid, utan raderas nästan omedelbart efter att den har skapats.
_hjIncludedInPageviewSample 30 minuter .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in för att fastställa om en användare ingår i dataprovtagningen som har definierats av webbplatsens sidvisningsgräns.
_hjIncludedInSessionSample 30 minuter .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in för att fastställa om en användare ingår i dataprovtagningen som har definierats av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
_hjAbsoluteSessionInProgress 30 minuter .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Används för att detektera den första sidvisningssessionen för en användare.
_hjTLDTest Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Vi försöker lagra _hjTLDTest-cookien för olika URL-delsträngsalternativ tills det misslyckas. Möjliggör för oss att försöka bestämma den mest generiska cookie-sökvägen att använda, istället för sidans värdnamn. Det innebär att cookies kan delas mellan olika underdomäner (i förekommande fall). Efter kontrollen tas cookien bort.
_hjRecordingEnabled Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in när en inspelning startar. Läses när inspelningsmodulen initieras för att se om användaren redan är med i en inspelning i en viss session.
_hjRecordingLastActivity Session .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in i sessionslagring i motsats till cookies. Uppdateras när en användarinspelning startar och när data skickas genom WebSocket (användaren utför en åtgärd som Hotjar spelar in).
_hjClosedSurveyInvites 1 år .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in när en användare interagerar med en dialogruta med en extern länk till en undersökningsinbjudan.

Säkerställer att samma inbjudan inte visas igen om den redan har visats.

_hjDonePolls 1 år .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in när en användare genomför en undersökning på webbplatsen. Säkerställer att samma undersökning inte visas igen om den redan har besvarats.
_hjMinimizedPolls 1 år .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in när en användare minimerar en undersökning på webbplatsen. Säkerställer att undersökningen förblir minimerad när användaren navigerar på webbplatsen.
_hjShownFeedbackMessage 1 år .eset.com Hotjar Ltd Denna cookie ställs in av Hotjar. Ställs in när en användare minimerar eller genomför inkommande feedback.

Säkerställer att inkommande feedback läsas in som minimerad om användaren navigerar till en annan sida där den är inställd på att visas.

