ESET Policy Hub

Pravno gledano o vaši zasebnosti pri uporabi ESET-a.

Pravne informacije

Pravne informacije

Ta dokument vsebuje pravne informacije v zvezi z vsebino spletnih mest www.eset.com (v nadaljnjem besedilu: spletna mesta). Pravne informacije v tem dokumentu veljajo za ta spletna mesta in ne nujno tudi za druga spletna mesta družbe ESET, spol. s r.o.


Programska oprema

Družba ESET, spol. s r. o. (v nadaljevanju "ESET") in/ali njeni dobavitelji imajo ali lahko uveljavljajo avtorske pravice za vso programsko opremo, ki je na voljo na teh spletnih mestih (v nadaljevanju "programska oprema"). Programska oprema se lahko uporablja samo v skladu z licenčno pogodbo za končnega uporabnika (v nadaljevanju "licenčna pogodba"). Licenčna pogodba je del programske opreme oziroma jo le-ta vsebuje. Programske opreme, dobavljene skupaj z licenčno pogodbo ni mogoče namestiti brez soglasja uporabnika z licenčno pogodbo.

Programska oprema je na voljo izključno končnim uporabnikom za uporabo. Ta uporaba je v skladu z licenčno pogodbo. Družba ESET in/ali njeni dobavitelji izrecno prepovedujejo kakršnokoli razmnoževanje in/ali razširjanje programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo. Takšno dejanje je izrecno prepovedano z zakonom. Vsakdo, ki krši licenčno pogodbo tvega civilne in kazenske sankcije ter sodne postopke v katerih bo družba ESET zahtevala ustrezno odškodnino in povračilo za kršitev zakonskih pravic.

Družba ESET in/ali njeni dobavitelji izrecno prepovedujejo tudi širjenje in kopiranje programske opreme ter nameščanje programske opreme ali njenih kopij na druga spletna mesta ali v druge medije.

Družba ESET in/ali njeni dobavitelji  jamčijo za programsko opremo izrecno le v skladu z licenčno pogodbo. Če ni navedeno drugače družba ESET in/ali njeni dobavitelji izjavljajo, da zagotavljajo programsko opremo "takšno, kot je", brez kakršne koli garancije vključno z garancijo ustreznosti za določen namen in garancijo, da ne kršijo zakonskih pravic drugih. Zgornje izjeme ne kršijo utemeljenih pravnih nalog o nastali škodi.


Dokumenti

Družba ESET dovoljuje uporabo dokumentov, ki so na voljo na teh spletnih straneh zlasti sporočil za javnost, tehničnih podatkov o izdelkih družbe ESET, datotek in pogosto zastavljenih vprašanj, če so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

  1. Uporaba dokumentov ni izrecno prepovedana.
  2. Dokumenti se ne bodo uporabljali iz razlogov, ki so neposredno ali posredno povezani s komercialno uporabo.
  3. Dokumenti s spletišč(-a) so namenjeni samo informativni, nekomercialni ali osebni uporabi in jih ni dovoljeno kopirati ali objavljati na katerem koli omrežnem računalniku ali predvajati v katerem koli mediju.
  4. Dokumenti se ne bodo na noben način spreminjali.
  5. Dokumenti in vse njihove kopije bodo vsebovali obvestilo o avtorskih pravicah.
  6. Vir bo vedno naveden.

Uporaba dokumentov v kakršen koli drug namen je izrecno prepovedana. Takšno dejanje je prepovedano z zakonom. Vsakdo, ki krši licenčno pogodbo, tvega civilne in kazenske sankcije ter sodne postopke, v katerih bo družba ESET zahtevala ustrezno odškodnino in povračilo za kršitev svojih zakonskih pravic.

Pogodbe v dovoljenju za uporabo zgoraj navedenih dokumentov ne vključujejo oblikovanja ali postavitve spletnega mesta družbe ESET: www.ESET.com ali katerega koli drugega spletnega mesta v lasti, upravljanju, licenciranju ali pod nadzorom družbe ESET.

