ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของ ESET

ผู้ใช้ทั่วไปและโฮมออฟฟิศ

ความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับอุปกรณ์ไม่เกิน 5 เครื่อง

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ESET Smart
Security Premium

 

ป้องกันภัยคุกคามในระดับพรีเมี่ยมสำหรับ Windows, macOS และ Android

 • Windows, macOS และ Android
 • Malware, ransomware and phishing protection เทคโนโลยีการป้องกันหลายชั้น ปกป้องคุณจากมัลแวร์ทุกชนิด
 • Network and smart devices protection ป้องกันเครือข่าย Wi-Fi ไม่ให้เข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบว่ามีใครอยู่ในเครือข่าย
 • Privacy and banking protection ป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลของคุณ เว็บแคม การทำธุรกรรม และปกป้องประสบการณ์ออนไลน์ของเด็กๆ
 • Sensitive data encryption การเข้ารหัสไฟล์ โฟลเดอร์และฮาร์ดไดร์ฟที่ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเข้าถึงแม้อุปกรณ์สูญหาย
 • Password management บันทึกรหัสผ่านและใช้งานให้อัตโนมัติ รวมถึงการสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อน
 • Protection against new threats เทคโนโลยี Cloud-based sandbox ของ ESET ที่ทำให้สามารถป้องกัน Ransomware ได้ 99.9%

RECOMMENDED

ESET
Internet Security

 

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างดีเยี่ยม Windows, macOS และ Android

 
 • Windows, macOS and Android
 • Malware, ransomware and phishing protection เทคโนโลยีการป้องกันหลายชั้น ปกป้องคุณจากมัลแวร์ทุกชนิด
 • Network and smart devices protection ป้องกันเครือข่าย Wi-Fi ไม่ให้เข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบว่ามีใครอยู่ในเครือข่าย
 • Privacy and banking protection ป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลของคุณ เว็บแคม การทำธุรกรรม และปกป้องประสบการณ์ออนไลน์ของเด็กๆ
 • Sensitive data encryption การเข้ารหัสไฟล์ โฟลเดอร์และฮาร์ดไดร์ฟที่ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเข้าถึงแม้อุปกรณ์สูญหาย
 • Password management บันทึกรหัสผ่านและใช้งานให้อัตโนมัติ รวมถึงการสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อน
 • Protection against new threats เทคโนโลยี Cloud-based sandbox ของ ESET ที่ทำให้สามารถป้องกัน Ransomware ได้ 99.9%

ESET
NOD32 Antivirus

 

พื้นฐานความปลอดภัยทุกคอมพิวเตอร์ต้องมีสำหรับ Windows และ macOS

 • Windows and macOS
 • Malware, ransomware and phishing protection เทคโนโลยีการป้องกันหลายชั้น ปกป้องคุณจากมัลแวร์ทุกชนิด
 • Network and smart devices protection ป้องกันเครือข่าย Wi-Fi ไม่ให้เข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบว่ามีใครอยู่ในเครือข่าย
 • Privacy and banking protection ป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลของคุณ เว็บแคม การทำธุรกรรม และปกป้องประสบการณ์ออนไลน์ของเด็กๆ
 • Sensitive data encryption การเข้ารหัสไฟล์ โฟลเดอร์และฮาร์ดไดร์ฟที่ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเข้าถึงแม้อุปกรณ์สูญหาย
 • Password management บันทึกรหัสผ่านและใช้งานให้อัตโนมัติ รวมถึงการสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อน
 • Protection against new threats เทคโนโลยี Cloud-based sandbox ของ ESET ที่ทำให้สามารถป้องกัน Ransomware ได้ 99.9%

ESET 
Cyber Security Pro

Advanced protection for macOS

Incl. TAX
 • Protect my computer
 • Keep me safe from attacks
 • Stop hackers
 • Keep my network safe
 • Secure all of your devices*

ESET
Cyber Security

Essential protection for macOS

Incl. TAX
 • Protect my computer
 • Keep me safe from attacks
 • Stop hackers
 • Keep my network safe
 • Secure all of your devices*

ESET Mobile Security for Android

Superior protection for your smartphone and tablet

 • Protect my device
 • Shop and bank online securely*
 • Keep my network safe*
 • Help protect and find my device in case it goes missing*

*Premium feature – free for 30 days

ESET Parental Control for Android

Our family-friendly app that helps you keep your kids safe online

 • Manage time and suitability of apps
 • Control inappropriate web content*
 • Locate your child*

*Premium feature – free for 30 days

Small and Medium Business

Endpoint security for businesses between 5 – 999 seats

Endpoint protection

Multilayered business protection with one-click deployment.