_gaexp 90 dagar .eset.com Optimize Används för att fastställa en användares inkludering i ett experiment och utgångstiden för experiment som en användare har inkluderats i.
_opt_awcid 24 timme .eset.com Optimize Används för kampanjer som mappas till Google Ads-kund-id:n.
_opt_awmid 24 timme .eset.com Optimize Används för kampanjer som mappas till Google Ads-kampanj-id:n.
_opt_awgid 24 timme .eset.com Optimize Används för kampanjer som mappas till Google Ads-annonsgrupps-id:n
_opt_awkid 24 timme .eset.com Optimize Används för kampanjer som mappas till Google Ads-villkors-id:n
_opt_utmc 24 timme .eset.com Optimize Lagrar den senaste utm_campaign-frågeparametern.
_opt_expid 10 sekunder .eset.com Optimize Denna cookie skapas när ett omdirigeringsexperiment körs. Den lagrar experiment-id, variant-id och hänvisningen till den sida som omdirigeras.
_clck 1 år .eset.com Microsoft Lagrar Clarity-användar-id och preferenser, som är unika för den webbplatsen, i webbläsaren. Detta säkerställer att beteendet vid efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användar-ID.
_clsk 1 dag .eset.com Microsoft Kopplar flera sidvisningar av en användare i en enskild Clarity-sessionsinspelning.
CLID 1 år www.clarity.ms Microsoft Identifierar första gången Clarity såg användaren på någon webbplats som använder Clarity.
ANONCHK 10 minuter .c.clarity.ms Microsoft Anger om MUID överförs till ANID, en cookie som används för annonsering. Clarity använder inte ANID och detta är därför alltid inställt på 0.
MR 7 dagar .bat.bing.com Microsoft Anger om MUID ska uppdateras.
MUID 1 år .clarity.ms Microsoft Identifierar unika webbläsare som besöker Microsoft-webbplatser. Dessa cookies används för reklam, webbplatsanalys och andra driftsändamål.
SM Session .c.clarity.ms Microsoft Används för att synkronisera MUID mellan Microsoft-domäner.
Marknadsföringscookies
Cookienamn Utgångstid för cookie Domän Leverantör Syfte med cookie
_fbc Session .eset.com Facebook, Inc. Denna cookie används av Facebook för reklamändamål och konverteringsspårning.
_fbp 3 månader .eset.com Facebook, Inc. Denna cookie används av Facebook för reklamändamål och konverteringsspårning.
fr 3 månader .facebook.com Facebook, Inc. Denna cookie används för att rikta Facebook-annonser.
bcookie 2 år .linkedin.com LinkedIn Cookie från LinkedIn som används av delningsknappar och reklamtaggar. Används för unik identifiering av enheter som kommer åt LinkedIn för att upptäcka missbruk på plattformen
bscookie 2 år www.linkedin.com LinkedIn Cookie från LinkedIn som används av delningsknappar och reklamtaggar. Används för att komma ihåg att en inloggad användare är verifierad genom tvåfaktorautentisering.
li_gc 2 år .linkedin.com LinkedIn Detta är en cookie från LinkedIn och används för att lagra besökarnas samtycke till användning av cookies för icke-nödvändiga ändamål
lidc 24 timme .linkedin.com LinkedIn Cookie från LinkedIn som används av delningsknappar och reklamtaggar.
U 3 månader .adsymptotic.com LinkedIn Identifierar webbläsaren om IP-adressen inte finns i ett avsett målland.
UserMatchHistory 1 månad .linkedin.com LinkedIn Denna cookie ställs in av LinkedIn. Denna cookie används för att spåra besökare på flera webbplatser för att visa relevant reklam baserat på besökarens preferenser.
AnalyticsSyncHistory 1 månad .linkedin.com LinkedIn Används för att lagra information om den tid då en synkronisering med lms_analytics-cookien ägde rum för användare i de utsedda länderna.
li_oatml 1 månad .linkedin.com LinkedIn Används för att identifiera LinkedIn-medlemmar utanför LinkedIn för annonsering och analys utanför de utsedda länderna och, under en begränsad tid, annonsering i de utsedda länderna.
lms_ads 1 månad .linkedin.com LinkedIn Används för att identifiera LinkedIn-medlemmar utanför LinkedIn i de utsedda länderna för annonsering.
lms_analytics 1 månad .linkedin.com LinkedIn Används för att identifiera LinkedIn-medlemmar i de utsedda länderna för analys.
li_fat_id 1 månad .eset.com LinkedIn Indirekt medlemsidentifierare för medlemmar för konverteringsspårning, återannonsering och analys.
li_sugr 3 månader .linkedin.com LinkedIn Används för att göra en sannolikhetsmatchning av en användares identitet utanför de utsedda länderna
_guid 3 månader .linkedin.com LinkedIn Används för att identifiera en LinkedIn-medlem för annonsering via Google Ads
BizographicsOptOut 10 år .linkedin.com LinkedIn Fastställa status för att välja bort spårning från tredje part
li_giant 7 dagar .eset.com LinkedIn Indirekt identifierare för grupper av LinkedIn-medlemmar som används för konverteringsspårning
_clck 1 år .eset.com Microsoft Lagrar Clarity-användar-id och preferenser, som är unika för den webbplatsen, i webbläsaren. Detta säkerställer att beteendet vid efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användar-ID.
_clsk 1 dag .eset.com Microsoft Kopplar flera sidvisningar av en användare i en enskild Clarity-sessionsinspelning.
CLID 1 år www.clarity.ms Microsoft Identifierar första gången Clarity såg användaren på någon webbplats som använder Clarity.
ANONCHK 10 minuter .c.clarity.ms Microsoft Anger om MUID överförs till ANID, en cookie som används för annonsering. Clarity använder inte ANID och detta är därför alltid inställt på 0.
MR 7 dagar .bat.bing.com Microsoft Anger om MUID ska uppdateras.
MUID 1 år .clarity.ms Microsoft Identifierar unika webbläsare som besöker Microsoft-webbplatser. Dessa cookies används för reklam, webbplatsanalys och andra driftsändamål.
SM Session .c.clarity.ms Microsoft Används för att synkronisera MUID mellan Microsoft-domäner.
SRM_B 1 år .c.bing.com Microsoft Denna cookie installeras av Microsoft Bing
