Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för webbplatserna www.eset.com – webbplatsen/-platserna

Sekretesspolicyn gäller för dessa webbplatser men inte nödvändigtvis för andra webbplatser som tillhör ESET, spol. s.r.o. Efter att du lämnar denna webbplats ber vi att läser sekretesspolicyn som gäller för den webbplats du besöker därnäst. Om du inte samtycker till sekretesspolicyn ska du inte använda webbplatserna.

Genom att du besöker och använder webbplatsen (webbplatserna) samtycker du med denna sekretesspolicy.

Genom att använda denna webbplats (dessa webbplatser), accepterar du uttryckligen och samtycker till att de personuppgifter som inhämtas när du registrerar dig på denna webbplats (dessa webbplatser) eller vid din användning av webbplatsen (webbplatserna), kan information om din användning sändas över internationella gränser till en eller flera servrar som betjänar webbplatsen (webbplatserna) (inklusive men inte begränsat till överföring från sagda serverposition till den plats där du registrerat dig) i syfte att driva och utveckla webbplatsen (webbplatserna), inklusive överföringar till underleverantörer för ESET spol. s r.o., dess ombud eller företrädare, som utför uppgifter relaterade till webbplatsen (webbplatserna) och tjänsterna för lagring av data i relevanta databaser.

Icke-personliga uppgifter som samlas in automatiskt

ESET, spol. s r.o. (fortsättningsvis ”ESET”) jobbar hårt med att skydda webbplatsens (webbplatsernas) besökares integritet.

Observera att ESET kan tillhandahålla samlad statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster och relaterad webbplatsinformation till betrodda utomstående parter, men att denna statistik kommer inte innehåller några personuppgifter.

Personuppgifter

ESET samlar in personuppgifter för att tillhandahålla, utveckla och personanpassa webbplatsen (webbplatserna) och alla övriga ESET-webbplatser, -tjänster och/eller produkter, undersökningar och demografiska uppgifter, statistik och kundtjänst. ESET samlar uttryckligen in personuppgifter för personanpassad kommunikation med dig och för att besvara dina frågor och utföra dina önskemål. Sådana uppgifter kan bland annat omfatta ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer, i de fall du samtyckt, användas för att kontakta dig via direkt marknadsföring via post, e-post eller telefon för marknadsundersökningar och för att ge dig information och få återkoppling från dig om framtida produkter, tjänster och/eller kampanjer. Om du till oss sänder beställningar på produkter eller tjänster eller om du sänder något material till webbplatsen (webbplatserna) kan vi behöva kontakta dig för att inhämta kompletterande information som kan behövas för att bearbeta och utföra dina beställningar och/eller krav. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt samtycke, om så inte krävs i lagregler eller i fall där detta är nödvändigt för att behandla din order, utföra din begäran eller tillhandahålla interaktiv kundtjänst samt förbättring av ESET:s produkter och tjänster. Samtidigt ger du ESET rätt att tillhandahålla den information du sänt till ESET för ovan nämnda ändamål till partnerföretag som samarbetar med ESET.

Säkerhet för personuppgifter

Observera att samtidigt som det alltid finns risker förknippade med att tillhandahålla personuppgifter, personligen, via telefon eller över internet eller andra kanaler eller terminaler, och inget tekniskt system är helt säkert och skyddat från ”manipulation” eller ”hackning”, har ESET ansträngt sig för att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig åtkomst till, felaktig användning av och förvanskning av dina personuppgifter. Som ett exempel använder vi kryptering vid insamling och överföring av känsliga uppgifter, t.ex. om bankkort.

Korrekthet av insamlade uppgifter

ESET kommer på eget initiativ, eller på din begäran, att komplettera, korrigera eller radera alla ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som sparats av ESET i samband med driften av webbplatsen (webbplatserna).

Identifiering av besökare

I allmänhet kan du använda denna webbplats (dessa webbplatser) för informationsändamål utan att uppge några personuppgifter och informera ESET om din identitet. Men ibland kan ESET eller dess betrodda utomstående parter placera information på din dator som låter ESET samla in vissa uppgifter. Denna information kallas till vardags ”cookies”. Cookies används på många webbplatser. Cookies lagras på din hårddisk i datorn, och inte på webbplatsen (webbplatserna). ESET eller dess utomstående företrädare använder endast information som de själva placerat i cookies via webbplatsen (webbplatserna) eller via andra webbplatser som tillhör ESET.

Cookies gör att vi kan betjäna dig bättre och effektivare och låter oss personanpassa din upplevelse av vår webbplats. Med hjälp av cookies kan ESET vidareutveckla och förbättra webbplatsen (webbplatserna).

Med avseende på ovanstående låter dessa typer av cookies dig logga in utan att du varje gång behöver ange ditt inloggningsnamn och utan att du vid varje besök åter behöver lägga till produkter i din kundvagn om transaktionen inte fullföljdes vid ett tidigare besök.

Inga personliga uppgifter om dig samlas in genom användning av dessa typer av cookies. Med andra ord identifierar dessa cookies din dator, snarare än dig.

Om du inte vill ta emot cookies eller om du vill få information när en cookie sparas, kan du konfigurera din webbläsare, om webbläsaren tillåter sådana inställningar. Om du väljer att inte tillåta cookies kan webbplatsens (webbplatsernas) interaktiva funktioner fungera sämre eller inte alls, och att du inte heller kommer att kunna ladda ned visst innehåll och/eller ta del av vissa transaktioner på webbplatsen (webbplatserna).

Utöver detta kan webbplatsen (webbplatserna) använda annan teknik som låter ESET samla in viss teknisk information, till exempel: din IP-adress, typen av operativsystem i din dator, typen av webbläsare och adressen till anslutna webbplatser, i syfte att förbättra de tillhandahållna tjänsterna.

ESET kan använda skript från tredje part på våra webbplatser för att effektivisera visningen av ESET:s annonser på utomstående webbplatser, såsom typen av och/eller frekvensen för annonser, erbjudanden eller annan marknadskommunikation och antalet visningar.

Den insamlade informationen låter inte enskilda personer identifieras och omfattar endast den minimala information som behövs för optimering av effektiviteten.

Tillgänglig Cookie för att tacka nej – Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

För att tacka nej till beteendebaserad annonsering via nätverk som följer Network Advertising Initiative kan du besöka http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Minderåriga

Ingen information får skickas till ESET via webbplatsen (webbplatserna) av personer som är minderåriga enligt definitionen i tillämplig lokal lagstiftning. Om du är minderårig eller ännu inte uppnått myndighetsåldern för ditt land måste du ha samtycke från din förälder (dina föräldrar) eller annan/andra legal(a) vårdnadshavare innan du skickar någon information till ESET via webbplatsen (webbplatserna), med undantag för om denna åtgärd tillåts av tillämplig lagstiftning i ditt land.

Ändringar av sekretesspolicyn

ESET förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller modifiera denna sekretesspolicy, eller ändra, modifiera eller blockera åtkomsten till webbplatsen (webbplatserna) eller deras innehåll utan föregående meddelande. 

Tjänstespecifika villkor

ESET kan ha separata villkor för olika tjänster (till exempel användningsvillkor) där de tjänstespecifika villkoren anges (inklusive sekretessregler).