 • Management Console
 • Endpoint Protection
 • File Server Security
 • Full Disk Encryption
 • Cloud Sandbox
 • Mail Security
 • Cloud App Protection

MOST POPULAR

Eliminate ransomware & zero‑day threats easily via cloud console.

 • Management Console
 • Endpoint Protection
 • File Server Security
 • Full Disk Encryption
 • Cloud Sandbox
 • Mail Security
 • Cloud App Protection

Secured cloud applications & multilayered endpoint protection.

 • Management Console
 • Endpoint Protection
 • File Server Security
 • Full Disk Encryption
 • Cloud Sandbox
 • Mail Security
 • Cloud App Protection

Additional protection

ESET PROTECT Mail Plus

Secured email communication with cloud-based sandboxing

 • Cloud-based Console
 • Cloud Sandbox
 • Mail Security

 

ESET Secure Authentication

Powerful two-factor authentication for safe access to networks and data.

 • Prevent data breaches
 • Meet compliance requirements
 • Manage centrally from your browser
 • Use your phone, or HW tokens

ESET Cloud Office Security

Advanced protection for Microsoft 365 apps, with ultimate zero-day threat defense

 • Antispam
 • Anti-Phishing
 • Anti-Malware
 • Cloud Sandbox new
 • Cloud-Based Console

Looking for more Endpoint Protection options?

ESET Endpoint Encryption

Simple and powerful encryption for organizations of all sizes.

 • Full disk encryption
 • Removable media encryption
 • File & folder encryption
 • Virtual disks & encrypted archives
 • Centralized management compatible
 • Protection against ransomware
 • Data breaches prevention
 • Zero-day threats detection
 • File-less attacks prevention

Protection categories

Endpoint protection

Award-winning security for business computers and mobiles.

Learn more

Identity & data protection

Comply with data regulations thanks to our Encryption and 2-Factor Authentication solutions.

Learn more

Cloud sandbox analysis

Detect new, never-before-seen types of threats such as ransomware by analyzing samples in a cloud sandbox.

Learn more

Cloud security

Advanced protection for Microsoft 365 apps, with ultimate zero-day threat defense.

Learn more

Endpoint detection & response

Uncover the unknown threats in your network with ESET's EDR solution.

Learn more

Mail security

Protect your users and their email, the most exploited threat vector.

Learn more

File server security

Protect your file servers, SharePoint or Gateway servers with multi-layered protection.

Learn more

Security management

Single pane of glass over all security solutions deployed in the network with detection & response layers across all platforms.

Learn more

Cybersecurity services

Browse our security services such as Threat Hunting or our professional services like Deployment or Premium Support.

Learn more

Enterprise

Endpoint security and services for businesses above 1000 seats

Protection categories

Endpoint protection

Award-winning security for business computers and mobiles.

Learn more

Identity & data protection

Comply with data regulations thanks to our Encryption and 2-Factor Authentication solutions.

Learn more

Cloud sandbox analysis

Detect new, never-before-seen types of threats such as ransomware by analyzing samples in a cloud sandbox.

Learn more

Cloud security

Advanced protection for Microsoft 365 apps, with ultimate zero-day threat defense.

Learn more

Endpoint detection & response

Uncover the unknown threats in your network with ESET's EDR solution.

Learn more

Mail security

Protect your users and their email, the most exploited threat vector.

Learn more

File server security

Protect your file servers, SharePoint or Gateway servers with multi-layered protection.

Learn more

Security management

Single pane of glass over all security solutions deployed in the network with detection & response layers across all platforms.

Learn more

Cybersecurity services

Browse our security services such as Threat Hunting or our professional services like Deployment or Premium Support.

Learn more