_uetsid 1 dag .eset.com Microsoft Bing Ads ställer in denna cookie för att interagera med en användare som tidigare har besökt webbplatsen.
_uetvid 1 år 3 veckor 4 dagar .eset.com Microsoft Bing Ads ställer in denna cookie för att interagera med en användare som tidigare har besökt webbplatsen.
_uetmsclkid 90 dagar .eset.com Microsoft Detta är Microsoft Click ID, som används för att förbättra noggrannheten för konverteringsspårning.
DSID 2 veckor doubleclick.net AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360 Används för att identifiera en inloggad användare på webbplatser som inte kommer från Google och för att komma ihåg om användaren har samtyckt till annonsanpassning.
test_cookie 15 minuter doubleclick.net AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360 Denna cookie används av Google DoubleClick för att kontrollera att cookies kan ställas in.
id 2 år doubleclick.net AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360 Används av Google för annonsering, inklusive visning och rendering av annonser, personlig anpassning av annonser, begränsning av antalet gånger en annons visas för en användare, avstängning av annonser som du har valt att sluta se och mätning av annonsernas effektivitet.
__gads 13 månader .eset.com AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads Denna cookie är associerad med DoubleClick for Publishers-tjänsten från Google. Syftet med den är att visa annonser på webbplatsen, vilka ägaren kan få intäkter från.
GED_PLAYLIST_ACTIVITY Session .eset.com AdSense, Google Ad Manager, YouTube Dessa cookies ställs in via inbäddade YouTube-videor. De registrerar anonym statistisk data om till exempel hur många gånger videon visas och vilka inställningar som används för uppspelning. Ingen känslig data samlas in om du inte loggar in på ditt Google-konto, och i så fall kopplas dina val till kontot, till exempel om du klickar på att gilla en video.
ACLK_DATA 5 minuter youtube.com AdSense, Google Ad Manager, YouTube Används för att verifiera om användarens webbläsare godkänner cookies.
pm_sess 30 minuter doubleclick.net, google.com Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Hindrar skadliga webbplatser från att agera utan en användares vetskap och som om de vore den användaren.
pm_sess_NNN 30 minuter doubleclick.net, google.com Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Hindrar skadliga webbplatser från att agera utan en användares vetskap och som om de vore den användaren.
aboutads_sessNNN 30 minuter doubleclick.net, google.com Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Går så att använda kan interagera med en tjänst eller webbplats för att komma åt funktioner som är grundläggande för den tjänsten. Används för att autentisera användare, förhindra bedrägerier och skydda användare när de interagerar med en tjänst.
FPAU 90 dagar .eset.com Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Samlar in information om användarna och deras aktivitet på webbplatsen genom inbäddade element för analys- och rapporteringsändamål.
ANID 1 år google.com and local variations Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Google använder cookies för reklam som visas på olika platser på webben.
AID 1 år google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Denna cookie används för att länka din aktivitet mellan enheter om du tidigare har loggat in på ditt Google-konto på en annan enhet. Vi gör detta för att samordna annonserna du ser på olika enheter och för att mäta konverteringshändelser.
IDE 1 år .doubleclick.net Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360 Används för onlinemarknadsföring genom att samla in information om användarna och deras aktivitet på webbplatsen. Informationen används för att rikta reklam till användaren mellan olika kanaler och enheter.
TAID 14 dagar google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Denna cookie används för att länka din aktivitet mellan enheter om du tidigare har loggat in på ditt Google-konto på en annan enhet. Vi gör detta för att samordna annonserna du ser på olika enheter och för att mäta konverteringshändelser.
FPGCLDC 90 dagar .eset.com Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 Används för att hjälpa annonsörer att se hur många gånger användare som klickar på deras annonser sedan utför en åtgärd på deras webbplats.
_gcl_*** 90 dagar .eset.com Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 Ställ in av Google Ads för att ta information i annonsklick och lagra den i en tredjepartscookie, så att konverteringar kan tillskrivas utanför målsidan.
FLC 10 sekunder doubleclick.net Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 Denna cookie används för att länka din aktivitet mellan enheter om du tidigare har loggat in på ditt Google-konto på en annan enhet. Vi gör detta för att samordna annonserna du ser på olika enheter och för att mäta konverteringshändelser.
RUL 12 månader doubleclick.net Display & Video 360, Google Ads Används av Google DoubleClick för att fastställa om webbplatsannonsen har visats korrekt.
CONSENT 2 år youtube.com Google Inc Cookies från tredje part. Dessa tillhandahåller vissa funktioner i Google och kan lagra vissa preferenser utifrån användningsmönster och anpassa annonserna som visas i Google-sökningar.
_gac_*** 90 dagar .eset.com Google Ads Cookien _gac lagrar kampanjinformation för att ge Google Ads ett mer tillförlitligt sätt att mäta kunders interaktioner. Google Ads konverteringstaggar för webbplatser läser inte denna cookie om du inte väljer att använda marknadsföringscookies.
personalization_id 2 år .twitter.com Twitter Denna cookie ställs in på grund av Twitter-integrerings- och delningsfunktioner för sociala medier.

