Safetica จะช่วยปกป้องคุณจากเหตุการณ์ข้อมูลสำคัญรั่วไหล และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • ปิดทุกช่องทางการรั่วไหลของข้อมูล
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหลังถูกล้วงข้อมูล
 • ค้นหากิจกรรมต้องสงสัยก่อนเกิดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ลดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเทคนิคการเพิ่งประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Safetica Data Loss Prevention

Safetica ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

Data loss prevention

Safetica จะทำหน้าที่เสมือนกุญแจภายในองค์กร ทุกกิจกรรมต้องได้รับการอนุญาต

Social engineering

Safetica สามารถแยกแยะการโจมตีทางโซเชี่ยล และความพยายามจะแบล็คเมล์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยรักษาผลประโยชน์จากองค์กร

Misdirected files

Safetica จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญตกไปอยู่ในมือคนอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมเตือนอันตรายที่จะเกิดขึ้น

Lost laptops & thumbdrives

ข้อมูลสำคัญที่ได้รับการปกป้องจาก Safetica จะปลอดภัยแม้อุปกรณ์ที่ใช้จะสูญหายหรือโดนโจรกรรม ด้วยการเข้ารหัสที่ไม่สามารถถอดได้

Productivity fluctuations

Safetica ช่วยสังเกตความเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจเป็นอันตรายได้

Resource management

Safetica สามารถควบคุมแอปพลิเคชั่น กิจกรรมออนไลน์ และการใช้งานปริ๊นเตอร์ได้ 

BYOD security

Safetica สามารถควบคุมได้แม้อุปกรณ์ของพนักงาน เพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อมูลที่สามารถเล็ดลอดออกไปได้

Covered events & areas

Data Loss Prevention

 • All hard drives, USB, FireWire, SD/MMC/CF cards, SCSI drives
 • Network file transfer (unsecured, secured)
 • Emails (SMTP, POP, IMAP, Microsoft Outlook/MAPI protocols)
 • SSL/HTTPS (all browsers & applications with standard certificate management)
 • Copy/Paste, Clipboard, Drag & Drop
 • Virtual, local & network printers
 • Bluetooth, IR/LPT/COM/Parallel ports
 • CD/DVD/BluRay readers & recorders
 • Control of Application File Access

Cloud disc detection and restriction

 • Screenshot creation
 • Upload and download in web browsers

Reporting and activity blocking

 • All file operations
 • Long-term trends, short-term fluctuations in activity
 • Websites (all browsers supported including HTTPS traffic) - active and inactive time
 • Emails & webmails (virtually any provider)
 • Searched keywords (majority of engines supported, Windows Search supported)
 • Instant messaging (application independent - all protocols)
 • Application usage with both active and inactive time
 • Virtual, local & network printers
 • Screen activity (intelligent capturing)
 • Keylogging

1. PCs and laptops with Safetica Endpoint Client

ทุกกิจกรรมจะถูกบันทึกและปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านแอปพลิเคชั่นขนาดเล็ก (ซ่อนตัวจากผู้ใช้)

2. Safetica Management Services and SQL database

ข้อมูลจะส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์กับแล็บท็อปที่ขึ้นตรงกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบ

3. Safetica Management Console with settings and outputs

ข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้จากแอปพลิเคชั่นการจัดการ และตั้งค่าได้เช่นเดียวกัน

4. Safetica Management Service servers in other branches

Safetica supports multiple branches from a single management console.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

System requirements

 • Safetica Endpoint Client (Agent software)
  MS Windows 10, 7, 8, 8.1 32-bit and 64-bit (Support for Windows 10 from 2016)
 • Safetica Management Service (server component)
  MS Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 R2 32-bit and 64-bit
 • MS SQL (server component for Standard installation)
  Shared or dedicated server MS Windows Server 2003 SP2, 2008, 2008 R2, 32-bit and 64-bit

For detailed operating system support see ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (PDF).

Make an enquiry