Oblikovanje in postavitev spletnega(-ih) mest(-a) in vseh drugih spletnih mest družbe ESET sta zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, pošteno konkurenco in drugimi zakoni, ki tu niso navedeni.

Oblikovanje in postavitev spletnega mesta in drugih spletnih mest družbe ESET se ne sme kopirati, posnemati ali ponovno prenašati niti kot celoto niti kot njene dele.

Kakršna koli uporaba tudi delna, elementov s spletnega(-ih) mest(-a) (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, grafike, zvoke, slike) ali njihovih kopij ni mogoča, razen če družba ESET to izrecno pisno dovoli.

Družba ESET in/ali njeni ustrezni dobavitelji ne jamčijo za primernost informacij, ki jih vsebujejo dokumenti in povezane grafike, objavljeni kot del storitev za kakršen koli namen. Vsi takšni dokumenti in sorodne grafike so na voljo v izvirni obliki brez kakršne koli garancije. Družba ESET in/ali njeni dobavitelji s tem zavračajo vse garancije in pogoje v zvezi s temi informacijami vključno z vsemi garancijami in pogoji o primernosti za prodajo, bodisi izrecni, implicitni ali zakonski, primernosti za določen namen, naslov in nekršitev.

Družba ESET in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno, posredno ali posledično škodo ali kakršno koli drugo škodo, ki je posledica izgube uporabe, podatkov ali dobička, bodisi na podlagi pogodbe, malomarnosti ali drugega nedovoljenega dejanja, ki izhaja iz uporabe ali delovanja informacij, ki so na voljo v storitvah, ali so z njimi povezana.

Dokumenti in z njimi povezana grafika, objavljeni v storitvah, lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake. Informacije v njih se redno spreminjajo. Družba ESET in/ali njeni dobavitelji lahko izboljšajo in/ali spremenijo izdelke in/ali storitve in/ali programe. Informacije na spletnem mestu(-ih) ali v dokumentih, ki so na voljo tukaj se zato lahko občasno spremenijo in več ne ustrezajo lastnostim zagotovljenih izdelkov in/ali storitev.


Povezave do spletnih mest tretjih oseb

S povezavami do spletnih mest tretjih oseb boste zapustili spletna mesta družbe ESET. Povezana spletna mesta niso pod nadzorom družbe ESET in družba ESET ni odgovorna za vsebino katerega koli povezanega spletnega mesta ali povezave, ki jo vsebuje povezano spletno mesto. Prav tako ni odgovorna za kakršne koli spremembe ali posodobitve teh spletnih mest. Družba ESET ni odgovorna za spletne prenose ali druge oblike prenosa, ki jih prejme s katerega koli povezanega spletnega mesta. Družba ESET vam te povezave zagotavlja le za lažjo uporabo, vključitev povezave do spletnih mest tretjih oseb pa ne pomeni, da družba ESET potrjuje verodostojnost? spletnih mest ali njihovo vsebino.


Blagovne znamke

ESET, programska oprema ESET, logotip ESET, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid in/ali drugi izdelki ali storitve družbe ESET, omenjeni tukaj, so blagovne znamke in registrirane blagovne znamke družbe ESET. Druga imena izdelkov in podjetij, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Imena podjetij, organizacij, izdelkov, dogodkov in oseb, uporabljenih v primerih (razen v študijah primerov), so izmišljena. Kakršna koli podobnost z resničnim podjetjem, organizacijo, izdelkom, osebo ali dogodkom je nenamerna.

Windows® je blagovna znamka skupine podjetij Microsoft.

Mac in logotip Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.


Informacije o avtorskih pravicah

Avtorske pravice© 2023 ESET spol. s r. o.

Avtorske pravice za dokumente in programe na spletnem(-ih) mestu(-ih) ima in/ali izvaja družba ESET, spol. s r. o.. Vse pravice so pridržane.


Morebitna vprašanja ali pomisleki

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke, se obrnite na nas prek obrazca za pomoč uporabnikom družbe ESET.