pic

1 år

awin1.com, zenaps.com

Awin

Anger ett webbläsarspecifikt ID för att upptäcka nya klick från samma webbläsare.

awww*****

1 månad

awin1.com, zenaps.com

Awin

Ställs in när du klickar på någon av våra länkar. Sparar ID-strängar för den hänvisande webbplatsen, vilken annons du klickade på, vilken annonsgrupp annonsen tillhör, tiden du klickade på den, ID för annonstypen, ID för produkten och varje referens som den hänvisande webbplatsen lägger till i klicket.

AWSESS

session

awin1.com, zenaps.com

Awin

Ställs in när du ser en annons och används för att vi inte ska visa samma annons om och om igen. Ett id för den annons du visats.

awpv*****

1 dag

awin1.com, zenaps.com

Awin

Anger när du såg en annons. Spara ett ID för vilken webbplats som visade annonsen och vid vilken tidpunkt du visades annonsen.

_aw_m_*****

1 år

.eset.com

Awin

Sparar en referens till ett enskilt klick för att koppla en viss försäljning mellan utgivarens och annonsörens webbplatser.

_aw_sn_*****

1 år

.eset.com

Awin

Används för strikt nödvändiga upplevelser där konsumenten måste erhålla avsedd nytta från upplevelsens åtgärd (bonus eller kupongrabatt). Sparar en referens till ett enskilt klick för att koppla en viss försäljning mellan utgivarens och annonsörens webbplatser.

_D9J

1 år

the.sciencebehindecommerce.com

Awin

Används för prestandaoptimering för att alltid matcha en begäran med enhetens etikett till en och samma gränsnod.


Kontrollera cookies på din enhet

Du kan hantera cookies som ställs in eller används på vår webbplats genom att göra dina val via bannern för samtycke till cookies. Om du senare ändrar dig om dina cookiepreferenser, inklusive när du vill återkalla ditt samtycke, så kan du göra det när som helst genom att klicka på länken Hantera cookies som finns i webbplatsens sidfot eller via webbläsaren. De cookies som ställts in enligt dina tidigare val förblir lagrade i webbläsaren, men kommer inte att användas efter att ditt samtycke har återkallats. Du kan visa eller ta bort dessa cookies manuellt via webbläsarens inställningar.


Ändringar i cookiepolicyn

Vi kommer att ändra denna cookiepolicy från tid till annan för att återspegla ändringar på vår webbplats, tjänster som tillhandahålls eller våra metoder. När vi genomför sådana ändringar ändrar vi datumet "Senast uppdaterad" överst i cookiepolicyn. Oaktat det föregående kan de uppgifter som anges i de cookies som används av denna webbplats ändras när som helst. Därför är de uttryckligen giltiga till ikraftträdandedatumet för denna cookiepolicy.